Helyesírás mindenkinek
MS-3504
6-12. évfolyam, 16. kiadás (2018. 06. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
szerző:
 
kód: MS-3504
ára: 1 990 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 592 Ft (15 db felett)
méret: A4, 208 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A nyelv működésére is rávilágító feladatgyűjtemény a kompetenciaalapú oktatás jegyében változatos feladataival segíti a helyesírási készség kialakítását, s ugyanakkor annak szinten tartását is. Nemcsak a szabályokat gyakoroltatja és alkalmaztatja, hanem rámutat a nyelv logikájára is, ami nagy segítséget nyújt az egyes kifejezések helyes írásmódjának elsajátításában, annak begyakorlásában, valamint az ismeretek átismétlésében.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tartalom3
Bevezetés3
I. A betűk4
1. A hangjelölés4
2. Magánhangzóink5
3. Mássalhangzóink6
4. A betűrend10
II. A kiejtés14
1. A kiejtés hatása a helyesírásra14
2. Szóvégi magánhangzók18
3. Szóbelseji magánhangzók19
4. A szótő és a toldalékok24
5. Mássalhangzó-hosszúság34
III. A szóelemzés41
1. A mássalhangzók minőségi változásai41
2. A mássalhangzók mennyiségi változásai50
IV. A hagyomány53
1. A hagyomány elve helyesírásunkban53
2. Az ly/j kérdése54
3. A hagyományőrző hangjelölés58
V. Az egyszerűsítés61
VI. A mellérendelő szóösszetételek62
1. A szóismétlések62
2. Az ikerszók64
3. Az álikerszók65
4. Átmeneti csoport a mellérendelésen belül66
5. Valódi mellérendelő szóösszetételek67
6. A mellérendelések írásmódjának gyakorlása68
VII. Az alárendelő szóösszetételek72
1. Alanyos alárendelések72
2. Tárgyas alárendelések73
3. Határozós alárendelések75
4. Jelzős alárendelések78
5. A többszörös összetételek és a három mozgószabály94
6. Igekötő, névutó, névmás(i határozószó)99
7. Az -e kérdőszócska102
VIII. Számok103
1. A számok betűvel való leírása103
2. A számok számjeggyel való leírása104
3. A keltezés105
IX. A földrajzi nevek107
1. Egybeírt földrajzi nevek107
2. Különírt földrajzi nevek109
3. Kötőjellel írt kételemű földrajzi nevek112
4. Kötőjellel írt háromelemű földrajzi nevek117
5. Kis- és nagykötőjel118
6. A csillagnevek120
X. Intézménynevek121
1. Az intézménynevek121
2. Az intézménynévszerű nevek125
3. Rendezvények nevének írásmódja126
XI. Személynevek127
1. Az alapforma127
2. Toldalékos alakok128
3. Az idegen személynevek131
XII. Márkanevek134
XIII. Kitüntetések, díjak135
XIV. A címek136
XV. Betűszók, mozaikszók, rövidítések139
1. Betű- és mozaikszók139
2. Rövidítések142
XVI. A szövegírás143
1. A kezdőbetűk143
2. Az elválasztás144
3. Az írásjelek147
Próbatesztek155
Megoldások167

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil