Sokszínű magyar nyelv 6.
MS-2364U

Tankönyv

6. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 02.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2364U
ára: 995 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 796 Ft (15 db felett)
méret: B5, 160 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
doc Sokszínű magyar nyelv 6. o. NAT2012, (74 órás)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:

A népszerű tankönyvcsalád 6. osztályos tankönyve jól használható mind a tanórai munkához, mind az otthoni tanuláshoz. Magyarázatai közérthetőek, játékos és humoros, a diákok világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését. Az önálló tanulást támogatják a fejezetek végén található összefoglalások, amelyek segítenek a tanult ismeretek rendszerezésében és elmélyítésében.

Az ismeretek átadása mellett a kiadvány nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére, valamint a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére. Így megfelelő alapot nyújt a majdani középiskolai felvételi sikeres teljesítéséhez is.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés12
Igék és határozószók17
3. A szófajok18
4. Az ige fogalma20
5. Az igeidők24
6. Az igemódok26
7. Az ige ragozása31
8. A leggyakoribb igeképzők33
9. Az igék helyesírása35
10. A határozószó39
11. Összefoglalás41
Főnevek45
12. A főnév46
13. A személynevek és helyesírásuk53
14. A földrajzi nevek és helyesírásuk57
15. Égitestek nevei, állatnevek, márkanevek és helyesírásuk63
16. Intézménynevek, címek, díjak, kitüntetések és helyesírásuk67
17. Összefoglalás72
Melléknevek és számnevek73
18. A melléknév74
19. A melléknevek helyesírása80
20. A számnév87
21. A számnév helyesírása92
22. Összefoglalás95
Névmások97
23. A személyes és a birtokos névmás98
24. A kölcsönös és a visszaható névmás103
25. A mutató és a kérdő névmás105
26. A vonatkozó, az általános és a határozatlan névmás108
27. Összefoglalás112
Igenevek113
28. A főnévi igenév114
29. A melléknévi igenév117
30. A határozói igenév120
31. Összefoglalás122
Szavak közti kapcsolatok123
32. A szavak tartalmi összefüggései124
33. A szólások eredete126
34. Összefoglalás130
Kommunikáció131
35. A kommunikáció célja132
36. A jellemzés137
37. Összefoglalás142
Könyv- és könyvtárhasználat143
38. Könyv- és könyvtárhasználat144
39. A sajtótermékek146
40. Összefoglalás148
41. Év végi összefoglalás150
Kislexikon156
Képjegyzék158

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil