Nyelvtan tankönyv 11. osztály

Magyar nyelv 11. Az új kerettantervhez átdolgozott 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal MS-2372U
MS-2372U

Tankönyv - (Az új kerettantervhez)

11. évfolyam, 5. kiadás (2019. 08. 06.)
 
 
kód: MS-2372U
ára: 1 690 Ft
méret: C5, 96 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
AKCIÓ! A 2019. augusztus 1. és december 31. között aktivált kódokkal most 4 éves DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Nyelv és társadalom7
Anyanyelvünk rétegződése I. - A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és a rétegnyelvek8
Anyanyelvünk rétegződése II. - A nyelvjárások. A nyelvi norma és a nyelvi standard14
Nyelvünk helyzete a határon túl. Nemzetiségi nyelvhasználat Magyarországon26
Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvművelés32
Összefoglalás38
Összefoglalás38
Retorika39
A retorika fogalma. Retorika és kommunikáció40
A retorika fogalma. Retorika és kommunikáció40
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései48
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései48
Az érv felépítése. Az érvtípusok57
Az érv felépítése. Az érvtípusok57
A retorikai szövegek kifejezőeszközei69
A retorikai szövegek kifejezőeszközei69
A kulturált vita szabályai78
A befolyásolás módszerei87
Összefoglalás94
Függelék95
Új szakszavak jegyzéke95
Forrásjegyzék95
Képjegyzék95
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A 11. évfolyamon tovább bővülnek nyelvtani ismereteitek. Míg tavaly elsősorban jelentéstani és stilisztikai ismeretekkel foglalkoztatok, ebben az évben a hangsúly a nyelv társadalmi szerepére kerül. Az első fejezetben megismerhetitek a magyar nyelv rétegződését, valamint a kisebb-nagyobb közösségekre jellemző nyelvváltozatokat és a magyar nyelvjárásokat. E fejezetből tudhattok meg többet nyelvünk helyzetéről Magyarországon és a határainkon túl, illetve a nemzetiségek nyelvhasználatáról. A retorika fejezet a nyilvánosságnak szóló szövegekkel foglalkozik. Elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a szóbeli-írásbeli retorikai szövegek megalkotásához, hogy gondolataitokat logikus és közérthető módon fejthessétek ki. Emellett megismerhetitek a sikeres érvelés menetét és az érvtípusokat, amelyek hozzásegítenek benneteket ahhoz, hogy egy vitában álláspontotokat eredményesen megvédhessétek. Ezenkívül a hibás vagy félrevezető érvtípusokról is tanulhattok, amelyek megismerésével tudatosabb médiahasználóvá válhattok. A könyv két fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok a már tanult ismereteket elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben - a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki; - a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő táblázatok, ábrák; - a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együttműködésre. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja. Az emelt szintű érettségihez szükséges ismereteket külön oldalon találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil