Érettségi feladatsorok - Középszintű írásbeli matematika érettségi feladatok

100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2017-től érv.) Érettségire felkészítő könyv. A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. Egyéni felkészüléshez kitűnő. MS-2328
MS-2328

Rendszerező feladatsorok megoldásokkal

12. évfolyam, 4. kiadás (2022. 09. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 248 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
4 280 Ft
2 996 Ft (30% kedvezménnyel)
Kosárba

A kiadvány a 2017-től érvényes érettségi követelményrendszerhez készült, de jelentős részben használható az új követelményrendszerhez is. A 2024-től érvényes követelményrendszerhez átdolgozott kiadvány MS-3328U kiadói kóddal érhető el.

Amikor I. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó megkérdezte Eukleidésztől, hogy vajon a geometria megtanulásának nincs-e rövidebb és könnyebb módja, mint amit az Elemek című könyvében leírt, a matematikus így válaszolt: A geometriához nem vezet királyi út.

Királyi út ugyan a matekérettségihez sem vezet, de sokat könnyíthetünk rajta például azzal, hogy 100 kis lépésre bontjuk. Ha valaki velünk tart és megteszi a könyvünk által kijelölt 100 lépést, méltán bízhat a sikeres érettségiben.

A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. A feladatok jelentős része – hasonlóan az érettségi "I." részéhez – pár perc alatt megoldható villámkérdés, amellyel a legfontosabb fogalmak idézhetők fel. A könyvben rendszeresen megjelenő összefoglaló és ismétlő feladatsorok megoldásával pedig az érettségi "II." részében előforduló összetettebb feladatok megoldására lehet tréningezni.

Az önálló felkészülést segíti, hogy a kötetben minden feladat megoldása megtalálható.

Érettségizők! Ideje indulni!

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 11-12. fgy. (NAT2020, 2024-től érv. követelmények) - A NAT2020 és a 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer szerint átdolgozott új kiadás! Több mint 2000 gyakorló és kétszintű érettségire felkészítő feladat, letölthető megoldásokkal MS-2326UMS-2326U4 780 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166UMS-3166U3 380 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, emelt szint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. A 2024-től érvényes követelményekhez. MS-3175UMS-3175U3 380 Ft
Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324UMS-3324U3 980 Ft
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321UMS-3321U4 380 Ft
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322UMS-3322U4 380 Ft
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint - Új kiadvány! Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 magyar történelmi témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. MS-3323UMS-3323U4 380 Ft
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli (2017-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375UMS-2375U2 646 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377UMS-2377U4 280 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, középszint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2378UMS-2378U4 280 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379UMS-2379U4 280 Ft
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2024-től érv.) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157MS-31574 380 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2017-től érv.) - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162UMS-3162U1 859 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174UMS-3174U3 380 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173UMS-3173U3 380 Ft
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezető5
A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések12
FELADATOK14
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok14
1. Halmazok megadása14
2. Halmazműveletek15
3. Halmazok elemszáma16
4. Logikai műveletek17
5. Sorba rendezések18
6. Kiválasztások sorba rendezés nélkül19
7. Kiválasztás sorba rendezéssel20
8. Vegyes kombinatorikai feladatok21
9. Gráfok22
10. Összefoglaló feladatsor23
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok23
Számelmélet, algebra25
11. Alapműveletek25
12. Oszthatósági alapfogalmak26
13. Oszthatósági szabályok26
14. Számrendszerek, számok normál alakja27
15. Valós számok28
16. Hatványozás29
17. Gyökvonás30
18. Logaritmus31
19. Algebrai kifejezések32
20. Arányosság33
21. Százalékszámítás34
22. Összefoglaló feladatsor34
Számelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, arányosság, százalékszámítás34
23. Elsőfokú egyenletek36
24. Elsőfokú egyenlőtlenségek37
25. Elsőfokú egyenletrendszerek37
26. Másodfokú egyenletek38
27. Másodfokú egyenlőtlenségek39
28. Másodfokú egyenletrendszerek, magasabb fokú egyenletek 4041
29. Gyökös egyenletek41
30. Abszolút értékes egyenletek41
31. Exponenciális egyenletek42
32. Logaritmikus egyenletek43
33. Szöveges feladatok I.43
34. Szöveges feladatok II.44
35. Összefoglaló feladatsor45
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek45
36. Ismétlő feladatsor I.47
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika,gráfok, algebra és számelmélet47
Valószínűség-számítás, statisztika49
37. Klasszikus valószínűség49
38. Oszthatósággal kapcsolatos feladatok50
39. Érme- és kockadobással kapcsolatos feladatok51
40. Visszatevés nélküli mintavétel52
41. Visszatevéses mintavétel53
42. Vegyes feladatok54
43. Adathalmaz rendezése, feldolgozása55
44. Diagramok56
45. Középértékek58
46. Szórás, ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagai59
47. Összetett statisztikai feladatok60
48. Összefoglaló feladatsor62
Valószínűség-számítás, statisztika62
Függvények64
49. Függvények jellemzése grafikonból, helyettesítési érték számolása, f(x) = c-ből x megh.64
50. Lineáris függvény ábrázolása, jellemzése66
51. Másodfokú függvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése67
52. Abszolútérték-függvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése68
53. Harmadfokú, négyzetgyök-, racionális törtfüggvény ábrázolása, transzf., jellemzése69
54. Exponenciális, logaritmusfüggvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése70
55. Szöveges feladatok függvényekre71
56. Számsorozat73
57. Számtani sorozat74
58. Mértani sorozat74
59. Vegyes feladatok számtani és mértani sorozatokra75
60. Mértani sorozatok szöveges feladatokban76
61. Kamatos kamat77
62. Összefoglaló feladatsor78
Függvények, sorozatok78
63. Ismétlő feladatsor II.80
Gondolkodási módsz., halmazok, logika, komb., gráfok, alg. és számelmélet, függvények80
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria82
64. Térelemek, szögek, távolságok82
65. Egybevágóság83
66. Hasonlóság84
67. Háromszögek85
68. A háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei86
69. A derékszögű háromszög tételei87
70. Négyszögek I.88
71. Négyszögek II.89
72. Sokszögek89
73. A kör és részei90
74. A középponti szög, a szög ívmértéke91
75. A testek csoportosítása91
76. Összefoglaló feladatsor92
Elemi geometria, geometriai transzformációk, síkidomok és tulajdonságaik92
77. Vektorok93
78. Vektorok a koordináta-rendszerben93
79. Szögfüggvények a derékszögű háromszögben94
80. A szögfüggvények általánosítása, a nevezetes szögek szögfüggvényei95
81. Trigonometrikus függvények95
82. Trigonometrikus egyenletek96
83. Szinusztétel, koszinusztétel97
84. Vegyes feladatok szögfüggvények alkalmazására97
85. Pontok, vektorok98
86. Egyenes99
87. A háromszög nevezetes vonalainak egyenlete100
88. A kör egyenlete100
89. Összefoglaló feladatsor101
Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria101
90. Síkidomok kerülete, területe I.102
91. Síkidomok kerülete, területe II.102
92. Kocka, téglatest103
93. Hasáb, forgáshenger104
94. Gömb104
95. Forgáskúp, csonka kúp105
96. Gúla, csonka gúla106
97. Vegyes feladatok testek felszínére, térfogatára107
98. Összefoglaló feladatsor108
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria108
99. Ismétlő feladatsor III.109
Síkgeometria, trigonometria, koordináta-geometria, térgeometria109
100. Próbaérettségi feladatsor111
MEGOLDÁSOK115
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok116
Számelmélet, algebra125
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek153
Valószínűség-számítás, statisztika177
Függvények177
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria196
Próbaérettségi feladatsor243
A kiadvány bevezetője
Kedves Érettségiző!

Mint minden vizsgára, a középszintű matematikaérettségire is akkor ülhetsz be nyugodtan, ha előtte felkészültél. Matektanárként persze jól ismerem a diákokat, én is tudom, hogy bár ezt a munkát - sajnos - nem lehet megúszni, mégsem könnyű elkezdeni. Szinte mindenki addig halogatja, amíg a pánik el nem uralkodik rajta. Pedig van választási lehetőség. Te is eldöntheted, hogy ugyanazt a felkészülést laza, de rendszeres napi tréningekkel, vagy az utolsó napokban a teljes négyéves anyagot egyszerre átrágva, görcsösen kapkodva próbálod teljesíteni.

Ez a könyv a könnyebb utat kínálja azzal, hogy a középszintű érettségire való felkészülés utolsó szakaszát 100 kis lépésre bontja. Ezt a 100 lépést meg lehet tenni egyesével, kettesével stb., és persze ha egy-egy rész nagyon jól megy, akkor ugrálva is. De az alapos munkához idő kell.

A könyv a tananyagot a 2017-ben életbe lépett érettségi követelményeknek megfelelően bontja témakörökre, és 99 feladatsorba rendezi el. Az utolsó, 100. lépés a próbaérettségi, amellyel a felkészültséged ellenőrizheted majd.

A feladatsorok 8 feladatból állnak, a témakörök végén Összefoglaló feladatsor, a nagyobb fejezetek végén az addig tanult ismereteket komplexebben tartalmazó Ismétlő feladatsor található. Ez a rendszerezés lehetővé teszi, hogy minden feladattípust begyakorolj.

A feladatsorok átlagosan 45 perc alatt megoldhatók, de a szükséges idő jelentősen függ a gyakorlottságodtól is. Ne csüggedj akkor sem, ha bizonyos részeknél több időre van szükséged vagy bele kell nézned a megoldásokba! Ahogy haladsz előre, egyre gyorsabb leszel és egyre kevesebb "hátralapozásra" lesz szükség. Bízz magadban, képes vagy végigcsinálni!

A felkészüléshez mindenképp szükséged lesz egy négyjegyű függvénytáblázatra (többféle létezik, bármelyiket használhatod majd az érettségin, akár többet is), valamint egy jó számológépre. Ezek közül a legjobb az ún. "okos", többsoros számológép, amely pl. tud tetszőleges alapú logaritmussal számolni, ismeri a másodfokú egyenlet megoldóképletét, tud függvényekhez táblázatot készíteni. Persze nagyon fontos, hogy ilyet ne az utolsó pillanatban kérj kölcsön, hanem már a felkészülés során tanuld meg, hogy hogyan kell használni!