Fizika 11-12.
MS-2627

Közép- és emelt szintű éretts. készülőknek

11-12. évfolyam, 12. kiadás (2017. 10. 03.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2627
ára: 2 480 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 984 Ft (15 db felett)
méret: B5, 288 oldal
Kosárba
 
doc Szóbeli tételsor-javaslat
(Mechanika: 1-20. tétel)
doc Szóbeli tételsor-javaslat
(Hőtan: 21-26. tétel)
doc Szóbeli tételsor-javaslat
(Elektromosságtan, optika: 27-42. tétel)
doc Szóbeli tételsor-javaslat
(Modern fizika: 43-56. tétel)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak
A tankönyvcsalád zárásaként megjelent a Fizika 11–12. – Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek című tankönyv, illetve a hozzá kapcsolódó munkafüzet is. A tankönyv 33 fejezetben tematikus és átfogó áttekintést nyújt a teljes középiskolai fizika tananyagról. Nagy gondot fordít a korábban megismert kísérletek, jelenségek, gyakorlati és technikai alkalmazások értelmezésére és a fizika nagy felfedezéseinek történeti áttekintésére is. A rendszerező elméleti összefoglaláson túl az új érettségi tematikájának megfelelően kísérleteket, tesztfeladatokat, számítási feladatokat és gondolkodtató kérdéseket is tartalmaz. A tankönyvben jól elkülönülnek az emelt szintű érettségire szükséges anyagrészek.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Mechanika10
1. A haladó mozgás fajtái, ezek kísérleti vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltételük10
2. A forgómozgás és a körmozgás kísérleti vizsgálata, jellemzői, dinamikai feltétele19
3. A testek tehetetlensége, tömege. Az inerciarendszer. A sűrűség26
4. Lendület, lendületmegmaradás. Az erő fogalma és mérése32
5. Különféle erőhatások és erőtörvényeik. A dinamika alapegyenlete40
6. A gravitációs mező jellemzése. A bolygók mozgása48
7. A forgatónyomaték. Merev testek egyensúlya. Az emelő típusú egyszerű gépek55
8. Energia, energiaváltozások. A mechanikai energiák és megmaradási tételük63
9. Munka, teljesítmény, hatásfok69
10. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele76
11. Mechanikai hullámok. A hang és jellemzői82
Hőtan92
12. A testek hőtágulása. A gázok állapotváltozásai92
13. Az anyag atomos felépítése. Az ideális gázok részecskemodellje101
14. A hőtan I. és II. főtétele107
15. Halmazállapot-változások. A gázok cseppfolyósítása114
Elektromosságtan122
16. Elektromos töltés, elektromos mező. Pontszerű töltés elektromos mezője122
17. Vezetők az elektrosztatikus mezőben. A kondenzátor130
18. Az egyszerű áramkör jellemzése137
19. Fogyasztók és áramforrások kapcsolása az egyenáramú áramkörben144
20. Az áramvezetés típusai151
21. Az időben állandó mágneses mező160
22. Az elektromágneses indukció170
23. Váltakozó feszültség, váltakozó áram178
24. Elektromágneses rezgések és hullámok189
Fénytan195
25. A fény hullámtermészete195
26. Geometriai optika, leképezés202
Modern fizika, csillagászat211
27. A modern fizika születése211
28. A sugárzások és az elektron felfedezése. Atommodellek219
29. Az elektron hullámtermészete. A kvantummechanikai atommodell230
30. Az atommagok belső szerkezete, kötési energiája. A nukleonok kölcsönhatásai237
31. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai. Gyakorlati alkalmazások244
32. A magenergia felszabadítása. Az atomerőművek villamosenergia-termelése254
33. Csillagászat és kozmikus fizika264
Megoldások273
Fogalom- és névjegyzék284

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil