Kémia 11-12. fgy. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
MS-3152

Érettségi feladatgyűjtemény

11-12. évfolyam, 6. kiadás (2018. 05. 30.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-3152
ára: 2 580 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 2 064 Ft (15 db felett)
méret: B5, 288 oldal
Kosárba
 
pdf Kémia 11-12. fgy. hibajegyzéke
Az első kiadásban fellelhető hibák jegyzéke
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A feladatgyűjtemény teljes körű felkészítést ad a közép- és az emelt szintű érettségire.

Ajánljuk a diákoknak:

  • tudásuk, tájékozottságuk önellenőrzéséhez, korrigálásához;
  • a feladatmegoldásokhoz szükséges begyakorlottság, rutin elsajátításához;
  • a témazáró dolgozatokra történő felkészüléshez, a rendszerezésekhez, az ismeretek rögzítéséhez és alkalmazásához;
  • a versenyekre való felkészüléshez;
  • a sikeres közép- és emelt szintű érettségi vizsgához;
a tanároknak:
  • tanórai gyakorláshoz, ellenőrzéshez;
  • témazáró dolgozatok összeállításához;
  • a tanulók tudás- és képességszintjének méréséhez;
  • a bemutatott feladatok, ötletek alapján a helyi adottságokra "hangszerelt" (osztályokra, egyénekre differenciált) feladatok, feladatsorok készítéséhez;
  • az érettségire való felkészítéshez.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés5
Általános kémia7
1. Atomok és ionok8
2. Molekulák képződése, összetett ionok21
3. Az anyagmennyiség fogalma28
4. Anyagi halmazok35
5. Oldatok49
6. Kémiai reakciók61
7. Elektrokémia86
Szervetlen kémia95
1. A hidrogén, a nemesgázok, a halogénelemek és vegyületeik96
2. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik110
3. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik126
4. A szén, a szilícium és vegyületeik139
5. A fémek általános jellemzése, az s-mező fémei153
6. A p- és a d-mező fémei és vegyületeik166
Szerves kémia187
1. A szerves kémia tárgya és alapfogalmai188
2. A szénhidrogének és halogénezett származékaik192
3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek206
4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek220
5. Makromolekulák és építőköveik. A legfontosabb természetes szénvegyületek és a műanyagok231
Középszintű feladatsor270
Emelt szintű feladatsor276
Általános kémia - Megoldások244
1. Atomok és ionok244
2. Molekulák képződése, összetett ionok245
3. Az anyagmennyiség fogalma246
4. Anyagi halmazok247
5. Oldatok248
6. Kémiai reakciók250
7. Elektrokémia253
Szervetlen kémia - Megoldások254
1. A hidrogén, a nemesgázok, a halogénelemek és vegyületeik254
2. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik255
3. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik257
4. A szén, a szilícium és vegyületeik258
5. A fémek általános jellemzése, az s-mező fémei259
6. A p- és a d-mező fémei és vegyületeik261
Szerves kémia - Megoldások263
1. A szerves kémia tárgya és alapfogalmai263
2. A szénhidrogének és halogénezett származékaik263
3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek266
4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek268
5. Makromolekulák és építőköveik. A legfontosabb természetes szénvegyületek és a műanyagok269
Középszintű feladatsor270
Emelt szintű feladatsor276
Középszintű feladatsor - megoldás282
Emelt szintű feladatsor - megoldás284
Az elemek hosszú periódusos rendszere286

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil