Magyar nyelv és irodalom

SOKSZÍNŰ MAGYAR NYELV

Fogalmazás gyakorló 5. osztály - Szövegalkotási feladatokhoz

ANYANYELV FELSŐSÖKNEK

NYELVTAN - HELYESÍRÁS - FOGALMAZÁS

MAGYAR NYELV KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Magyar nyelv 11. - Tankönyv - (Az új kerettantervhez)
Magyar nyelv 9. - Tankönyv - (Az új kerettantervhez)
Magyar nyelv 10. - Tankönyv - (Az új kerettantervhez)

ANYANYELV SZAKKÉPZŐSÖKNEK

HELYESÍRÁS, NYELVMŰVELÉS

SOKSZÍNŰ IRODALOM

Sokszínű irodalom 7. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag
Sokszínű irodalom 8. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag

IRODALOM KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

IRODALMI SEGÉDKÖNYVEK

Irodalom Birodalom - Barangolások könyve - ötödik osztály
Irodalom Birodalom - Képes szövegtár - hatodik osztály
Irodalom Birodalom - Barangolások könyve - hatodik osztály
Íróarcok a múltból - A régi magyar irodalom tanulásához

IRODALMI FELADATSOROK 5-8.O.

IRODALMI FELADATGYŰJTEMÉNY 9-12. O.

ÉRETTSÉGIRE, FELVÉTELIRE KÉSZÜLŐKNEK

Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom - Felkészítőkönyv feladatokkal és mintaszövegekkel

MAGYAR KLASSZIKUSOK

Gárdonyi G.: A török bankó - Válogatott novellák
Kosztolányi D.: Csengettyű - Válogatott novellák
Arany J.: A Jóka ördöge - válogatott művek
A csillagos út - válogatott magyar mondák
Móricz Zs.: Hét krajcár - válogatott novellák
Tömörkény I.: Tiszai legenda - válogatott novellák
Petőfi S.: A helység kalapácsa - elbeszélő költemény
Gárdonyi G.: Hunyadi kardja - válogatott novellák
Kosztolányi D.: A kulcs - válogatott novellák

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil