Irodalom munkafüzet 6. osztály

Sokszínű irodalom 6. mf. 6. osztályos irodalom munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv szövegeihez MS-2348U
MS-2348U
6. évfolyam, 7. kiadás (2020. 09. 21.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
930 Ft
698 Ft (25% kedvezménnyel)
Kosárba

A munkafüzet a tankönyv anyagára épül, többféle módon kiegészíti. Célja a tankönyvi leckék változatos és tevékenységközpontú feldolgozása, emellett hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre is. A nagy témaköröket összefoglalások zárják, amelyek alkalmasak ismétlésre, rendszerezésre. Tanórai és otthoni tanulásra egyaránt javasolt.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű irodalom 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2710UMS-2710U430 Ft
Sokszínű irodalom 6. tk. - Önálló tanulásra is alkalmas, jól felépített 6. osztályos irodalomtankönyv (NAT2012) MS-2347UMS-2347U1 043 Ft
Irodalom Birodalom  - Szövegtár gondosan válogatott, magas színvonalú irodalmi anyaggal MS-2119KMS-2119K1 360 Ft
Irodalom Birodalom  - Tankönyv az irodalomértés elsajátításához kreatív feladatokkal MS-2120MS-2120980 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
MONDÁK, BALLADÁK, MÍTOSZOK4
Csörsz és Délibáb4
Arany János: Rege a csodaszarvasról6
Csanád9
Zotmund14
Történetek Szent László királyról16
A csóri boszorkány18
Kőmíves Kelemenné20
Arany János: Mátyás anyja22
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka25
Arany János: A walesi bárdok27
Héraklész30
Dávid és Góliát32
Összefoglaló feladatok34
Arany János: TOLDI40
Első ének40
Második ének42
Harmadik ének44
Negyedik ének46
Ötödik ének47
Hatodik ének50
Hetedik ének51
Nyolcadik ének54
Kilencedik ének55
Tizedik ének57
Tizenegyedik ének59
Tizenkettedik ének61
Összefoglaló feladatok63
ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY, REGÉNYEK67
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi67
Defoe: Robinson70
Gion Nándor: Postarablók72
Nógrádi Gábor: Petepite74
Gárdonyi Géza: EGRI CSILLAGOK77
Első rész. Hol terem a magyar vitéz?77
Második rész. Oda Buda!80
Harmadik rész. A rab oroszlán82
Negyedik rész. Eger veszedelme84
Ötödik rész. Holdfogyatkozás86
Összefoglaló feladatok87
VERSEK89
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete89
Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki90
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez93
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori Uram95
Petőfi Sándor: Hozzá97
Rimbaud: A kenyér- lesők98
József Attila: Altató99
Radnóti Miklós: Virágének101
Áprily Lajos: Március103
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők105
Márai Sándor: Hol vagyok?106
Varró Dániel: Email108
Összefoglaló feladatok109
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
6. osztályban tovább folytatjátok a barangolást az irodalom sokszínű világában. Ehhez nyújt segítséget a tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet. A munkafüzet sokoldalúan dolgozza fel az egyes témákat. A szövegértési kérdések az adott tananyagrészhez kötődnek, ugyanakkor érdekes, új információkat is tartalmaznak. A feladatok egy része a tanulnivaló leglényegesebb elemeire irányul, így megoldásuk elősegíti a tananyag elmélyülését. Találhattok még a tanultak rendszerezését elősegítő feladatokat (pl. táblázatokat), illetve olyanokat, amelyek a tanulási folyamatot könnyítik meg (pl. vázlatírás). Előfordul majd, hogy kutatómunkát kell végeznetek. Keresgéljetek a könyvtárban vagy az interneten! Sokszor a mű eltérő módon való feldolgozása vagy a folytatás megírása a feladat. Ezek esetében bátran használhatjátok a fantáziátokat. Az íráskészség mellett fontos, hogy minél pontosabban és könnyebben tudjatok szóban is megnyilvánulni. A feladatok között idén is találkozhattok számos játékos feladvánnyal, rejtvénnyel. Az egy-egy jelenet előadását kérő feladatoknál pedig kipróbálhatjátok színészi képességeiteket is. A munkafüzet a vitatkozás, érvelés fejlesztésére is lehetőséget nyújt. A megoldáshoz sokszor csoportban kell dolgoznotok, a közös munka egymás segítésével, a különböző vélemények meghallgatásával oldható meg. Fontos, hogy odafigyeljetek egymásra! Mindezeknek köszönhetően reméljük, hogy ez a valóban sokszínű munkafüzet hasznos társatok lesz idei irodalmi tanulmányaitok során, és hozzásegít benneteket, hogy minél jobban megszeressétek a könyveket és az olvasást.