FELSŐ TAGOZAT
MATEMATIKA
Sokszínű matematika 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2724U
MS-2724U

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 13.)
 
 
kód: MS-2724U
ára: 390 Ft
méret: A4, 46 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű matematika 6. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2725
MS-2725

Tudásszintmérő

6. évfolyam, 8. kiadás (2017. 08. 15.)
 
 
kód: MS-2725
ára: 390 Ft
méret: A4, 32 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű matematika 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2726
MS-2726

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 8. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2726
ára: 390 Ft
méret: A4, 38 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű matematika 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2727
MS-2727

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 6. kiadás (2015. 06. 11.)
 
 
kód: MS-2727
ára: 390 Ft
méret: A4, 40 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
TERMÉSZETISMERET
Természetismeret 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2741U
MS-2741U

Tudásszintmérő - Élő és élettelen környezetünk

5. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2741U
ára: 390 Ft
méret: B5, 50 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
A Föld, amelyen élünk - Természetismeret 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2769
MS-2769

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 3. kiadás (2012. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2769
ára: 390 Ft
méret: B5, 36 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A tudásszintmérő A Föld, amelyen élünk - Természetismeret tankönyvcsalád Természetföldrajzi környezetünk című kötetéhez kapcsolódik. A füzetben négy A, B B feladatsor található a Tudásszintmérőktől eltérő módon tehát most három variáns feladatsor is segíti a tanárok munkáját. A négyféle feladatsor a Természetföldrajzi környezetünk című, ötödik osztályosoknak szánt könyv 4 fejezetének anyagát kéri számon, címük is megegyezik: Tájékozódás térben és időben, A belső és a külső erők, A légköri jelenségek és hatásuk, A vízburok és a talaj.
 
BIOLÓGIA
A tudásszintmérő A természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád 7. és 8. osztályos biológia kötetei alapján dolgozza fel a távoli tájak és életközösségek, és az ember szervezete és egészsége témakörök anyagát.
A feladatlapok változatos módszertani eszközökkel mérik fel a tananyag elsajátításának szintjét. A feladatsorok összeállítói külön hangsúlyt fektettek arra, hogy az ismeretekből kiemelten kezeljék az ok-okozati összefüggéseket, ezért például az élőlények adott környezethez és életmódhoz való alkalmazkodására vonatkozó kérdések minden feladatsorban külön szerepet kapnak.
A kiadványok évfolyamonként egyetlen kötetben tartalmazzák a megszokott A és B feladatsor variánsokat.
Biológia 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2760
MS-2760

Tudásszintmérő - Életközösségek, rendszertan

7. évfolyam, 21. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2760
ára: 390 Ft
méret: B5, 42 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az MS-2610 tankönyvhöz kapcsolódó témazáró feladatsorok gyűjteménye. Kizárólag iskolai megrendelésre.
 
Biológia 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2761
MS-2761

Tudásszintmérő - Az ember szervezete és egészsége

8. évfolyam, 20. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2761
ára: 390 Ft
méret: B5, 38 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az MS-2614 tankönyvhöz kapcsolódó témazáró feladatsorok gyűjteménye. Kizárólag iskolai megrendelésre.
 
FIZIKA
A természetről tizenéveseknek tankönyvcsaládhoz kapcsolódó tudásszintmérők évfolyamonként egy kötetben tartalmazzák az A és B feladatsor variánsokat.
A Fizika 12-13-14 éveseknek című tankönyvcsaládhoz készült kötetek évfolyamonként két füzetben (külön A és külön B füzet) tartalmazzák a feladatsorokat.
Fizika 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2745
MS-2745

Tudásszintmérő - Mechanika, hőtan

7. évfolyam, 14. kiadás (2018. 08. 14.)
 
 
kód: MS-2745
ára: 390 Ft
méret: B5, 46 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Fizika 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2746
MS-2746

Tudásszintmérő - Elektromosságtan, fénytan

8. évfolyam, 15. kiadás (2018. 05. 08.)
 
 
kód: MS-2746
ára: 390 Ft
méret: B5, 28 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
FÖLDRAJZ
A tudásszintmérő A természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád Földrajz kötete alapján dolgozza fel a Geoszférák és az Európán kívüli földrészek témakörének anyagát. A feladatlapok változatos módszertani eszközökkel, az életkori sajátosságoknak megfelelően reproduktív felismerési és kapcsolási szinten, írásos és rajzos feladatokkal méri fel, hogy egy-egy fejezet végén a tanulók milyen mélységig sajátították el a legfontosabb alapismereteket. A feladatok egy részében (pl. térképismeret) a tanultak gyakorlati alkalmazására is sor kerül.
A kiadvány egy kötetben tartalmazza A és B feladatsor variánsokat.
Földrajz 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2755
MS-2755

Tudásszintmérő - Kontinensek földrajza

7. évfolyam, 22. kiadás (2018. 07. 13.)
 
 
kód: MS-2755
ára: 390 Ft
méret: B5, 34 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Földrajz 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2756
MS-2756

Tudásszintmérő - Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 20. kiadás (2019. 08. 06.)
 
 
kód: MS-2756
ára: 390 Ft
méret: B5, 32 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
A Föld, amelyen élünk 7. AB A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2775
MS-2775

Tudásszintmérő - A földrészek földrajza

7. évfolyam, 3. kiadás (2010. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2775
ára: 390 Ft
méret: B5, 40 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
A Föld, amelyen élünk 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2776
MS-2776

Tudásszintmérő - Közép-Európa és hazánk

8. évfolyam, 3. kiadás (2013. 05. 15.)
 
 
kód: MS-2776
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
KÉMIA
A tudásszintmérő a Természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád Kémia kötete alapján dolgozza fel a kémiai alapismeretek és a szervetlen kémia témakörének anyagát. A feladatlapok a könyvben és a munkafüzetben megismert feladatokkal méri fel, hogy egy-egy fejezet végén a tanulók milyen mélységig sajátították el a legfontosabb alapismereteket. A feladatok egy részében (pl. térképismeret) a tanultak gyakorlati alkalmazására is sor kerül. A kiadvány a megszokott A és B feladatsor variánsokat tartalmazza.
Kémia 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2749
MS-2749

Tudásszintmérő - Kémiai alapismeretek

7. évfolyam, 19. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2749
ára: 390 Ft
méret: B5, 26 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az MS-2608 tankönyvhöz kapcsolódó témazáró feladatsorok gyűjteménye. Kizárólag iskolai megrendelésre.
 
Kémia 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2750
MS-2750

Tudásszintmérő - Szervetlen kémia

8. évfolyam, 19. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2750
ára: 390 Ft
méret: B5, 22 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az MS-2612 tankönyvhöz kapcsolódó témazáró feladatsorok gyűjteménye. Kizárólag iskolai megrendelésre.
 
KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK
Közlekedési ismeretek A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2780
MS-2780

Tudásszintmérő

7-10. évfolyam, 2. kiadás (2003. 06. 05.)
 
 
kód: MS-2780
ára: 490 Ft
méret: B5, 32 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
NYELVTAN
A 2-4. osztályos tudásszintmérők évfolyamonként két változatban (A és B változat) jelentek meg.
A feladatlapok általánosan használhatók így kapcsolódnak a Magyar nyelv kisiskolásoknak tankönyvcsaládhoz is. A füzetekben év eleji, félévi illetve év végi felméréseken kívül évközi számonkérő feladatok is találhatók. Egy-egy számonkérés tollbamondásból, majd a tollbamondáshoz kapcsolódó feladatokból áll.
A tollbamondások szövegei valamint a feladatlapok megoldásai külön füzetben, a Megoldásokban találhatók.

Az 5-8. osztályos tudásszintmérők a Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás tankönyvcsalád könyveihez készültek, a Mozaik Kiadótól megszokott módon és kivitelben A és B változatban, külön füzetben jelentek meg. Egy számonkérés két részből, tollbamondásból és az adott témához illeszkedő feladatsorból áll. A kiadvány évi négy felmérést tartalmaz. A tollbamondásra javasolt szövegek a Tanári kézikönyvben találhatók.
Sokszínű magyar nyelv 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2705U
MS-2705U

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2705U
ára: 390 Ft
méret: B5, 34 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
OM engedélyszám: TKV/52-7/2019
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 
Sokszínű magyar nyelv 6. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2706U
MS-2706U

Tudásszintmérő

6. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-2706U
ára: 390 Ft
méret: B5, 38 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű magyar nyelv 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2707
MS-2707

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-2707
ára: 390 Ft
méret: B5, 42 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű magyar nyelv 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2708
MS-2708

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 3. kiadás (2019. 08. 06.)
 
 
kód: MS-2708
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Magyar nyelv 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2728
MS-2728

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 3. kiadás (2011. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2728
ára: 390 Ft
méret: B5, 40 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Magyar nyelv 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2730
MS-2730

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 3. kiadás (2012. 08. 09.)
 
 
kód: MS-2730
ára: 390 Ft
méret: B5, 40 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Magyar nyelv 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2731
MS-2731

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 5. kiadás (2017. 06. 12.)
 
 
kód: MS-2731
ára: 390 Ft
méret: B5, 36 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2785U
MS-2785U

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 2. kiadás (2017. 06. 06.)
 
 
kód: MS-2785U
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 6. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2786U
MS-2786U

Tudásszintmérő

6. évfolyam, 3. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2786U
ára: 390 Ft
méret: B5, 31 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2787
MS-2787

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 9. kiadás (2013. 05. 15.)
 
 
kód: MS-2787
ára: 390 Ft
méret: B5, 28 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2788
MS-2788

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 8. kiadás (2013. 05. 15.)
 
 
kód: MS-2788
ára: 390 Ft
méret: B5, 28 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv szakképzősöknek 9. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2789
MS-2789

Tudásszintmérő

9. évfolyam, 1. kiadás (2002. 09. 03.)
 
 
kód: MS-2789
ára: 390 Ft
méret: B5, 16 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
IRODALOM
Az általános iskolák felső tagozatán az irodalomtanítás többek között az olvasáskultúra kialakítását, az irodalomelmélet alapismereteinek bemutatását, szókincsfejlesztést és a művelődéstörténeti alapok elsajátíttatását tűzi ki célul. A tanultak ellenőrzése ugyanilyen sokrétű kell hogy legyen. A változatos ellenőrzést teszik lehetővé a sokszínű feladatokból álló feladatlapok. A szerzőpáros olyan tudásszintmérő lapokat állított össze, amelyek a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő arányban tartalmaznak egyre nehezedő szövegeket és egyre összetettebb, ugyanakkor igen érdekes, sokszor játékos, sokszor igen színvonalas feladatokat. A kiadvány a megszokott A és B feladatsor variánsokat tartalmazza.
Sokszínű irodalom 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2709U
MS-2709U

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 7. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-2709U
ára: 390 Ft
méret: B5, 43 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű irodalom 6. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2710U
MS-2710U
6. évfolyam, 3. kiadás (2018. 05. 08.)
 
 
kód: MS-2710U
ára: 390 Ft
méret: B5, 40 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű irodalom 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2711
MS-2711

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 7. kiadás (2017. 08. 09.)
 
 
kód: MS-2711
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű irodalom 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2712
MS-2712

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 6. kiadás (2017. 07. 20.)
 
 
kód: MS-2712
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
NYELVTAN
Sokszínű magyar nyelv 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2705U
MS-2705U

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 10.)
 
 
kód: MS-2705U
ára: 390 Ft
méret: B5, 34 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
OM engedélyszám: TKV/52-7/2019
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 
Sokszínű magyar nyelv 6. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2706U
MS-2706U

Tudásszintmérő

6. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-2706U
ára: 390 Ft
méret: B5, 38 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű magyar nyelv 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2707
MS-2707

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-2707
ára: 390 Ft
méret: B5, 42 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű magyar nyelv 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2708
MS-2708

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 3. kiadás (2019. 08. 06.)
 
 
kód: MS-2708
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Magyar nyelv 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2728
MS-2728

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 3. kiadás (2011. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2728
ára: 390 Ft
méret: B5, 40 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Magyar nyelv 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2730
MS-2730

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 3. kiadás (2012. 08. 09.)
 
 
kód: MS-2730
ára: 390 Ft
méret: B5, 40 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Magyar nyelv 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2731
MS-2731

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 5. kiadás (2017. 06. 12.)
 
 
kód: MS-2731
ára: 390 Ft
méret: B5, 36 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2785U
MS-2785U

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 2. kiadás (2017. 06. 06.)
 
 
kód: MS-2785U
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 6. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2786U
MS-2786U

Tudásszintmérő

6. évfolyam, 3. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2786U
ára: 390 Ft
méret: B5, 31 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2787
MS-2787

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 9. kiadás (2013. 05. 15.)
 
 
kód: MS-2787
ára: 390 Ft
méret: B5, 28 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv felsősöknek 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2788
MS-2788

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 8. kiadás (2013. 05. 15.)
 
 
kód: MS-2788
ára: 390 Ft
méret: B5, 28 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Anyanyelv szakképzősöknek 9. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2789
MS-2789

Tudásszintmérő

9. évfolyam, 1. kiadás (2002. 09. 03.)
 
 
kód: MS-2789
ára: 390 Ft
méret: B5, 16 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
TÖRTÉNELEM
Történelem 8. AB A NAT2012-es MS-2658U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2794U
MS-2794U

Tudásszintmérő - A hidegháború korától napjainkig

8. évfolyam, 2. kiadás (2017. 07. 25.)
 
 
kód: MS-2794U
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Történelem 5. AB. Az új kerettantervhez. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2791U
MS-2791U

Tudásszintmérő - Az emberiség története a középkorig

5. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-2791U
ára: 390 Ft
méret: B5, 46 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Történelem 6. AB. Az új kerettantervhez. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2792V
MS-2792V

Tudásszintmérő - A kora újkortól a polgári átalakulásig

6. évfolyam, 2. kiadás (2019. 04. 11.)
 
 
kód: MS-2792V
ára: 390 Ft
méret: B5, 44 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az MS-2656V Történelem 6. tankönyvhöz igazított tudásszintmérő.
 
Történelem 7. AB. A NAT2012-es MS-2657U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2793U
MS-2793U

Tudásszintmérő - A nemzetállamok korától a II. világháborúig

7. évfolyam, 2. kiadás (2017. 07. 25.)
 
 
kód: MS-2793U
ára: 390 Ft
méret: B5, 52 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az MS-2793 Történelem 7. c. tudásszintmérő új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A kiadvány az új kerettanterv korszakbeosztását követi.
 
Történelem 8. AB. A NAT2007-es MS-2658 Történelem 8. tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2794
MS-2794

Tudásszintmérő - A huszadik század története

8. évfolyam, 11. kiadás (2018. 07. 13.)
 
 
kód: MS-2794
ára: 390 Ft
méret: B5, 51 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
MATEMATIKA
Sokszínű matematika 5. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2724U
MS-2724U

Tudásszintmérő

5. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 13.)
 
 
kód: MS-2724U
ára: 390 Ft
méret: A4, 46 oldal
tanterv: NAT 2012
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű matematika 6. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2725
MS-2725

Tudásszintmérő

6. évfolyam, 8. kiadás (2017. 08. 15.)
 
 
kód: MS-2725
ára: 390 Ft
méret: A4, 32 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű matematika 7. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2726
MS-2726

Tudásszintmérő

7. évfolyam, 8. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2726
ára: 390 Ft
méret: A4, 38 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Sokszínű matematika 8. AB. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2727
MS-2727

Tudásszintmérő

8. évfolyam, 6. kiadás (2015. 06. 11.)
 
 
kód: MS-2727
ára: 390 Ft
méret: A4, 40 oldal
Kizárólag iskolai megrendelésre!
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil