Cartographia - Középiskolai földrajzi atlasz 9-12. évf. A nagy múltú Cartographia népszerű földrajzi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0033
CR-0033
9-12. évfolyam, 4. kiadás (2024. 06. 24.)
Cartographia Kiadó
szerző: Cartographia Kft.
méret: 200x280 mm
terjedelem: 160 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
OM engedélyszám: SZLASZIF/70154/2020-ITM
3 750 Ft
3 000 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kötet a szakképzési tankönyvjegyzéken szerepel.

Az atlasz a jól ismert és széles körben használt Középiskolai földrajzi atlasz 16 oldallal bővített kiadása, amely az eddig megszokott tartalmon felül a szakképzés igényeit is figyelembe veszi (turizmusföldrajz). Az alábbi témakörökben új tematikus térképekkel egészült ki a atlasz:

  • A Magyarország részletlapokon a belföldi turizmus és idegenforgalom szempontjából lényeges látnivalók és események kerültek fel piktogramokkal ábrázolva.
  • Magyarország turisztikai régiói és idegenforgalmi tájegységei, egészségturizmus, aktív turizmus, borvidékek, borturizmus
  • Az Európai Unió térképe után újabb tematikus térképeknek adtunk helyet az olyan új fogalmak térképi megjelenítésének, mint pl. a népességmozgások.
  • Új témák pl. az építészeti emlékek és történelmi emlékhelyek, az irodalmi emlékhelyek és könyvtárak a Kárpát-medencében, Európa jelentős építészeti emlékei (korok és stílusok).
  • Európa idegenforgalma (a nemzetközi turistaérkezések száma, idegenforgalmi bevételek az európai országokban, a vendégéjszakák és nemzetközi konferenciák száma Európa nagyvárosaiban)
  • Turizmus és látnivalók Ázsia, Afrika, Észak-, Közép- és Dél-Amerika országaiban, valamint Ausztráliában és Új-Zélandon. Nemzetközi turistaérkezések száma régiónként és országonként

Az atlasz érettségi felkészüléshez, felvételihez, egyetemi tanulmányokhoz egyaránt használható. Tankönyvfüggetlen, bármely tankönyvhöz alkalmazható és ajánlott.

Kapcsolódó kiadványok
Földrajz 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes tankönyve (NAT 2012 és NAT2020-hoz is) MS-2621UMS-2621U2 880 Ft
Földrajz 10. tk. - A sorozat tizedikes földrajz tankönyve (NAT2012) MS-2625UMS-2625U2 880 Ft
Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz MS-4109UMS-4109U3 780 Ft
Cartographia - Középiskolai történelmi atlasz - A nagy múltú Cartographia népszerű, szakmailag hiteles középiskolai történelmi atlasza CR-0082CR-00823 780 Ft
Cartographia - Irodalmi atlasz a középiskolások számára - Az atlasz tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig CR-0152CR-01522 480 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRBEN2
Térképismereti alapfogalmak2
A térkép és a méretarányok4
Turistatérkép-részlet (Dunakanyar)5
Földrajzi tájak térképei6
Deltatorkolat (Duna-delta, Románia)6
Tölcsértorkolat (Temze-torkolat, Anglia)6
Fjord (Sogne-fjord, Norvégia)6
Lagúnás épülő lapospart6
Öböl (Nápolyi-öböl, Olaszország)6
Gleccser (Aletsch-gleccser, Svájc)6
Műholdfelvételek7
MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEI8
A Kárpát-medence domborzata8
A Kárpát-medence és környezete földtani szerkezete8
Metszet a 47° északi szélesség mentén8
Magyarország domborzata10
Földtani szelvény11
Magyarország nagytájai11
Magyarország földtani szerkezete11
Magyarország éghajlata12
Januári középhőmérséklet12
Júliusi középhőmérséklet12
Évi középhőmérséklet12
Évi napfénytartam12
Téli csapadékmennyiség12
Nyári csapadékmennyiség12
Évi csapadékmennyiség és az uralkodó szélirányok12
Havi napsütéses órák száma, havi átlagos csapadékmennyiség12
Magyarország környezeti állapota13
Felszíni vizeink minősége13
Ivóvizeink minősége13
A települések levegőjének szennyezettsége13
Hulladékkezelés13
Talajerózió13
Ár- és belvízvédelem13
Erdős területek Magyarországon14
Természetes növényzet14
A zárt erdők elterjedése a honfoglalás idején14
Az erdős területek nagysága 1800 körül14
Az erdős területek nagysága az 1960-as években14
Az erdős területek nagysága 2006-ban14
Magyarország mezőgazdasága15
Talajtípusok15
Talajaink minősége15
Földhasznosítás15
Kenyérgabona-termesztés15
Ipari növények termesztése15
Burgonya- és zöldségtermesztés15
Gyümölcstermesztés15
Takarmánytermesztés és állattenyésztés15
Magyarország gazdasága16
Az energiahordozó ásványi nyersanyagok16
Földgáz-, kőolaj- és kőolajtermék vezetékek16
A villamosenergiai-rendszer alaphálózata és a fontosabb erőművek 1717
Transzeurópai közlekedési hálózat magyarországi elemei17
Magyarország gazdasága18
Foglalkoztatottság, regionális fejlettségi különbségek18
A külföldi működőtőke-beruházások18
Munkanélküliség18
Tényleges szaporodás, fogyás19
A Magyarországra érkező külföldi befektetések19
Magyarország külföldön lévő működőtőke-állománya19
Magyarország közigazgatása20
Régiók20
A természetes szaporodás alakulása20
A népesség kormegoszlása21
A népesség életkori megoszlása21
Népsűrűség21
Budapest kerületeinek népsűrűsége21
Településtípusok Magyarországon22
Budapest és környéke23
Budapest nevezetességei24
Budapest közigazgatása25
Budapest kerületei25
Budapest hídjai25
A Dunántúl26
A Velencei-tó és környéke27
A Balaton27
Az Északi-Magyarország és az Észak-Alföld28
A Tisza-tó és környéke29
A Dél-Alföld30
Magyarország idegenforgalma31
Magyarország gyógyturizmusa31
Magyarország idegenforgalma32
Magyarország fontosabb lovas- és gyalogtúra-útvonalai32
Borvidékek32
Magyarország turisztikai régiói és idegenforgalmi tájegységei33
Magyarország természetvédelme és világörökségi helyszínei34
Építészeti emlékek és történelmi emlékhelyek a Kárpát-medencében36
Irodalmi emlékhelyek, múzeumok és könyvtárak a Kárpát-medencében39
Nemzetiségek és magyar néprajzi tájak a Kárpát-medencében40
A Kárpát-medence nemzetiségei40
A Kárpát-medence magyar néprajzi tájai40
Magyarország nemzetiségei41
A magyarországi nemzeti kisebbségek41
A magyarországi cigányság41
EURÓPA TÉRKÉPEI42
Európa domborzata és bányászata42
Januári középhőmérséklet43
Júliusi középhőmérséklet43
Földtani szerkezet43
Jellegzetes időjárási helyzetek Európában44
Európa természetföldrajzi adottságai és45
Évi csapadékmennyiség45
Természetes növényzet45
Talajtípusok45
Mezőgazdasági típusok45
Európa országai46
Népsűrűség47
Nyelvek47
Vallások47
Európa48
Az Északi-tenger kőolaj- és földgázmezői48
Rotterdam-Europoort48
Az Európai Unió49
Kialakulás, intézmények49
Az Európai Unió50
A regionális fejlettségi különbségek50
Az egy főre jutó GDP változása50
A munkatermelékenység50
A munkanélküliség százalékos aránya50
A teljes népesség változásának aránya51
A nettó migráció aránya51
A felsőfokú végzettségűek aránya51
Születéskor várható élettartam51
Európa idegenforgalma52
Jelentős antik, ókori építészeti emlékek52
Jelentős középkori építészeti emlékek (V-XIV. század)52
Jelentős reneszánsz, barokk és török építészeti emlékek (XIV-XIX. század)53
A XVIII-XIX. század jelentős építészeti53
Európa idegenforgalma54
Nemzetközi turistaérkezések száma 5454
Idegenforgalmi bevételek54
Vendégéjszakák Európa nagyvárosaiban55
Nemzetközi konferenciák55
Észak-Európa56
Az Egyesült Királyság és Írország57
A Brit Birodalom 1920-ban57
A Benelux államok58
Belgium nemzetiségei58
Franciaország59
A francia gyarmatok 1920-ban59
A Pireneusi (Ibériai)-félsziget60
Nyelvek60
Spanyolország és Portugália Atlanti-óceánban fekvő részei60
Az Alpok61
Svájc nyelvterületei61
Az Appennini- és a Balkán-félsziget62
Róma belvárosa és a Vatikán62
Közép-Európa és a szomszédos területek64
Magyarország szomszéd országai I.66
Magyarország szomszéd országai II.67
Nemzetiségi megoszlás67
Magyarország szomszéd országai III.68
Románia történeti-földrajzi régiói68
Kelet-Európa és Törökország69
ÁZSIA TÉRKÉPEI70
Ázsia domborzata és bányászata70
Januári középhőmérséklet71
Júliusi középhőmérséklet71
Évi csapadékmennyiség71
Ázsia72
Talajtípusok72
Természetes növényzet72
Földtani szerkezet73
Mezőgazdasági típusok73
Ázsia országai74
Népsűrűség75
Nyelvek75
Vallások75
Turizmus és látnivalók Ázsia országaiban76
Észak-Ázsia78
A Szovjetunió 1990-ben79
Dél-Ázsia80
Izrael és Libanon81
A Perzsa (Arab)-öböl államai81
Kína és Mongólia82
Japán és Korea83
A Ryukyu (Nansei)-szigetek83
Földrengés és vulkanizmus83
Kína és Japán gazdasága84
Gazdasági központok és külföldi84
Japán külföldön lévő összes működőtőkeállományának megoszlása84
Eurázsia környezeti gondjai85
Európa levegőszennyezettsége85
A természetes vizek szennyezettsége85
Az Aral-tó vízszintváltozása85
Ázsia környezeti gondjai85
AFRIKA TÉRKÉPEI86
Afrika domborzata és bányászata86
Földtani szerkezet86
Afrika tematikus térképei87
Januári középhőmérséklet87
Júliusi középhőmérséklet87
Évi csapadékmennyiség87
Természetes növényzet87
Talajtípusok87
Mezőgazdasági típusok87
Afrika országai88
Népsűrűség88
Turizmus és látnivalók Afrika országaiban89
AMERIKA TÉRKÉPEI90
Észak-Amerika domborzata és90
Földtani szerkezet90
Észak-Amerika91
Januári középhőmérséklet91
Júliusi középhőmérséklet91
Évi csapadékmennyiség91
Talajtípusok91
Természetes növényzet91
Mezőgazdasági típusok91
Közép- és Dél-Amerika domborzata és92
A Panama-csatorna92
Földtani szerkezet92
Közép- és Dél-Amerika93
Januári középhőmérséklet93
Júliusi középhőmérséklet93
Évi csapadékmennyiség93
Talajtípusok93
Természetes növényzet93
Mezőgazdasági típusok93
Észak- és Dél-Amerika országai94
Amerika felosztása95
Népsűrűség95
Turizmus és látnivalók Észak-Amerika országaiban96
Turizmus és látnivalók Közép- és Dél-Amerika országaiban97
Kanada déli része és az Amerikai Egyesült Államok98
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA99
Ausztrália és Óceánia domborzata és99
Atoll (Midway-szk.)99
Ausztrália és Új-Zéland domborzata és bányászata100
Ausztrália és Új-Zéland101
Januári középhőmérséklet101
Júliusi középhőmérséklet101
Évi csapadékmennyiség101
Földtani szerkezet101
Talajtípusok101
Természetes növényzet101
Turizmus és látnivalók Ausztráliában és Új-Zélandon102
A SARKVIDÉKEK TÉRKÉPEI103
A sarkvidékek103
Az Északi-sarkvidék (Arktisz)104
A Déli-sarkvidék (Antarktisz)104
A FÖLD TÉRKÉPEI104
Csillagászat104
A Föld105
Időzónák105
A Föld mágneses erőtere105
A Föld és az élet fejlődése, kontinensvándorlás106
A Föld107
A kéreg anyagának körforgása107
A kőzetlemezek találkozása107
A Föld belső szerkezete107
Földtani szerkezet, lemeztektonika, földrengések, vulkánosság107
A Föld domborzata108
Metszet az Egyenlítő mentén109
A Föld légköre110
Éghajlati változások a Földön111
A Föld éghajlata112
A földrajzi övezetesség és az éghajlat rendszere112
Évi középhőmérséklet112
Évi csapadékmennyiség112
A Föld szoláris éghajlati övezetei113
A nappalok hossza113
Klimadiagramok113
A Föld főbb éghajlati elemei114
Januári középhőmérséklet114
Júliusi középhőmérséklet114
Januári csapadékmennyiség115
Júliusi csapadékmennyiség115
Az élővilág övezetessége a szárazföldeken116
A természetes növényzet116
A Föld talajtípusai117
A Föld talajtípusai118
A Föld környezeti gondjai118
Erdősültség118
A mérsékelt övezeti erdők pusztulása118
A forró övezeti erdők pusztulása118
Vízkészlet, vízfelhasználás119
Vízszennyezés, ivóvíz-ellátottság119
A Föld környezeti gondjai120
Környezeti válságok120
A Föld népessége121
Az ökológiai lábnyom121
A Föld országai122
A Föld népessége124
Nyelvek124
Emberfajták124
Várható élettartam125
Természetes szaporodás125
A Föld népessége126
Csecsemőhalandóság126
Orvosi ellátottság126
Népsűrűség127
Városodás127
A Föld népessége128
Amerikai és ázsiai megalopoliszok129
A Föld gazdasága130
A gazdasági fejlettség különbségei130
Az életminőség131
A Föld népességének táplálkozása131
A Föld gazdasága132
Energiatermelés132
Energiafogyasztás132
Külföldi működőtőke-befektetések133
A külső adósságállomány alakulása133
A Föld gazdasága134
Kutatási és fejlesztési kiadások134
A legfontosabb adóparadicsomok134
Világkereskedelem135
A legfontosabb gazdasági integrációs szervezetek135
A Föld gazdasága136
Centrumtérségek, transznacionális vállalatok137
Turizmus, idegenforgalom138
A világ vallásai, nemzetközi civil szervezetek139
Névmutató140
Földrajzi adatok160