Sokszínű matematika 5.
MS-2315U

Munkafüzet

5. évfolyam, 6. kiadás (2018. 05. 16.)
 
 
kód: MS-2315U
ára: 995 Ft
méret: A4, 96 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4398-11/2013
Kosárba
 
doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
A munkafüzet a tananyag legfontosabb feladattípusainak begyakorlásához
nyújt segítséget. A megoldásokat elemi lépésekre bontja, illetve egyéb tanulói tevékenységekkel (színezés, rajzolás, mérés) kapcsolja össze, így biztosítva a minél sokoldalúbb feldolgozásmódot.
Tartalomjegyzék
1. A természetes számok3
A természetes számok írása, olvasása a tízes számrendszerben3
Ábrázolás számegyenesen6
A természetes számok összehasonlítása, kerekítése8
A természetes számok összeadása és kivonása9
A természetes számok szorzása12
A természetes számok osztása16
Osztó, többszörös18
Természetes szám osztása többjegyű számmal19
2. Geometriai alapismeretek24
Ponthalmazok24
Pontok és vonalak25
Síkbeli alakzatok28
Sokszögek29
A kör31
Párhuzamos és merőleges egyenesek34
3. Mérés, statisztika36
A mérés mint összehasonlítás36
A hosszúság38
A tömeg40
Diagramok41
4. A szögek43
Szögek, szögmérés43
5. A törtszámok48
A tört értelmezése48
A vegyes szám53
Törtek bővítése és egyszerűsítése54
A törtek összehasonlítása55
A törtek helye a számegyenesen57
Törtek összeadása, kivonása59
Törtek szorzása, osztása természetes számmal61
6. A téglalapok63
A téglalap63
A téglalap kerületének kiszámítása64
A terület66
7. A téglatestek69
A téglatest69
A testek ábrázolása70
A téglatest nézetei, hálója71
A téglatest felszíne73
Térfogat, űrtartalom75
A téglatest térfogata76
A felszín- és térfogatszámítás gyakorlása77
8. A tizedes törtek79
A tizedes tört fogalma, írása, olvasása79
A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen80
A tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel81
Műveletek a tizedes törtek körében82
9. Az egész számok85
A negatív egész szám fogalma85
A számok abszolút értéke, ellentettje86
Az egész számok összeadása87
Az egész számok kivonása89
10. Helymeghatározás92
Tájékozódás a koordináta-rendszerben92

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018