Tudásszintmérő feladatlapok

ALSÓ TAGOZAT

MATEMATIKA

SZÖVEGÉRTÉS

Szövegértés 1. - Tudásszintmérő
Szövegértés 2. AB. - Tudásszintmérő
Szövegértés 3. AB. - Tudásszintmérő
Szövegértés 4. AB. - Tudásszintmérő

KÖRNYEZETISMERET

Környezetismeret 3. AB. - Tudásszintmérő
Környezetismeret 4. AB. - Tudásszintmérő

NYELVTAN

Magyar nyelv 3. A. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak
Magyar nyelv 3. B. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak
Magyar nyelv 4. A. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak
Magyar nyelv 4. B. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak
Magyar nyelv 3. A. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak
Magyar nyelv 3. B. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak
Magyar nyelv 4. A. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak
Magyar nyelv 4. B. - Tudásszintmérő - Kisiskolásoknak

MATEMATIKA

FELSŐ TAGOZAT

MATEMATIKA

TERMÉSZETISMERET

Természetismeret 5. AB. - Tudásszintmérő - Élő és élettelen környezetünk

BIOLÓGIA

Biológia 7. AB. - Tudásszintmérő - Életközösségek, rendszertan
Biológia 8. AB. - Tudásszintmérő - Az ember szervezete és egészsége

FIZIKA

Fizika 7. AB. - Tudásszintmérő - Mechanika, hőtan
Fizika 8. AB. - Tudásszintmérő - Elektromosságtan, fénytan

FÖLDRAJZ

Földrajz 7. AB. - Tudásszintmérő - Kontinensek földrajza
Földrajz 8. AB. - Tudásszintmérő - Közép-Európa és Magyarország
A Föld, amelyen élünk 7. AB - Tudásszintmérő - A földrészek földrajza
A Föld, amelyen élünk 8. AB. - Tudásszintmérő - Közép-Európa és hazánk

KÉMIA

Kémia 7. AB. - Tudásszintmérő - Kémiai alapismeretek
Kémia 8. AB. - Tudásszintmérő - Szervetlen kémia

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK

Közlekedési ismeretek - Tudásszintmérő

NYELVTAN

Magyar nyelv 5. AB. - Tudásszintmérő
Magyar nyelv 7. AB. - Tudásszintmérő
Magyar nyelv 8. AB. - Tudásszintmérő

IRODALOM

Sokszínű irodalom 5. AB. - Tudásszintmérő
Sokszínű irodalom 7. AB. - Tudásszintmérő
Sokszínű irodalom 8. AB. - Tudásszintmérő

NYELVTAN

Magyar nyelv 5. AB. - Tudásszintmérő
Magyar nyelv 7. AB. - Tudásszintmérő
Magyar nyelv 8. AB. - Tudásszintmérő

TÖRTÉNELEM

Történelem 8. AB - Tudásszintmérő - A hidegháború korától napjainkig
Történelem 5. AB. - Tudásszintmérő - Az emberiség története a középkorig
Történelem 6. AB. - Tudásszintmérő - A kora újkortól a polgári átalakulásig
Történelem 7. AB. - Tudásszintmérő - A nemzetállamok korától a II. világháborúig
Történelem 8. AB. - Tudásszintmérő - A huszadik század története

MATEMATIKA

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil