Kidolgozott érettségi tételek, témavázlatok - Középszintű történelem szóbeli

Érettségire készülök - Történelem, középszint, szóbeli - 83 kidolgozott tétel (2017-től érv.) Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 12 fejezetben 36 egyetemes történelmi, 40 magyar történelmi és 7 társadalomismereti témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. 2017-től érvényes követelmények MS-2391U
MS-2391U

Felkészítőkönyv forrásokkal, feleletmintákkal

12. évfolyam, 3. kiadás (2023. 02. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 296 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
3 690 Ft
2 583 Ft (30% kedvezménnyel)
Kosárba

A kiadvány a 2017-től érvényes érettségi követelmények alapján készült.

A 2024-től érvényes követelmények szerint érettségizőknek az MS-3323U kódszámú változat szükséges.


Könyvünk a középszintű történelem érettségi szóbeli vizsgájára készít fel.

 • 12 fejezetben 36 egyetemes történelmi, 40 magyar történelmi és 7 társadalomismereti témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz.
 • A teljes érettségi tematikát lefedi.
 • Ismerteti a szóbeli felelet pontozási szempontjait, és bemutatja az értékelőlapot.
 • A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg.
 • Rámutat, hogy mire kell figyelni egy-egy téma kidolgozásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni.
 • A szövegekben alkalmazott jelölésekkel kiemeli az értékelhető válaszelemeket, segítve a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatok, összefüggések rögzítését, szerepük tudatosítását.
 • Jelöli az állítások és az érvek, magyarázatok egymáshoz való viszonyát, jellemző szerkezetét.
 • Minden tétel végén egy összegző folyamatábra található, ami segít a felelet felépítésében.
 • A szövegek nyelvezete a kötet elején még egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva pedig fokozatosan összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz.
 • A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

Három kötetes érettségi felkészítő - TÖRTÉNELEM

Három, egymással összefüggő, de önállóan is használható könyvvel segítjük az érettségire való eredményes felkészülést. A könyvcsalád a középszintű érettségi témaköreit dolgozza fel három megközelítésben:

 • kidolgozott rövid és hosszú esszék;
 • rövid válaszokat igénylő feladatok;
 • kidolgozott szóbeli tételek.

A kötetek rendkívül jól támogatják az önálló, és a tanórai felkészülés minden szakaszát,

 • mert tartalmazzák a teljes középszintű tananyagot;
 • mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatók és tanulhatók;
 • mert tanulást segítő elemeket tartalmaznak:
  • egységes fejezetnyitó oldalakon jeleníti meg a kerettantervi alapkövetelményben szereplő kronológiai, topográfiai adatokat, fontos történelmi személyeket és fogalmakat;
  • a szövegben kiemelt és a margón megjelenített elemek a lényeges információkra irányítják a figyelmet, ami így önellenőrzésre is alkalmassá teszi;
 • mert a Mozaik Kiadótól megszokott magas minőségű az illusztrációs anyaguk;
 • mert korszerű és gazdag forrásanyaggal rendelkeznek;
 • mert tördelésük, oldalképük, színviláguk célzottan a figyelem koncentrációját segítik;
 • mert a tipográfus szakember által gondosan megtervezett ábrái áttekinthetőek és informatívak;
 • mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatóak és tanulhatóak;
 • mert elektronikus formában is elérhetők digitális extrákkal (3D-s animációk, kép, hang és filmanyagok) kiegészítve;
 • mert az átgondolt és komplex didaktikai rendszere által a 3 kötet külön-külön vagy együtt már 9. osztálytól munkáltató tankönyvként is használhatóak;
 • mert a készülő emelt szintű kötetekkel együtt alkalmasak lesznek a két szint egy tanórán belüli párhuzamos tanítására is.
  Kapcsolódó kiadványok
  Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324UMS-3324U3 980 Ft
  Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321UMS-3321U4 380 Ft
  Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322UMS-3322U4 380 Ft
  Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2017-től érv.) - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162UMS-3162U1 859 Ft
  Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli (2017-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375UMS-2375U2 646 Ft
  100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) - A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328UMS-3328U4 280 Ft
  Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, középszint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2378UMS-2378U4 280 Ft
  Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377UMS-2377U4 280 Ft
  Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379UMS-2379U4 280 Ft
  Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166UMS-3166U3 380 Ft
  Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, emelt szint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. A 2024-től érvényes követelményekhez. MS-3175UMS-3175U3 380 Ft
  Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173UMS-3173U3 380 Ft
  Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174UMS-3174U3 380 Ft
  A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

  * A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
  Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  A könyv használatáról3
  A középszintű vizsga az érettségin4
  Az ókor és kultúrája12
  Poliszok az ókori Hellászban12
  Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században (III., V.)12
  Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában16
  Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete (III., V.)16
  Az európai kultúra alapjai19
  A görög és a római vallás (V.)19
  Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei (I.)22
  A zsidó vallás fő jellemzői (V.)25
  A kereszténység kialakulása és főbb tanításai (V.)28
  A középkor34
  Nyugat-Európa a kora középkorban34
  A mezőgazdasági technika változásai a középkorban (I.)34
  A feudális társadalom (II., V.)37
  A középkori egyház40
  A keleti és a nyugati kereszténység (V.)40
  Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában43
  A középkori város és a céhes ipar (I., II.)43
  Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom46
  Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai (V.)46
  A középkor kultúrája49
  A román és a gótikus építészet (I.)49
  A reneszánsz és a humanizmus (I.)53
  Kora újkor58
  A földrajzi felfedezések és következményei58
  A földrajzi felfedezések (I., VI.)58
  A földrajzi felfedezések gazdasági hatásai (I., VI.)61
  Reformáció és katolikus megújulás64
  A reformáció irányzatai (V.)64
  A katolikus megújulás (V.)67
  A barokk stílus jellemzői (I.)70
  Alkotmányosság és abszolutizmus a 17–18. században73
  Az angol alkotmányos monarchia jellemzői (IV., V.)73
  A felvilágosodás kora76
  A felvilágosodás (V.)76
  A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789–1914)82
  A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk82
  Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései (III., V.)82
  A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések85
  A 19. század főbb eszmeáramlatai (V.)85
  Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért88
  A szövetségi rendszerek kialakulása (VI.)88
  Az ipari forradalom hullámai és hatásai91
  Az ipari forradalmak legjelentősebb területei, találmányai, a gyáripar kezdetei (I.)91
  A világháborúk kora (1914–1945)96
  Az első világháború és következményei96
  Hadviselés az első világháborúban (VI.)96
  Az 1. világháborút lezáró Párizs környéki békék (VI.)99
  A fasizmus és a nemzetiszocializmus102
  A nemzetiszocializmus (IV., V.)102
  A kommunista diktatúra105
  A sztálini diktatúra (IV., V.)105
  A második világháború108
  A második világháború kitörésének körülményei (VI.)108
  A holokauszt (III.)111
  A jelenkor116
  A kétpólusú világ kialakulása116
  A kétpólusú világ kialakulása (III., VI.)116
  Az ENSZ megalakulása és működése (V., VI.)119
  A kétpólusú világrend megszűnése122
  A Szovjetunió felbomlása (V., VI.)122
  Németország újraegyesítése (V., VI.)125
  Az európai integráció128
  Az európai integrációs folyamat (V., VI.)128
  A globális világ sajátosságai131
  A globális világgazdaság ellentmondásai (I.)131
  A középkori magyar állam megteremtése136
  A magyar nép története az államalapításig136
  A honfoglalás (II.)136
  Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora139
  I. (Szent) István államszervező tevékenysége (III.)139
  A tatárjárás (III., VI.)142
  Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora145
  I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései (I., III.)145
  A Hunyadiak148
  I. (Hunyadi) Mátyás reformjai és külpolitikája (III., VI.)148
  Magyarország a kora újkorban (1490–1790)154
  Az ország három részre szakadása154
  A mohácsi csata körülményei (III., VI.)154
  Az ország három részre szakadása (III., VI.)157
  A várháborúk (VI.)160
  Az Erdélyi Fejedelemség virágkora163
  Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (II., III.)163
  A hazai reformáció és a barokk kulturális hatása (V.)166
  A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc169
  A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei (III., IV.)169
  Magyarország a 18. sz.-i Habsburg Birodalomban172
  Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása (II.)172
  Mária Terézia reformjai (III., V.)175
  II. József reformjai (III., V.)178
  A polgárosodás kezdetei és kibontakozása (1790–1914)184
  A reformkor184
  A reformkor legfontosabb kérdései (III., IV.)184
  Forradalom és szabadságharc187
  A pesti forradalom és az áprilisi törvények (IV., V.)187
  Az 1848-49-es szabadságharc (VI.)193
  A kiegyezés és a dualizmus193
  A kiegyezéshez vezető út (III., VI.)193
  A kiegyezés tartalma (IV.)196
  A dualizmus kori gazdaság és társadalom199
  Gazdasági változások a dualizmus korában (I.)199
  A magyar polgárosodás sajátosságai (I., II.)199
  A kisebbségek szerepe a modernizációban (III.)202
  A dualizmus kori nemzetiségi politika (III.)208
  Magyarország a világháborúk korában (1914–1945)214
  Az első világháború és következményei214
  A trianoni béke következményei (I., III.)214
  A Horthy-korszak217
  Az ellenforradalmi rendszer konszolidációja (IV., V.)217
  Magyarország külpolitikája (VI.)220
  A Horthy-korszak politikai berendezkedése (IV., V.)223
  Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések (I., III., V.)226
  Művelődési viszonyok és társadalom229
  A Horthy-korszak társadalomszerkezete (III.)229
  Az antiszemitizmus Magyarországon a két háború között (III.)232
  Magyarország a második világháborúban235
  Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban (VI.)235
  Magyarország német megszállása (V., VI.)238
  A magyarországi holokauszt (III.)241
  Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig246
  A Rákosi-korszak246
  A Rákosi-korszak politikai rendszere (I., III.)246
  Az 1956-os forradalom és szabadságharc249
  Az 1956-os forradalom (III., VI.)249
  A Kádár-korszak252
  A Kádár-korszak politikai rendszere (III.)252
  Életmód a Kádár-korszakban (III.)255
  A rendszerváltozás258
  A rendszerváltozás (IV., V.)258
  A piacgazdaságra való áttérés nehézségei (I., III.)261
  Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság264
  A határon túli magyarság helyzete (III.)264
  Társadalomismeret270
  Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás270
  A magyarországi romák története és helyzete (III.)270
  A szociális ellátórendszer fő elemei (I.)273
  Az aktív és felelős állampolgárság alapjai276
  Az alapvető emberi jogok, az állampolgári jogok és kötelességek (III., IV.)276
  A hatalmi ágak viszonya a mai Magyarországon (V.)279
  Mai magyar demokrácia (V.)282
  Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak285
  A háztartás pénzügyei (I.)285
  A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (III.)288