Sokszínű matematika 5.
MS-2305U

Tankönyv

5. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 24.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2305U
ára: 1 390 Ft
méret: B5, 272 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4397-15/2013
Kosárba
 
doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
 • A matematikai „felfedeztetés” és a fogalmak kialakítása a tanulók gyakorlati tapasztalataiból indul ki.
 • Minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok.
 • Kiemelt hangsúlyt kap a térszemlélet fejlesztése.
 • Változatos matematikai (például valószínűségi) játékokkal színesíti az anyag feldolgozását.
 • Tartalomjegyzék
  A természetes számok9
  1. A halmazok10
  2. A természetes számok14
  3. A tízes számrendszer16
  4. A kettes számrendszer (emelt szint)21
  5. A római számírás (emelt szint)24
  6. A számegyenes26
  7. A számok összehasonlítása28
  8. A számok kerekítése31
  9. A természetes számok összeadása34
  10. A természetes számok kivonása37
  11. A természetes számok szorzása41
  12. Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel44
  13. A szorzat változásai46
  14. Többjegyű számok szorzása48
  15. A természetes számok osztása50
  16. A hányados változásai54
  17. Osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel56
  18. Osztás többjegyű osztóval58
  19. Osztó és többszörös60
  20. A műveletek sorrendje62
  21. Vegyes feladatok65
  Geometriai alapismeretek67
  1. Ponthalmazok68
  2. Az egyenes és részei71
  3. Egyenesek kölcsönös helyzete74
  4. Síkok78
  5. Síkbeli alakzatok, sokszögek80
  6. A kör84
  7. A testek88
  8. Vegyes feladatok91
  Mérés, statisztika93
  1. A mérés mint összehasonlítás94
  2. A hosszúság98
  3. A tömeg101
  4. A mértékegységek tízes rendszere103
  5. Az idő104
  6. Diagramok106
  7. Az átlag110
  8. Valószínűségi játékok113
  9. Vegyes feladatok115
  A szögek117
  1. A szög fogalma, fajtái118
  2. A szögek mérése és rajzolása122
  3. Vegyes feladatok129
  A törtszámok131
  1. A tört értelmezése132
  2. A törtek összehasonlítása 1 egésszel, vegyes számok139
  3. Törtek bővítése és egyszerűsítése141
  4. A törtek helye a számegyenesen144
  5. A törtek összehasonlítása146
  6. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása150
  7. Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása154
  8. Tört szorzása természetes számmal159
  9. Tört osztása természetes számmal162
  10. Vegyes feladatok164
  A téglalap167
  1. A téglalap tulajdonságai168
  2. A kerület172
  3. A terület mérése176
  4. A téglalap területe180
  5. Vegyes feladatok184
  A téglatest187
  1. A téglatest188
  2. A testek ábrázolása (kiegészítő anyag)192
  3. A téglatest hálói194
  4. A téglatest felszíne198
  5. A térfogat (űrtartalom) mérése202
  6. A téglatest térfogata204
  7. Vegyes feladatok208
  A tizedes törtek211
  1. A tizedes tört fogalma212
  2. A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen214
  3. A tizedes törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása216
  4. A tizedes törtek kerekítése219
  5. A tizedes törtek összeadása és kivonása222
  6. A tizedes törtek szorzása és osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel226
  7. A tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal229
  8. A törtszámok tizedes tört alakja232
  9. Vegyes feladatok235
  Az egész számok239
  1. A negatív egész számok240
  2. A számok ellentettje, abszolút értéke243
  3. Az egész számok összeadása246
  4. Az egész számok kivonása251
  5. Vegyes feladatok256
  Helymeghatározás259
  1. Tájékozódás a környezetünkben260
  2. Helymeghatározás a síkon262
  3. Grafikonok265
  4. Vegyes feladatok268
  Az új szakszavak jegyzéke270

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018