Földrajz 9.
MS-2821U

Munkafüzet - Természetföldrajzi környezetünk

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 02.)
 
 
kód: MS-2821U
ára: 940 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 752 Ft (15 db felett)
méret: B5, 104 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A munkafüzet jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tájékozódás a világegyetemben és a Földön5
A csillagászati ismeretek fejlődése5
A világegyetem6
A Naprendszer csillaga8
A Nap körül keringő égitestek9
A Föld mint égitest I.11
A Föld mint égitest II.14
A Hold15
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében17
A térkép18
Távérzékelés és térinformatika20
Mit tudsz a Földről, kozmikus környezetéről és a térképről?21
A geoszférák24
A Föld belső szerkezete24
A kőzetlemezek mozgása25
A lemezmozgások következményei I.(földrengés, vulkanizmus)26
A lemezmozgások következményei II.(hegységképződés)28
Ásványok, kőzetek és hasznosítható ásványegyüttesek29
A földtörténet eseményei32
Felszínfejlődés a belső és külső erők kölcsönhatásában33
A talaj: a földrajzi burok összetett rendszere35
Mit tudsz a kőzetburokról?37
A légkör anyaga és szerkezete40
A levegő felmelegedése42
A felhő- és csapadékképz?dés44
Légnyomás, szél; ciklonok, anticiklonok45
Időjárási frontok47
A nagy földi légkörzés48
A monszunszélrendszer; a helyi szelek49
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége51
A légkör jelentősége, védelme52
Mit tudsz a levegőburokról?53
A vízburok tulajdonságai56
A vízburok mozgásai58
A felszín alatti vizek61
A karsztosodás64
A felszíni vizek65
A folyóvíz felszínformáló munkája67
A jég felszínformáló munkája68
Gazdálkodás a vizekkel69
Mit tudsz a vízburokról?72
A természetföldrajzi övezetesség74
A szoláris és a földrajzi övezetesség74
A forró övezet I.75
A forró övezet II.76
A mérsékelt övezet I?II. ? az övezet átmeneti határain78
A mérsékelt övezet III. ? a valódi mérsékelt öv80
A hideg övezet82
A hegyvidékek övezetessége83
Mit tudsz a természetföldrajzi övezetességről?85
A természeti és a társadalmi környezet88
A népesség összetétele88
A népesség földrajzi eloszlása90
A világ népességének gyarapodása93
A települések I. ? a magányos települések és a falvak95
A települések II. ? a városok97
Mit tudsz a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseiről?100

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil