Sokszínű matematika 10.
MS-2310U

Tankönyv

10. évfolyam, 17. kiadás (2018. 07. 24.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2310U
ára: 1 900 Ft
méret: B5, 256 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/6097-15/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A kerettanterv igényeinek megfelelően egy új lecke került a könyv elejére (szükséges és elegendő feltétel), illetve kiegészült és gyakorlati feladatokkal bővült a másodfokú egyenletrendszereket tárgyaló rész.
Tartalomjegyzék
Gondolkodási módszerek10
Mi következik ebből?10
A skatulyaelv21
Sorba rendezési problémák29
Kiválasztási problémák32
A gyökvonás36
Racionális számok, irracionális számok36
A négyzetgyökvonás azonosságai40
A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása44
Számok n-edik gyöke50
Az n-edik gyökvonás azonosságai53
A másodfokú egyenlet60
A másodfokú egyenlet és függvény60
A másodfokú egyenlet megoldóképlete64
A gyöktényezős alak. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés69
Másodfokúra visszavezethet? magasabb fokszámú egyenletek74
Másodfokú egyenlőtlenségek80
Paraméteres másodfokú egyenletek (emelt szintű tananyag)84
Négyzetgyökös egyenletek90
Másodfokú egyenletrendszerek96
A számtani és mértani közép101
Szélsőérték-feladatok (emelt szintű tananyag)106
Másodfokú egyenletre vezető problémák110
Geometria116
A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése116
Emlékeztető116
A középponti és kerületi szögek tétele117
A kerületi szögek tétele; látószögkörív121
A húrnégyszögek tétele (emelt szintű tananyag)125
A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai129
Párhuzamos szelők és szelőszakaszok (emelt szintű tananyag)129
A szögfelezőtétel (emelt szintű tananyag)135
A középpontos hasonlósági transzformáció137
A hasonlósági transzformáció141
Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei143
A hasonlóság néhány alkalmazása147
Hasonló síkidomok területének aránya154
Hasonló testek térfogatának aránya158
Hegyesszögek szögfüggvényei161
Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével161
Hegyesszögek szögfüggvényei164
Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között168
Nevezetes szögek szögfüggvényei172
Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével175
Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével180
Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével180
Vektorok184
A vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal (emlékeztető)184
Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre188
Vektorok alkalmazása a síkban és a térben194
Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái, műveletek koordinátákkal adott vektorokkal199
Szögfüggvények204
A szinusz- és koszinuszfüggvény definíciója, egyszerű tulajdonságai204
A szinuszfüggvény grafikonja209
A koszinuszfüggvény grafikonja, egyenletek, egyenlőtlenségek214
A tangens- és kotangensfüggvény221
Összetett feladatok és alkalmazások228
Geometriai alkalmazások232
Valószínűség-számítás238
Események238
Műveletek eseményekkel243
Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség248
A valószínűség klasszikus modellje251

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018