MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek
MS-2204
5-8. évfolyam, 17. kiadás (2013. 05. 09.)
 
 
kód: MS-2204
ára: 1 740 Ft
méret: B5, 384 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A több mint 3000 feladatot tartalmazó feladatgyüjteményhez a megoldások két kötetben jelentek meg. Az első kötet az algebrai feladatok megoldásait, a második kötet a geometriai és valószínűségszámítási feladatokét tartalmazza.
Hasznos lehet a középiskolába készülő diákok, illetve a középiskolák alsóbb évfolyamain tanulók számára.
A 10-14 éves korosztály körében a legnagyobb példányszámban használt matematika feladatgyűjtemény.
Tartalomjegyzék
MŰVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL5
Számok írása, olvasása a tízes számrendszerben (1-34)5
Természetes számok összeadása, kivonása (35-99)8
Természetes számok szorzása (1oo-166)17
Természetes számok osztása (167-242)26
MŰVELETEK EGÉSZ SZÁMOKKAL34
Egész számok értelmezése (243-272)34
Egész számok összeadása, kivonása (273-329)40
Egész számok szorzása, osztása (330-454)49
MŰVELETEK TÖRTSZÁMOKKAL64
Törtek összehasonlítása. Bővítés, egyszerűsítés (455-479)64
Törtek összeadása, kivonása (480-512)68
Tört szorzása természetes számmal (513-538)76
Tört osztása természetes számmal (539-552)81
Szorzás törttel (a törtrész kiszámítása) (553-622)84
Osztás törttel (az egész mennyiség kiszámítása) (623-645)95
Vegyes feladatok (646-722)100
HATVÁNYOZÁS (723-753)109
MŰVELÉTEK TIZEDES TÖRTEKKEL113
Tizedes törtek írása, olvasása, összehasonlítása (754-781)113
Tizedes törtek összeadása, kivonása (782-839)117
Tizedes törtek szorzása, osztása (840-1047)123
NAGY ÉS KICSI SZÁMOK ÍRÁSA, NORMÁLALAK (l048-1054)145
MŰVELETEK ALGEBRAI KIFEJEZÉSEKKEL 1055-1120)146
EGYENLETEK (1121-1210)155
EGYENLŐTLENSÉGEK (1211-1236)166
ELSŐFOKÚ EGYENLETRENDSZEREK, EGYENLŐTLENSÉGRENDSZEREK (1237-1245)170
ELSŐFOKÚ EGYENLETTEL, EGYENLŐTLENSÉGGEL MEGOLDHATÓ FELADATOK (1246-1468)173
FÜGGVÉNYEK190
Hozzárendelések, koordinátarendszer. (1469-1513)190
Arányosságok (1514-1540)197
Lineáris függvények (1541-1563)199
Másodfokú függvények (1564-1571)202
Tört, abszolútérték és négyzetgyök függvény (1572-1584)204
Grafikonok a koordináta-rendszerben (1585-1598)206
Hozzárendelési szabályok, gépek (1599-1613)212
Grafikusan és algebrai úton is megoldható feladatok (1614-1622)215
SOROZATOK217
A sorozatok megadása (1623-1635)217
Számtani sorozatok (1636-1697)218
Mértani sorozatok (1698-1741)222
Vegyes feladatok (1742-1782)225
OSZTHATÓSÁG229
Osztók és többszörösök (1783-1809)229
Maradékos osztás (1810-1851)232
Oszthatósági szabályok (i852-1861)235
Közös többszörös, közös osztó (1862-is92)236
Vegyes feladatok (is93-1932)238
SZÁMRENDSZEREK (1933-l981)241
GEOMETRIA245
Ponthalmazok (l982-2131)245
Síkbeli alakzatok263
Szakaszok, szögek (2132-2181)263
Kombinatorika a síkon (2182-2191)268
Sokszögek tulajdonságai (2192-2243)269
Sokszögek szögei (2244-2325)281
Háromszögek, négyszögek (2326-2411)291
Sokszögek kerülete, területe (2412-2493)302
A kör és részeinek kerülete, területe (2494-2516)313
Pithagorasz tételének alkalmazása (2517-2542)316
Vegyes feladatok (2543-2581)320
Geometriai transzformációk323
I. Egybevágósági transzformációk (2582-2583)323
Tengelyes tükrözés (2584-2624)324
Középpontos tükrözés (2625-2662)329
Pont körüli elforgatás (2663-2705)334
Párhuzamos eltolás (2706-2740)339
Alakzatok egybevágósága. Vegyes feladatok (2741-2756)344
II. Hasonlósági transzformációk346
Középpontos hasonlóság (2757-2776)346
Alakzatok hasonlósága. Vegyes feladatok (2777-2801)349
Térgeometria, térfogatszámítás (2802-2963)353
KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNŰTSÉGSZÁMÍTÁS368
Vegyes kombinatorikai feladatok (2964-3104)368
Halmazokkal kapcsolatos megszámlálási feladatok (3105-3122)379
Valószínűségszámítás (3123-3141)381

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018