Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet
MS-2266U
5. évfolyam, 7. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2266U
ára: 860 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 688 Ft (15 db felett)
méret: A4, 96 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A tartalmában és változatosságában is színes munkafüzet órán vagy egyéni gyakorlásra is felhasználható feladatokkal egészíti ki a Sokszínű matematika 5. osztályos tankönyv és munkafüzet feladatanyagát.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. A törtszámok4
1. A tört értelmezése4
2. A törtek összehasonlítása 1 egésszel, vegyes számok8
3. Törtek bővítése és egyszerűsítése10
4. Törtek helye a számegyenesen12
5. A törtek összehasonlítása14
6. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása16
7. Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása19
8. Tört szorzása természetes számmal21
9. Tört osztása természetes számmal23
2. A téglalap26
1. A téglalap tulajdonságai26
2. A kerület28
3. A terület mérése31
4. A téglalap területe33
3. A téglatest38
1. A téglatest38
2. A testek ábrázolása41
3. A téglatest hálói43
4. A téglatest felszíne45
5. A térfogat mérése48
6. A téglatest térfogata50
4. Tizedes törtek54
1. A tizedes tört fogalma54
2. A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen56
3. Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása, kerekítése58
4. A tizedes törtek összeadása, kivonása61
5. A tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal64
6. A tizedes tört szorzása, osztása természetes számmal66
7. A törtek tizedes tört alakja68
5. Az egész számok70
1. A negatív egész számok70
2. A számok ellentettje, abszolút értéke73
3. Az egész számok összeadása75
4. Az egész számok kivonása78
6. Helymeghatározás82
1. Tájékozódás a környezetünkben82
2. Helymeghatározás a síkon85
3. Grafikonok89
Év végi ismétlés92

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil