Atlaszok - Mozaik és Cartographia

Az atlaszok a térképhasználat elsajátításán túl fejlesztik a tér- és időbeli tájékozódás képességét, a logikus és absztrakt gondolkodás kialakulását. A kiadványok tankönyvfüggetlenek, így bármely tankönyvhöz jól használhatók.

Cartographia atlaszok

TérKéptelen(?) Trianon - Romsics Ignác bevezetőjével. Száray Miklós szövegével kísérve a 86 színes térkép, a grafikonok és a diagramok plasztikusan mutatják be az 1920-as döntés okait, az 1919-es párizsi békekonferencián felmerülő elképzeléseket és ezek végeredményét, következményeit. CR-0071
Cartographia - Első atlaszom 3-6. évf. - A nagy múltú Cartographia népszerű atlasza a környezetismeret és a természetismeret tanulásához CR-0102H
Cartographia - Földrajzi atlasz 5-10. évf. - A nagy múltú Cartographia népszerű földrajzi atlasza CR-0022
Cartographia - Középisk. földrajzi atlasz - A nagy múltú Cartographia népszerű földrajzi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0033
5 280 Ft 4 488 Ft
1 880 Ft
2 480 Ft
3 480 Ft
Cartographia - Irodalmi atlasz 5-8. évf. - A szerzői életutak mellett jelentős segítség lehet a kötelező olvasmányok és a tananyag műveinek feldolgozásakor is. Az olvasmányok térképes bemutatása támogatja a művek tartalmának megértését és értelmezését CR-0142
Cartographia - Irodalmi atlasz a középiskolások számára - Az atlasz tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig CR-0152
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza CR-0042H
Cartographia - Történelmi atlasz 5-12. évf. - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0062
1 980 Ft
2 180 Ft
1 880 Ft
1 200 Ft
Cartographia - Középiskolai tört. atlasz - A nagy múltú Cartographia népszerű, szakmailag hiteles középiskolai történelmi atlasza CR-0082
Cartographia - Német nemzetiségi atlasz - A német nemzetiségű tanulók számára készült kombinált (földrajz, történelem, irodalom, népismeret) atlasz a német nyelvű tankönyvek mellé. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0090
Cartographia - Atlasz az angol kéttannyelvű iskolák számára - Az angol kéttannyelvű iskolák tanulói számára készült kombinált (földrajz, történelem, angolszász kultúra) atlasz CR-0092
3 380 Ft
5 480 Ft
4 980 Ft

Mozaik atlaszok

Képes környezetünk atlasza 3-6.o. - Látványos, gazdagon illusztrált atlasz a tudatos térképolvasás megalapozásához MS-4103V
Képes földrajzi atlasz 5-10. - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz. MS-4105U
Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz MS-4109U
1 780 Ft
2 240 Ft
3 280 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115
Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116
1 780 Ft
2 780 Ft