Sokszínű matematika 9-10.
MS-2323

Feladatgyűjtemény - Letölthető megoldásokkal

9-10. évfolyam, 10. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2323
ára: 2 980 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 2 384 Ft (15 db felett)
méret: B5, 192 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A 9–10. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza (több mint 1600 feladatot), amelyhez a megoldások a kiadó honlapjáról tölthetők le.

A feladatgyűjtemények külön 9.-es és 10.-es kötetként is megvásárolhatók, amelyek a megoldásokat is tartalmazzák.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezető5
A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések10
A 9. évfolyam feladatai12
9.1. Kombinatorika, halmazok (1001-1106)12
Számoljuk össze!12
Halmazok14
Halmazműveletek17
Halmazok elemszáma, logikai szita19
Számegyenesek, intervallumok22
Vegyes feladatok24
9.2. Algebra és számelmélet (1107-1193)26
Betűk használata a matematikában26
Hatványozás, a számok normálalakja27
Egész kifejezések, nevezetes szorzatok, a szorzattá alakítás módszerei29
Műveletek algebrai törtekkel31
Oszthatóság, számrendszerek33
Vegyes feladatok34
9.3. Függvények (1194-1282)36
A derékszögű koordináta-rendszer, ponthalmazok36
Lineáris függvények36
Az abszolútérték-függvény37
A másodfokú függvény39
A négyzetgyökfüggvény41
Lineáris törtfüggvények42
Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény43
Vegyes feladatok44
9.4. Háromszögek, négyszögek, sokszögek (1283-1474)48
Néhány alapvető geometriai fogalom (pont, egyenes, sík, távolság, szög)48
Háromszögek oldalai, szögei49
Pitagorasz-tétel51
Négyszögek52
Sokszögek54
Nevezetes ponthalmazok55
Háromszög beírt és köré írt köre56
Thalész tétele57
Érintőnégyszög, érintősokszög58
Vegyes feladatok59
9.5. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (1475-1570)62
Az egyenlet, azonosság fogalma62
Az egyenlet megoldásának grafikus módszere62
Az egyenlet értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata63
Egyenlet megoldása szorzattá alakítással63
Egyenletek megoldása lebontogatással, mérlegelvvel64
Egyenlőtlenségek65
Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek66
Paraméteres egyenletek67
Egyenletekkel megoldható feladatok68
Egyenletrendszerek71
Vegyes feladatok72
9.6. Egybevágósági transzformációk (1571-1759)74
Tengelyes tükrözés74
Középpontos tükrözés77
Háromszögek, négyszögek néhány jellegzetes vonala (súlyvonal, magasságvonal, középvonal)80
Forgatás82
Eltolás86
Geometriai transzformációk88
Vegyes feladatok90
9.7. Statisztika (1760-1807)93
Az adatok ábrázolása93
Az adatok jellemzése96
Vegyes feladatok99
A 10. évfolyam feladatai102
10.1. Gondolkodási módszerek (2001-2091)102
Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel102
Skatulyaelv104
Sorba rendezés I. (különböző elemek)105
Sorba rendezés II. (több típusba tartozó azonos elemek)105
Kiválasztás és sorba rendezés I. (különböző elemek)108
Kiválasztás és sorba rendezés II. (lehetnek azonos elemek is)108
Vegyes feladatok110
10.2. A gyökvonás (2092-2148)112
Racionális számok, irracionális számok112
A négyzetgyökvonás azonosságai, alkalmazásaik113
Számok n-edik gyöke, a gyökvonás azonosságai117
Vegyes feladatok119
10.3. A másodfokú egyenlet (2149-2248)121
A másodfokú egyenlet és függvény121
A másodfokú egyenlet megoldóképlete122
A gyöktényez?s alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés124
Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek, másodfokú egyenletrendszerek125
Másodfokú egyenlőtlenségek126
Paraméteres másodfokú egyenletek127
Négyzetgyökös egyenletek és egyenl?tlenségek128
A számtani és mértani közép, szélsőérték feladatok129
Másodfokú egyenletre vezető problémák130
Vegyes feladatok131
10.4. Geometria (2249-2632)133
Körrel kapcsolatos ismeretek133
Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelezőtétel136
Hasonlósági transzformációk, alakzatok hasonlósága138
Arányossági tételek a derékszögű háromszögben és a körben142
A hasonlóság néhány alkalmazása a terület- és térfogatszámításban144
Vegyes feladatok I.146
Távolságok meghatározása hasonlóság segítségével, hegyesszögek szögfüggvényei148
Összefüggések hegyesszögek szögfüggvényei között, nevezetes szögek szögfüggvényei150
Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével152
Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével154
Vegyes feladatok II.156
Vektorok (emlékeztető), vektorok felbontása különböz? irányú összetevőkre158
Vektorok alkalmazása a síkban és a térben161
Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal163
Vegyes feladatok III.164
10.5. Szögfüggvények (2633-2730)167
A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerű tulajdonságai167
A szinuszfüggvény grafikonja167
A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek169
A tangens- és kotangensfüggvényl172
Összetett feladatok és alkalmazások173
Geometriai alkalmazások174
Vegyes feladatok175
10.6. Valószínűség-számítás (2731-2814)178
Események178
Műveletek eseményekkel179
Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség182
A valószínűség klasszikus modellje182
Vegyes feladatok188

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil