Kémia 11-12.
MS-3151

Tankönyv - Érettségire felkészítő tk.

11-12. évfolyam, 8. kiadás (2018. 06. 14.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-3151
ára: 2 480 Ft
méret: B5, 320 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
A Kémia 11-12. könyv és a hozzá szorosan kapcsolódó feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést szeretnénk megkönnyíteni. A könyv a részletes kémia érettségi vizsgakövetelményekben megjelölt témákat tartalmazza. Felépítésében figyelembe veszi, hogy melyek azok az ismeretek, amelyeket fogalom, a megértés, az értelmezés és az alkalmazás szintjén kell ismerni a közép vagy az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.
A könyv három fejezetből áll. Az első fejezet az általános kémiai, a második a szervetlen, a harmadik a szerves kémiai ismereteket tartalmazza. Ezen belül a tartalom összesen 54 témára bontva szerepel. Minden téma elején témavázlat olvasható, amelyet további alcímekre és vázlatpontokra bontottunk. A témavázlatokban jelöltük, hogy a tankönyvcsaládhoz tartozó könyvekben hol található az adott tananyag részletes kifejtése. Szintén a témavázlat elején található az is, hogy az adott elméleti témához köthető írásbeli érettségi kérdések, feladatok a feladatgyűjtemény mely oldalán szerepelnek. Az ismeretek elmélyítéséhez, alkalmazásához tehát szinte nélkülözhetetlen gyakorlási lehetőséget nyújt a feladatgyűjtemény használata.
Tartalomjegyzék
Általános kémia10
1. Az atomok10
2. A periódusos rendszer felépítése. Periodikusan változó tulajdonságok17
3. Molekulák képződése és térszerkezete21
4. Összetett ionok és komplex ionok26
5. Az anyagi halmazok csoportosítása28
6. Halmazállapotok35
7. Az oldatok41
8. A kémiai reakciók46
9. A kémiai folyamatok iránya52
10. A kémiai reakciók típusai55
11. Sav-bázis reakciók57
12. Redoxireakciók63
13. Elektrokémia66
Szervetlen kémia72
Bevezetés a szervetlen kémiába72
14. A nemfémes elemek és vegyületeik. A hidrogén73
15. A nemesgázok (VIII.)79
16. A halogénelemek (VII.)82
17. A halogenidek90
18. Az oxigéncsoport (VI.A) elemei. Kalkogén elemek95
19. Az oxigéncsoport elemeinek vegyületei I.104
20. Az oxigéncsoport elemeinek vegyületei II.112
21. A nitrogéncsoport elemei (V.A)120
22. A nitrogén fontosabb vegyületei I.126
23. A nitrogén fontosabb vegyületei II.132
24. A foszfor fontosabb vegyületei137
25. A széncsoport elemei141
26. A szén fontosabb vegyületei I.149
27. A szén fontosabb vegyületei II.153
28. A szilícium fontosabb vegyületei159
29. A nemfémes elemek és vegyületeik összefoglalása166
30. A fémek és vegyületeik171
31. Az alkálifémek és vegyületeik176
32. Az alkáliföldfémek és vegyületeik181
33. A p-mező fémei és fontosabb vegyületeik185
34. A d-mező fémei I.192
35. A d-mező fémei II.197
36. A fémes elemek összefoglalása205
Szerves kémia210
37. A szerves kémia kialakulása, leírása210
38. A szerves vegyületek molekuláinak szerkezete214
39. Telített szénhidrogének221
40. Telítetlen szénhidrogének229
41. Az aromás szénhidrogének és a benzol238
42. A halogénezett szénhidrogének nevezéktana és jellemzőik242
43. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportosítása. Az éterek246
44. Hidroxivegyületek251
45. Oxovegyületek258
46. Karbonsavak265
47. Észterek271
48. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek tulajdonságainak összehasonlítása, átalakítása egymásba276
49. Az aminok és az amidok279
50. Nitrogéntartalmú heterociklusok285
51. Az aminosavak288
52. A szénhidrátok292
53. A fehérjék és a nukleinsavak300
54. A műanyagok306
Név és tárgymutató312
Táblázat317

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018