Matematika gyakorló munkafüzet 5. osztály

Sokszínű matematika 5. mf. A többszörösen díjazott sorozat 5. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2315U
MS-2315U
5. évfolyam, 9. kiadás (2021. 07. 01.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 96 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 080 Ft
810 Ft (25% kedvezménnyel)
Kosárba

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A munkafüzet a tananyag legfontosabb feladattípusainak begyakorlásához nyújt segítséget. A megoldásokat elemi lépésekre bontja, illetve egyéb tanulói tevékenységekkel (színezés, rajzolás, mérés) kapcsolja össze, így biztosítva a minél sokoldalúbb feldolgozásmódot.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2724UMS-2724U430 Ft
MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek  - A legnépszerűbb matematika összefoglaló feladatgyűjtemény. Több mint 3000 feladat 5-8. osztályosoknak MS-2204MS-22041 470 Ft
Sokszínű matematika 5. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 5. osztályos matematika tankönyve. A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2305UMS-2305U1 155 Ft
Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2265UMS-2265U743 Ft
Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2266UMS-2266U743 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. A természetes számok3
A természetes számok írása, olvasása a tízes számrendszerben3
Ábrázolás számegyenesen6
A természetes számok összehasonlítása, kerekítése8
A természetes számok összeadása és kivonása9
A természetes számok szorzása12
A természetes számok osztása16
Osztó, többszörös18
Természetes szám osztása többjegyű számmal19
2. Geometriai alapismeretek24
Ponthalmazok24
Pontok és vonalak25
Síkbeli alakzatok28
Sokszögek29
A kör31
Párhuzamos és merőleges egyenesek34
3. Mérés, statisztika36
A mérés mint összehasonlítás36
A hosszúság38
A tömeg40
Diagramok41
4. A szögek43
Szögek, szögmérés43
5. A törtszámok48
A tört értelmezése48
A vegyes szám53
Törtek bővítése és egyszerűsítése54
A törtek összehasonlítása55
A törtek helye a számegyenesen57
Törtek összeadása, kivonása59
Törtek szorzása, osztása természetes számmal61
6. A téglalapok63
A téglalap63
A téglalap kerületének kiszámítása64
A terület66
7. A téglatestek69
A téglatest69
A testek ábrázolása70
A téglatest nézetei, hálója71
A téglatest felszíne73
Térfogat, űrtartalom75
A téglatest térfogata76
A felszín- és térfogatszámítás gyakorlása77
8. A tizedes törtek79
A tizedes tört fogalma, írása, olvasása79
A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen80
A tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel81
Műveletek a tizedes törtek körében82
9. Az egész számok85
A negatív egész szám fogalma85
A számok abszolút értéke, ellentettje86
Az egész számok összeadása87
Az egész számok kivonása89
10. Helymeghatározás92
Tájékozódás a koordináta-rendszerben92
A kiadvány bevezetője
Az ötödikes matematika munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletek szükségesek.