Matematika feladatgyűjtemény

MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek  A legnépszerűbb matematika összefoglaló feladatgyűjtemény. Több mint 3000 feladat 5-8. osztályosoknak MS-2204
MS-2204
5-8. évfolyam, 20. kiadás (2023. 06. 01.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 384 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
3 080 Ft
2 464 Ft (20% kedvezménnyel)
Kosárba
A 10-14 éves korosztály körében korábban a legnagyobb példányszámban használt matematika feladatgyűjtemény több mint 3000 feladatot tartalmaz. A feladatok megoldásai a kiadó honlapján érhetők el. A kötet hasznos lehet a középiskolába készülő diákok, illetve a középiskolák alsóbb évfolyamain tanulók számára is.
Kapcsolódó kiadványok
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi a hatosztályos írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2388UMS-2388U3 344 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U3 184 Ft
Sokszínű matematika 5. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 5. osztályos matematika tankönyve. A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2305UMS-2305U2 480 Ft
Sokszínű matematika 6. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 6. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2306MS-23062 580 Ft
Sokszínű matematika 7. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 7. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2307MS-23072 880 Ft
Sokszínű matematika 8. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 8. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. MS-2308MS-23082 580 Ft
Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2265UMS-2265U1 344 Ft
Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2266UMS-2266U1 344 Ft
Tartalomjegyzék
MŰVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL5
Számok írása, olvasása a tízes számrendszerben (1-34)5
Természetes számok összeadása, kivonása (35-99)8
Természetes számok szorzása (1oo-166)17
Természetes számok osztása (167-242)26
MŰVELETEK EGÉSZ SZÁMOKKAL34
Egész számok értelmezése (243-272)34
Egész számok összeadása, kivonása (273-329)40
Egész számok szorzása, osztása (330-454)49
MŰVELETEK TÖRTSZÁMOKKAL64
Törtek összehasonlítása. Bővítés, egyszerűsítés (455-479)64
Törtek összeadása, kivonása (480-512)68
Tört szorzása természetes számmal (513-538)76
Tört osztása természetes számmal (539-552)81
Szorzás törttel (a törtrész kiszámítása) (553-622)84
Osztás törttel (az egész mennyiség kiszámítása) (623-645)95
Vegyes feladatok (646-722)100
HATVÁNYOZÁS (723-753)109
MŰVELÉTEK TIZEDES TÖRTEKKEL113
Tizedes törtek írása, olvasása, összehasonlítása (754-781)113
Tizedes törtek összeadása, kivonása (782-839)117
Tizedes törtek szorzása, osztása (840-1047)123
NAGY ÉS KICSI SZÁMOK ÍRÁSA, NORMÁLALAK (l048-1054)145
MŰVELETEK ALGEBRAI KIFEJEZÉSEKKEL 1055-1120)146
EGYENLETEK (1121-1210)155
EGYENLŐTLENSÉGEK (1211-1236)166
ELSŐFOKÚ EGYENLETRENDSZEREK, EGYENLŐTLENSÉGRENDSZEREK (1237-1245)170
ELSŐFOKÚ EGYENLETTEL, EGYENLŐTLENSÉGGEL MEGOLDHATÓ FELADATOK (1246-1468)173
FÜGGVÉNYEK190
Hozzárendelések, koordinátarendszer. (1469-1513)190
Arányosságok (1514-1540)197
Lineáris függvények (1541-1563)199
Másodfokú függvények (1564-1571)202
Tört, abszolútérték és négyzetgyök függvény (1572-1584)204
Grafikonok a koordináta-rendszerben (1585-1598)206
Hozzárendelési szabályok, gépek (1599-1613)212
Grafikusan és algebrai úton is megoldható feladatok (1614-1622)215
SOROZATOK217
A sorozatok megadása (1623-1635)217
Számtani sorozatok (1636-1697)218
Mértani sorozatok (1698-1741)222
Vegyes feladatok (1742-1782)225
OSZTHATÓSÁG229
Osztók és többszörösök (1783-1809)229
Maradékos osztás (1810-1851)232
Oszthatósági szabályok (i852-1861)235
Közös többszörös, közös osztó (1862-is92)236
Vegyes feladatok (is93-1932)238
SZÁMRENDSZEREK (1933-l981)241
GEOMETRIA245
Ponthalmazok (l982-2131)245
Síkbeli alakzatok263
Szakaszok, szögek (2132-2181)263
Kombinatorika a síkon (2182-2191)268
Sokszögek tulajdonságai (2192-2243)269
Sokszögek szögei (2244-2325)281
Háromszögek, négyszögek (2326-2411)291
Sokszögek kerülete, területe (2412-2493)302
A kör és részeinek kerülete, területe (2494-2516)313
Pithagorasz tételének alkalmazása (2517-2542)316
Vegyes feladatok (2543-2581)320
Geometriai transzformációk323
I. Egybevágósági transzformációk (2582-2583)323
Tengelyes tükrözés (2584-2624)324
Középpontos tükrözés (2625-2662)329
Pont körüli elforgatás (2663-2705)334
Párhuzamos eltolás (2706-2740)339
Alakzatok egybevágósága. Vegyes feladatok (2741-2756)344
II. Hasonlósági transzformációk346
Középpontos hasonlóság (2757-2776)346
Alakzatok hasonlósága. Vegyes feladatok (2777-2801)349
Térgeometria, térfogatszámítás (2802-2963)353
KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNŰTSÉGSZÁMÍTÁS368
Vegyes kombinatorikai feladatok (2964-3104)368
Halmazokkal kapcsolatos megszámlálási feladatok (3105-3122)379
Valószínűségszámítás (3123-3141)381
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Egy olyan feladatgyűjtemény összeállítását tűztük ki célul, amelyet a tanulók és az őket tanító pedagógusok minden iskolatípusban (az alkalmazott tantervtől függetlenül), a tanítási-tanulási folyamat valamennyi fázisában jól tudnak használni. Ennek megfelelően a feladatokat témakörök szerint csoportosítottuk, nem pedig az egyes évfolyamok tananyaga alapján. A tematikus csoportokon belül megpróbáltunk tartalmilag és módszertanilag is a teljességre törekedni. Az egyes anyagrészeket bevezető, majd a tanult módszereket, ismereteket elmélyítő, gyakorló példák mellett a feladatgyűjteményben találhatók olyan nehezebb feladatok is, amelyek a tanulóktól megkövetelik az ismeretek alkotó alkalmazását. A feladatok nagy száma és változatossága lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók képességeinek, tudásszintjének, érdeklődésének, és természetesen saját szakmai ízlésének megfelelően válogasson feladatokat a gyerekek iskolai és otthoni munkájához. A könyv nem tartalmazza a feladatok megoldását, így ellenőrzésre, közvetlen iskolai számonkérésre is jól használható. (A kiadó a feladatgyűjtemény megoldásköteteit 1994 első negyedévében jelenteti meg.) Egy átfogó, gyűjteményes példatár használhatóságát nagymértékben befolyásolja szerkezete, a feladatok sorrendje, csoportosítása. Ezt szem előtt tartva, a feladatokat folyamatosan sorszámoztuk, és a tartalomjegyzékben megadtuk, hogy az egyes fejezetek, alfejezetek mely feladatokat tartalmazzák. Ezen túlmenően az algebrai, és a geometriai feladatok többségét a feltett kérdés jellege, illetve a megoldás módja alapján is csoportosítottuk, remélve, hogy ezzel segíteni tudunk a legmegfelelőbb feladatok kiválasztásában. Reméljük, hogy az érintettek haszonnal forgatják majd ezt a kötetet, és mindazok a célok, amelyek bennünket vezéreltek, a tanítási gyakorlatban valóra válnak.