Sokszínű matematika 9-10.
MS-2323

Feladatgyűjtemény - Letölthető megoldásokkal

9-10. évfolyam, 10. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2323
ára: 2 980 Ft
méret: B5, 192 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 • A 9-10. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza (több mint 1600 feladat), amelyhez a megoldások a kiadó honlapjáról tölthetők le.
 • A feladatgyűjtemények külön 9.-es és külön 10.-es kötetként is megvásárolhatók.
 • Tartalomjegyzék
  Bevezető5
  A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések10
  A 9. évfolyam feladatai12
  9.1. Kombinatorika, halmazok (1001-1106)12
  Számoljuk össze!12
  Halmazok14
  Halmazműveletek17
  Halmazok elemszáma, logikai szita19
  Számegyenesek, intervallumok22
  Vegyes feladatok24
  9.2. Algebra és számelmélet (1107-1193)26
  Betűk használata a matematikában26
  Hatványozás, a számok normálalakja27
  Egész kifejezések, nevezetes szorzatok, a szorzattá alakítás módszerei29
  Műveletek algebrai törtekkel31
  Oszthatóság, számrendszerek33
  Vegyes feladatok34
  9.3. Függvények (1194-1282)36
  A derékszögű koordináta-rendszer, ponthalmazok36
  Lineáris függvények36
  Az abszolútérték-függvény37
  A másodfokú függvény39
  A négyzetgyökfüggvény41
  Lineáris törtfüggvények42
  Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény43
  Vegyes feladatok44
  9.4. Háromszögek, négyszögek, sokszögek (1283-1474)48
  Néhány alapvető geometriai fogalom (pont, egyenes, sík, távolság, szög)48
  Háromszögek oldalai, szögei49
  Pitagorasz-tétel51
  Négyszögek52
  Sokszögek54
  Nevezetes ponthalmazok55
  Háromszög beírt és köré írt köre56
  Thalész tétele57
  Érintőnégyszög, érintősokszög58
  Vegyes feladatok59
  9.5. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (1475-1570)62
  Az egyenlet, azonosság fogalma62
  Az egyenlet megoldásának grafikus módszere62
  Az egyenlet értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata63
  Egyenlet megoldása szorzattá alakítással63
  Egyenletek megoldása lebontogatással, mérlegelvvel64
  Egyenlőtlenségek65
  Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek66
  Paraméteres egyenletek67
  Egyenletekkel megoldható feladatok68
  Egyenletrendszerek71
  Vegyes feladatok72
  9.6. Egybevágósági transzformációk (1571-1759)74
  Tengelyes tükrözés74
  Középpontos tükrözés77
  Háromszögek, négyszögek néhány jellegzetes vonala (súlyvonal, magasságvonal, középvonal)80
  Forgatás82
  Eltolás86
  Geometriai transzformációk88
  Vegyes feladatok90
  9.7. Statisztika (1760-1807)93
  Az adatok ábrázolása93
  Az adatok jellemzése96
  Vegyes feladatok99
  A 10. évfolyam feladatai102
  10.1. Gondolkodási módszerek (2001-2091)102
  Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel102
  Skatulyaelv104
  Sorba rendezés I. (különböző elemek)105
  Sorba rendezés II. (több típusba tartozó azonos elemek)105
  Kiválasztás és sorba rendezés I. (különböző elemek)108
  Kiválasztás és sorba rendezés II. (lehetnek azonos elemek is)108
  Vegyes feladatok110
  10.2. A gyökvonás (2092-2148)112
  Racionális számok, irracionális számok112
  A négyzetgyökvonás azonosságai, alkalmazásaik113
  Számok n-edik gyöke, a gyökvonás azonosságai117
  Vegyes feladatok119
  10.3. A másodfokú egyenlet (2149-2248)121
  A másodfokú egyenlet és függvény121
  A másodfokú egyenlet megoldóképlete122
  A gyöktényez?s alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés124
  Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek, másodfokú egyenletrendszerek125
  Másodfokú egyenlőtlenségek126
  Paraméteres másodfokú egyenletek127
  Négyzetgyökös egyenletek és egyenl?tlenségek128
  A számtani és mértani közép, szélsőérték feladatok129
  Másodfokú egyenletre vezető problémák130
  Vegyes feladatok131
  10.4. Geometria (2249-2632)133
  Körrel kapcsolatos ismeretek133
  Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfelezőtétel136
  Hasonlósági transzformációk, alakzatok hasonlósága138
  Arányossági tételek a derékszögű háromszögben és a körben142
  A hasonlóság néhány alkalmazása a terület- és térfogatszámításban144
  Vegyes feladatok I.146
  Távolságok meghatározása hasonlóság segítségével, hegyesszögek szögfüggvényei148
  Összefüggések hegyesszögek szögfüggvényei között, nevezetes szögek szögfüggvényei150
  Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével152
  Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével154
  Vegyes feladatok II.156
  Vektorok (emlékeztető), vektorok felbontása különböz? irányú összetevőkre158
  Vektorok alkalmazása a síkban és a térben161
  Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal163
  Vegyes feladatok III.164
  10.5. Szögfüggvények (2633-2730)167
  A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerű tulajdonságai167
  A szinuszfüggvény grafikonja167
  A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek169
  A tangens- és kotangensfüggvényl172
  Összetett feladatok és alkalmazások173
  Geometriai alkalmazások174
  Vegyes feladatok175
  10.6. Valószínűség-számítás (2731-2814)178
  Események178
  Műveletek eseményekkel179
  Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség182
  A valószínűség klasszikus modellje182
  Vegyes feladatok188

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018