A TERMÉSZETRŐL TIZENÉVESEKNEK
Az Természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád földrajz tankönyvei kompetenciafejlesztő feladatokkal bővültek. Céljuk a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése. A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. A tanulók egy - már szerkezetileg kialakult - gondolati rendszerbe építhetik be egyre inkább bővülő ismereteiket. A rendkívül gazdag, színes képanyag, az olvasmányok, történeti áttekintések a "csak olvasgató", érdeklődő tanulók számára is izgalmas olvasókönyvvé teszik a tankönyvet. A tanulást segítik a minden lecke és a fejezetek végén található ellenőrző és összefoglaló kérdéssorok, a könyvek végén található, statisztikai adatokat tartalmazó függelék és az ismeretlen fogalmakat, idegen szavakat magyarázó kislexikon.
Földrajz 7. - Kieg.
MS-2979U

Kerettantervi kieg. tananyag

7. évfolyam, 4. kiadás (2018. 03. 13.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2979U
ára: 390 Ft
méret: B5, 72 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Az MS-2609 Földrajz 7. tankönyv és az új kerettanterv között jelentős tartalmi átfedés van a regionális földrajzi fejezetekben. A tankönyvből hiányzó, a kerettantervben új témakörként megjelenő fejezetek feldolgozásához ez a kiegészítő kötet nyújt segítséget.

 
Földrajz 8. - Kieg.
MS-2983U

Kerettantervi kieg. tananyag

8. évfolyam, 3. kiadás (2018. 04. 18.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2983U
ára: 290 Ft
méret: B5, 40 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Az MS-2613 Földrajz 8. tankönyv a hetedikes tankönyvvel együtt jelentős részben lefedi az új kerettantervi anyagot is. A kiegészítő kötet néhány lecke esetén módszertani és szemléletbeli alternatívát jelenthet a hagyományos tankönyv megfelelő leckéinek helyettesítésére.
 
Földrajz 7.
MS-2609

Kontinensek földrajza

7. évfolyam, 16. kiadás (2018. 07. 02.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2609
ára: 1 295 Ft
méret: B5, 176 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/4-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Földrajz 7. o. NAT2012 (1,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
FONTOS!! A könyvhöz kerettantervi kiegészítő kötet jelent meg MS-2979U kiadói kóddal.

A tankönyvcsalád 7. osztályban a Kontinensek földrajza témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják.
 
Földrajz 7.
MS-2809

Munkafüzet - Kontinensek földrajza

7. évfolyam, 16. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2809
ára: 860 Ft
méret: B5, 112 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5471-5/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.
 
Földrajz 8.
MS-2613

Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 15. kiadás (2018. 07. 26.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2613
ára: 1 295 Ft
méret: B5, 176 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Földrajz 8. o. (az új változathoz!!)
doc Földrajz 8. o. NAT2012 (1,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
FONTOS!! A könyvhöz tartozó kiegészítő kötet MS-2983U kiadói kóddal érhető el. A nyolcadikos NAT2012-es tananyag a hetedikes tankönyvvel együtt lefedhető.

A kompetenciafejlesztő feladatokkal bővült tankönyvcsalád 8. osztályban a Közép-Európa és Magyarország témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják. Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.
 
Földrajz 8.
MS-2813

Munkafüzet - Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 15. kiadás (készlethiány, utánnyomás várható)
 
 
kód: MS-2813
ára: 910 Ft
méret: B5, 96 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Előrendelés
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.
 
Földrajz 9.
MS-2621U

Tankönyv - Természetföldrajzi környezetünk

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 10.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2621U
ára: 1 650 Ft
méret: B5, 232 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4707-12/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kozmikus és természetföldrajzi környezetünk témakörét feldolgozó kilencedikes könyv legfőbb célja tudatosítani a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, s ennek következtében átalakítja környezetét. A könyv ezért az általános természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit, az időbeli és térbeli változások vizsgálatát helyezi a középpontba. A természetföldrajzi jelenségeket, folyamatokat, törvényszerűségeket nemcsak a szaktudomány nézőpontjából, hanem belső egymásra hatásukban vizsgálja és vizsgáltatja: ezzel elsajátíttatja a földrajzi-környezeti gondolkodás lényegét. A tizedikes könyv a 21. század elején jellemző gazdasági, társadalmi folyamatok és a Földet fenyegető globális problémák megismeréséhez és megértéséhez nyújt segítséget a tanulóknak. A könyv a gazdasági élet alapfogalmait bemutató fejezettel kezdődik, majd a régiók, országcsoportok és a környezeti problémák tárgyalása során is a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit és azok következményeinek feltárását helyezi a középpontba. A sokszínű és változatos feladatanyag célja a tanulók gondolkodási képességeinek fejlesztése és a sokoldalú ismeretszerzés gyakorlattá emelése. A leckék elején fogalomtár segíti az ismeretek felelevenítését, rendszerezését. A rendkívül gazdag, színes ábra- és képanyag jól segítheti a jelenségek értelmezését, megértését.
 
Földrajz 9.
MS-2821U

Munkafüzet - Természetföldrajzi környezetünk

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 02.)
 
 
kód: MS-2821U
ára: 940 Ft
méret: B5, 104 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/5750-14/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 
Földrajz 10.
MS-2625

Társadalomföldrajz, globális problémák

10. évfolyam, 12. kiadás (2013. 06. 25.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2625
ára: 1 980 Ft
méret: B5, 232 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kötet új kerettanterv szerint átdolgozott változata az MS-2625U kiadói kóddal érhető el.
 
Földrajz 10.
MS-2625U

Társadalomföldrajz, globális problémák

10. évfolyam, 5. kiadás (2018. 10. 04.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2625U
ára: 1 980 Ft
méret: B5, 264 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Az MS-2625U kiadói kódú kötetünk az MS-2625 Földrajz 10. tankönyv új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A tartalom frissült, a világgazdasági folyamatok tárgyalásakor már a gazdasági válság értékelése és tapasztalatai is megjelennek. A kötet 32 oldallal bővült.
 
Földrajz 11-12. fgy.
MS-3150

Érettségi feladatgyűjtemény

11-12. évfolyam, 4. kiadás (2015. 07. 07.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-3150
ára: 2 020 Ft
méret: B5, 320 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5473-5/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Ez az érettségire felkészítő kiadvány bővelkedik az olyan feladatokban, amelyek az összefüggésekre alapozott földrajzi gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Földrajzi-környezeti tartalmakat hordozó információforrások értelmezésére, elemzésére sarkall. A feladattípusok között nyílt- és zártvégű gyakorlatok egyaránt megtalálhatók.
 
Képes földrajzi atlasz 5-10.
MS-4105U
5-10. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 05.)
 
 
kód: MS-4105U
ára: 1 590 Ft
méret: A4, 104 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4316-11/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az atlaszaink mozaMap digitális változatáról bővebb információt itt találnak: mozaMap>>

A KÉPES FÖLDRAJZI ATLASZUNK alapvetően a korábbi MS-4120T atlaszunkra épül. A korábban megszokott térképek döntő többsége az új atlaszban is szerepel, részben átdolgozva és frissítve. Az atlasz terjedelme 8 oldallal bővült. Jelentős szerkezeti és tartalmi változás, hogy minden Európán kívüli földrész esetén az eddigi éves csapadék helyett DECEMBER-FEBRUÁRI, illetve JÚNIUS-AUGUSZTUSI csapadék térképek szerepelnek. Újdonság az Európai Unió iparát bemutató térkép is. 30 fotóval illusztráltuk az emberfajtákat,valamint a Föld vallásait bemutató oldalakat. A földrészek népsűrűségét bemutató térképek mellé az egyes országok lakosságának vallási megoszlását és népességszámát bemutató oszlopdiagramok kerültek. Az atlaszok JELRENDSZERE kisebb változáson ment keresztül. Egységesítettük az ércek jeleit, valamint színezéssel könnyebben olvashatóvá, illetve struktúráltabbá tettük az iparágak jelölését. Igazi újdonságként atlaszunkban megjelennek a szolgáltatás egyes területeinek jelei is (pl. logisztika, energiaszolgáltatás, telekommunikáció stb.).
 
Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak
MS-4109U
9-12. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 02.)
 
 
kód: MS-4109U
ára: 2 490 Ft
méret: A4, 170 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4317-11/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az atlaszaink mozaMap digitális változatáról bővebb információt itt találnak: mozaMap>>

A KÉPES FÖLDRAJZI ATLASZ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK alapvetően a korábbi MS-4121T atlaszunkra épül. A korábban megszokott térképek döntő többsége az új atlaszunkban is szerepel, részben átdolgozva és frissítve. Az atlasz terjedelme 8 oldallal bővült. Jelentős szerkezeti és tartalmi változás, hogy minden Európán kívüli földrész esetén az eddigi éves csapadék helyett DECEMBER-FEBRUÁRI, illetve JÚNIUS-AUGUSZTUSI csapadék térképek szerepelnek. Újdonság az Európai Unió iparát bemutató térkép is. 30 fotóval illusztráltuk az emberfajtákat, valamint a Föld vallásait bemutató oldalakat. A földrészek népsűrűségét bemutató térképek mellé az egyes országok lakosságának vallási megoszlását és társadalmi fejlettségét bemutató oszlopdiagramok kerültek. Az érettségire való felkészülést segíti, hogy a középiskolai atlaszunkat bővítettük egyedi szerveződésű tájakat, országokat bemutató 8 térképpel, illetve 12 fényképpel. Az atlaszok JELRENDSZERE kisebb változáson ment keresztül. Egységesítettük az ércek jeleit, valamint színezéssel könnyebben olvashatóvá, illetve struktúráltabbá tettük az iparágak jelölését. Igazi újdonságként atlaszainkban megjelennek a szolgáltatás egyes területeinek jelei is (pl. logisztika, energiaszolgáltatás, telekommunikáció stb.).
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018