Kémia 10.
MS-2620U

Szervetlen és szerves kémia

10. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2620U
ára: 1 700 Ft
méret: B5, 256 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/6121-16/2013
Kosárba
 
doc Kémia 10. o. NAT2012
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Az MS-2620U kiadói kódú kötetünk az MS-2620 Kémia 10. tankönyv új kerettanterv szerint átdolgozott változata.
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
A SZÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK SZERVETLEN VEGYÜLETEI9
A szén10
Fontosabb szervetlen szénvegyületek14
A szilícium és vegyületei 19
Összefoglalás22
A FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK23
Az alkálifémek és fontosabb vegyületeik24
Az alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik29
Az alumínium35
Az ón és az ólom40
A vascsoport44
Félnemes- és nemesfémek 50
A cinkcsoport elemei59
Összefoglalás61
A SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK63
Bevezetés a szerves kémiába64
A szénvegyületek csoportosítása68
A szénvegyületek kémiai analízise (olvasmány)71
Az izoméria73
Telített szénhidrogének75
Egyéb telített szénhidrogének79
A telített szénhidrogének tulajdonságai83
A földgáz és a kőolaj 86
AZ ALKÉNEK (OLEFINEK)- Az etén (etilén)92
Egyéb alkének (olefinek)96
ADIÉNEK ÉS A POLIÉNEK- A butadién és az izoprén99
A kaucsuk és a gumi102
AZ ALKINEK (ACETILÉN-SZÉNHIDROGÉNEK)- Az etin (acetilén)105
AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK- A benzol109
Egyéb aromás szénhidrogének113
Halogénezett szénhidrogének115
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének119
Összefoglalás122
OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK125
Egy oxigénatomos funkciós csoportok126
Az etanol (etil-alkohol) .129
Egyéb fontos alkoholok133
A fenolok136
Az éterek139
A dietil-éter (?éter?)142
Az aldehidek145
Fontosabb aldehidek148
A ketonok152
A karbonsavak és sóik156
Fontosabb alkánsavak159
Egyéb fontosabb karbonsavak164
Az észterek169
Kis és nagy szénatomszámú észterek172
Gliceridek (zsírok és olajok)175
Felületaktív anyagok, tisztítószerek179
A szénhidrátok183
A sz?l?cukor186
Fontosabb monoszacharidok191
A diszacharidok (kettős szénhidrátok)193
A poliszacharidok198
Összefoglalás203
NITROGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK209
Az aminok210
Nitrogéntartalmú heterociklusok214
Az amidok223
Az aminosavak228
Peptidek, fehérjék233
A nukleotidok és a nukleinsavak238
Összefoglalás242
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK245
AZ ATOMOK PERIÓDUSOS RENDSZERE252
AZ ELEMEK PERIÓDUSOS RENDSZERE 254

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018