Magyar nyelv 12.
MS-2373
12. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2373
ára: 1 780 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 424 Ft (15 db felett)
méret: C5, 160 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Nyelv és gondolkodás7
A nyelv és a beszéd. A nyelv mint változó rendszer8
Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya16
A beszéd mint cselekvés23
A nyelvcsaládok és a nyelvtípusok29
Összefoglalás38
Nyelv és társadalom39
Nyelvünk helyzete a határon túl. Nemzetiségi nyelvhasználat Magyarországon40
Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvművelés46
Összefoglalás52
Nyelvtörténet53
A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság bizonyítékai54
A magyar nyelvtörténet korszakai65
A kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek72
A hangtani rendszer változásai (Emelt szint)82
A nyelvtani rendszer változásai (Emelt szint)84
A szókészlet változásai a magyar nyelv történetében87
Jelentésváltozások (Emelt szint)96
A nyelvújítás98
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra105
Korstílusok és stílusirányzatok Magyarországon I. (Emelt szint)112
Korstílusok és stílusirányzatok Magyarországon II. (Emelt szint)123
Összefoglalás134
Felkészülés az érettségire135
A nyelvi szintek grammatikája136
A kommunikáció145
Jelek, jelrendszerek146
A továbbtanulásban és a munka világában használt szövegtípusok148
Értekezés és esszé írása151
Szövegértési feladatsor az érettségin152
Függelék157
Új szakszavak jegyzéke158
Forrásjegyzék159
Képjegyzék159

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil