Sokszínű magyar nyelv 5.
MS-2362U

Tankönyv

5. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 02.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2362U
ára: 890 Ft
méret: B5, 184 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4089-11/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Színes, vidám külső és korszerű tartalom ötvöződik a tankönyvben. A bevált, hagyományos tanítási módszerek mellett a kiadvány az újabb módszertani törekvéseknek is helyet adva olyan feladatokat kínál feldolgozásra, amelyek lehetőséget adnak a különböző kooperatív munkaformákra és a differenciált oktatásra is. Nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére és a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére. Játékos és humoros, a diákok életéhez, nyelvi-kulturális világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését.
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés14
Kommunikáció19
3. A jelek világa20
4. A kommunikáció fogalma, tényezői24
5. A kommunikáció nem nyelvi jelei29
6. A kommunikációs kapcsolat35
7. A beszélgetés41
8. Összefoglalás46
Hangok és betűk47
9. Az ábécé48
10. A betűrend52
11. Az elválasztás56
12. A hangképzés61
13. A magánhangzók csoportosítása65
Magánhangzótörvények71
14. A szavak hangrendje71
15. Az illeszkedés74
Mássalhangzótörvények77
16. A részleges hasonulás77
17. Az írásban jelöletlen teljes hasonulás, az összeolvadás, a rövidülés, a kiesés80
18. Az írásban jelölt teljes hasonulás84
19. Összefoglalás86
Helyesírási alapelvek87
20. Helyesírásunk rendszere88
21. A kiejtés elve91
22. A szóelemzés elve95
23. A hagyomány elve98
24. Az egyszerűsítés elve102
25. Összefoglalás104
Szövegszerkesztés105
26. A leírás106
27. Az elbeszélés111
28. A párbeszéd116
29. A levél119
30. Összefoglalás124
A szavak szerkezete125
31. Az egyszerű és az összetett szavak126
32. A szótő és a toldalékok129
33. A képző, a jel és a rag132
34. Összefoglalás136
Állandósult szókapcsolatok137
35. Szólások138
36. Szóláshasonlatok141
37. Közmondások143
38. Összefoglalás146
Hangalak és jelentés147
39. Egyjelentésű szavak148
40. Többjelentésű szavak152
41. Azonos alakú szavak154
42. Rokon értelmű szavak156
43. Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak159
44. Hangutánzó és hangulatfestő szavak161
45. A beszélt nyelvi metaforák164
46. Összefoglalás166
47. Könyv- és könyvtárhasználat168
48. Év végi összefoglalás174
Kislexikon180

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018