100 lépés az érettségihez - Matematika
MS-2328

Rendszerező feladatsorok megoldásokkal

12. évfolyam, 1. kiadás (2019. 02. 15.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2328
ára: 2 980 Ft
akciós ár: 2 384 Ft (20% kedvezménnyel)
méret: B5, 248 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:

Amikor I. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó megkérdezte Eukleidésztől, hogy vajon a geometria megtanulásának nincs-e rövidebb és könnyebb módja, mint amit az Elemek című könyvében leírt, a matematikus így válaszolt: A geometriához nem vezet királyi út.

Királyi út ugyan a matekérettségihez sem vezet, de sokat könnyíthetünk rajta például azzal, hogy 100 kis lépésre bontjuk. Ha valaki velünk tart és megteszi a könyvünk által kijelölt 100 lépést, méltán bízhat a sikeres érettségiben.

A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. A feladatok jelentős része – hasonlóan az érettségi "I." részéhez – pár perc alatt megoldható villámkérdés, amellyel a legfontosabb fogalmak idézhetők fel. A könyvben rendszeresen megjelenő összefoglaló és ismétlő feladatsorok megoldásával pedig az érettségi "II." részében előforduló, összetettebb feladatok megoldására lehet tréningezni.

Az önálló felkészülést segíti, hogy a kötetben minden feladat megoldása megtalálható.

Érettségizők! Ideje indulni!

A kötet az érettségi kezdetéig 20% bevezető kedvezménnyel rendelhető.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezető5
A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések12
FELADATOK14
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok14
1. Halmazok megadása14
2. Halmazműveletek15
3. Halmazok elemszáma16
4. Logikai műveletek17
5. Sorba rendezések18
6. Kiválasztások sorba rendezés nélkül19
7. Kiválasztás sorba rendezéssel20
8. Vegyes kombinatorikai feladatok21
9. Gráfok22
10. Összefoglaló feladatsor23
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok23
Számelmélet, algebra25
11. Alapműveletek25
12. Oszthatósági alapfogalmak26
13. Oszthatósági szabályok26
14. Számrendszerek, számok normál alakja27
15. Valós számok28
16. Hatványozás29
17. Gyökvonás30
18. Logaritmus31
19. Algebrai kifejezések32
20. Arányosság33
21. Százalékszámítás34
22. Összefoglaló feladatsor34
Számelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, arányosság, százalékszámítás34
23. Elsőfokú egyenletek36
24. Elsőfokú egyenlőtlenségek37
25. Elsőfokú egyenletrendszerek37
26. Másodfokú egyenletek38
27. Másodfokú egyenlőtlenségek39
28. Másodfokú egyenletrendszerek, magasabb fokú egyenletek 4041
29. Gyökös egyenletek41
30. Abszolút értékes egyenletek41
31. Exponenciális egyenletek42
32. Logaritmikus egyenletek43
33. Szöveges feladatok I.43
34. Szöveges feladatok II.44
35. Összefoglaló feladatsor45
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek45
36. Ismétlő feladatsor I.47
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika,gráfok, algebra és számelmélet47
Valószínűség-számítás, statisztika49
37. Klasszikus valószínűség49
38. Oszthatósággal kapcsolatos feladatok50
39. Érme- és kockadobással kapcsolatos feladatok51
40. Visszatevés nélküli mintavétel52
41. Visszatevéses mintavétel53
42. Vegyes feladatok54
43. Adathalmaz rendezése, feldolgozása55
44. Diagramok56
45. Középértékek58
46. Szórás, ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagai59
47. Összetett statisztikai feladatok60
48. Összefoglaló feladatsor62
Valószínűség-számítás, statisztika62
Függvények64
49. Függvények jellemzése grafikonból, helyettesítési érték számolása, f(x) = c-ből x megh.64
50. Lineáris függvény ábrázolása, jellemzése66
51. Másodfokú függvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése67
52. Abszolútérték-függvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése68
53. Harmadfokú, négyzetgyök-, racionális törtfüggvény ábrázolása, transzf., jellemzése69
54. Exponenciális, logaritmusfüggvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése70
55. Szöveges feladatok függvényekre71
56. Számsorozat73
57. Számtani sorozat74
58. Mértani sorozat74
59. Vegyes feladatok számtani és mértani sorozatokra75
60. Mértani sorozatok szöveges feladatokban76
61. Kamatos kamat77
62. Összefoglaló feladatsor78
Függvények, sorozatok78
63. Ismétlő feladatsor II.80
Gondolkodási módsz., halmazok, logika, komb., gráfok, alg. és számelmélet, függvények80
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria82
64. Térelemek, szögek, távolságok82
65. Egybevágóság83
66. Hasonlóság84
67. Háromszögek85
68. A háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei86
69. A derékszögű háromszög tételei87
70. Négyszögek I.88
71. Négyszögek II.89
72. Sokszögek89
73. A kör és részei90
74. A középponti szög, a szög ívmértéke91
75. A testek csoportosítása91
76. Összefoglaló feladatsor92
Elemi geometria, geometriai transzformációk, síkidomok és tulajdonságaik92
77. Vektorok93
78. Vektorok a koordináta-rendszerben93
79. Szögfüggvények a derékszögű háromszögben94
80. A szögfüggvények általánosítása, a nevezetes szögek szögfüggvényei95
81. Trigonometrikus függvények95
82. Trigonometrikus egyenletek96
83. Szinusztétel, koszinusztétel97
84. Vegyes feladatok szögfüggvények alkalmazására97
85. Pontok, vektorok98
86. Egyenes99
87. A háromszög nevezetes vonalainak egyenlete100
88. A kör egyenlete100
89. Összefoglaló feladatsor101
Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria101
90. Síkidomok kerülete, területe I.102
91. Síkidomok kerülete, területe II.102
92. Kocka, téglatest103
93. Hasáb, forgáshenger104
94. Gömb104
95. Forgáskúp, csonka kúp105
96. Gúla, csonka gúla106
97. Vegyes feladatok testek felszínére, térfogatára107
98. Összefoglaló feladatsor108
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria108
99. Ismétlő feladatsor III.109
Síkgeometria, trigonometria, koordináta-geometria, térgeometria109
100. Próbaérettségi feladatsor111
MEGOLDÁSOK115
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok116
Számelmélet, algebra125
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek153
Valószínűség-számítás, statisztika177
Függvények177
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria196
Próbaérettségi feladatsor243

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil