Helyesírás gyakorlókönyv

Helyesírás mindenkinek Feladatgyűjtemény a helyesírási készségek fejlesztésére MS-3504
MS-3504

Feladatgyűjtemény

6-12. évfolyam, 18. kiadás (2021. 11. 30.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 202x284 mm
terjedelem: 208 oldal
3 680 Ft
2 944 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A nyelv működésére is rávilágító feladatgyűjtemény a kompetenciaalapú oktatás jegyében változatos feladataival segíti a helyesírási készség kialakítását, s ugyanakkor annak szinten tartását is. Nemcsak a szabályokat gyakoroltatja és alkalmaztatja, hanem rámutat a nyelv logikájára is, ami nagy segítséget nyújt az egyes kifejezések helyes írásmódjának elsajátításában, annak begyakorlásában, valamint az ismeretek átismétlésében.

A feladatgyűjtemény már 12 éves kortól használható. A középiskolai ismereteket igénylő, illetve a felső szintű, gondolkodtatóbb feladatokat külön jelöljük.

Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelv 9. - 9. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2370UMS-2370U2 580 Ft
Magyar nyelv 10. - 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2371UMS-2371U2 780 Ft
Magyar nyelv 11. - 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2372UMS-2372U2 380 Ft
Magyar nyelv 12. - 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára MS-2373MS-23732 780 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tartalom3
Bevezetés3
I. A betűk4
1. A hangjelölés4
2. Magánhangzóink5
3. Mássalhangzóink6
4. A betűrend10
II. A kiejtés14
1. A kiejtés hatása a helyesírásra14
2. Szóvégi magánhangzók18
3. Szóbelseji magánhangzók19
4. A szótő és a toldalékok24
5. Mássalhangzó-hosszúság34
III. A szóelemzés41
1. A mássalhangzók minőségi változásai41
2. A mássalhangzók mennyiségi változásai50
IV. A hagyomány53
1. A hagyomány elve helyesírásunkban53
2. Az ly/j kérdése54
3. A hagyományőrző hangjelölés58
V. Az egyszerűsítés61
VI. A mellérendelő szóösszetételek62
1. A szóismétlések62
2. Az ikerszók64
3. Az álikerszók65
4. Átmeneti csoport a mellérendelésen belül66
5. Valódi mellérendelő szóösszetételek67
6. A mellérendelések írásmódjának gyakorlása68
VII. Az alárendelő szóösszetételek72
1. Alanyos alárendelések72
2. Tárgyas alárendelések73
3. Határozós alárendelések75
4. Jelzős alárendelések78
5. A többszörös összetételek és a három mozgószabály94
6. Igekötő, névutó, névmás(i határozószó)99
7. Az -e kérdőszócska102
VIII. Számok103
1. A számok betűvel való leírása103
2. A számok számjeggyel való leírása104
3. A keltezés105
IX. A földrajzi nevek107
1. Egybeírt földrajzi nevek107
2. Különírt földrajzi nevek109
3. Kötőjellel írt kételemű földrajzi nevek112
4. Kötőjellel írt háromelemű földrajzi nevek117
5. Kis- és nagykötőjel118
6. A csillagnevek120
X. Intézménynevek121
1. Az intézménynevek121
2. Az intézménynévszerű nevek125
3. Rendezvények nevének írásmódja126
XI. Személynevek127
1. Az alapforma127
2. Toldalékos alakok128
3. Az idegen személynevek131
XII. Márkanevek134
XIII. Kitüntetések, díjak135
XIV. A címek136
XV. Betűszók, mozaikszók, rövidítések139
1. Betű- és mozaikszók139
2. Rövidítések142
XVI. A szövegírás143
1. A kezdőbetűk143
2. Az elválasztás144
3. Az írásjelek147
Próbatesztek155
Megoldások167
A kiadvány bevezetője
Kedves Olvasók!
Meg lehet-e tanulni a helyesírást, betartva a sok-sok szabályt A magyar helyesírás szabályai alapján (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015, 12. kiadás)? Pillantsanak csak bele - e feladatgyűjtemény segítségével - kicsit mélyebben a nyelv történetébe és működésébe, s máris láthatják: csüggedésre semmi ok! Játékos, olykor komolyabb feladatok segítenek abban, hogy megtanulják a szabályokat, s le tudják írni helyesen a Magyar helyesírási szótár anyagának jelentős részét. Nem csak egy korosztály tarthat velem: 12 éves kortól minden gyerek, no és minden felnőtt próbálkozhat. A feladatok nehézségi fokát ? hogy kezdők és haladók, kicsik és nagyok könnyebben eligazodjanak ? megjelöltük a középszintű, középiskolás kortól ajánlott, valamint a felső szintű, kreatív gondolkodást igénylő, elgondolkodtató feladatokat. Azok a feladatok, amelyek előtt nincsen jelölés, az alapfokú ismereteket tartalmazzák. Válassza hát ki mindenki a számára megfelelő szintű feladatokat! A hangok jelölésétől egészen a szövegírásig, írásjelekig kalauzoljuk Önöket, 16 fejezeten át. A megoldások a feladatgyűjtemény végén találhatók; a gondolkodást igénylő feladatok megoldásait számokkal jelöltük (a feladat száma megegyezik a megoldás számával), a többi kifejezés írásmódja a betűrendes oszlopokban található. Vajon meg lehet-e jegyezni ily módon a szavak helyes írásmódját? Erről az úgynevezett próbatesztek segítségével győződhetnek meg. A 6 teszt mindegyike rákérdez a fontosabb tudnivalókra, s ha ezek nem okoznak gondot, örömmel tapasztalhatják: sikerült!