Fizika 11-12.
MS-2827

Munkafüzet - Közép- és emelt szintű éretts. készülőknek

11-12. évfolyam, 7. kiadás (2017. 07. 18.)
 
 
kód: MS-2827
ára: 995 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 796 Ft (15 db felett)
méret: B5, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak
A Fizika 11–12. – Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek című könyvhöz kapcsolódó Munkafüzet az érettségi kísérleti feladatainak elvégzéséhez, az iskolai, esetleg az otthoni kísérletezés rutinjának elsajátításához nyújt segítséget. A tankönyv 33 fejezetének mindegyikéhez található általában egy-egy közép-, ill. emelt szintű kísérlet vagy egyszerű mérési gyakorlat, de tartalmazza azok elvi hátterét, eszközeinek jegyzékét és a mérés leírását is.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés3
Kísérletek és mérések5
1. A haladó mozgás vizsgálata Mikola-féle csővel és lejtővel5
2. A forgómozgás és a körmozgás kísérleti vizsgálata9
3. Tömegmérés dinamikai módszerrel11
4. Mérés és kísérlet rugós erőmérőkkel13
5. Súrlódási erők kísérleti meghatározása16
6. A gravitációs mező jellemzőinek kísérleti meghatározása18
7. Merev test egyensúlyának kísérleti vizsgálata20
8. A mechanikai energiák kísérleti vizsgálata22
9. Energiaváltozások kísérleti vizsgálata24
10. A mechanikai rezgések vizsgálata26
11. Kísérletek mechanikai hullámokkal28
12. Szilárd testek és folyadékok hőtágulásának mérése31
13. A gázok állapotváltozásának vizsgálata35
14. A testek fajhőjének mérése38
15. A jég olvadáshőjének és a víz forráshőjének becslése40
16. Elektroszkópos megfigyelések értelmezése42
17. A kondenzátor kapacitását befolyásoló tényezők vizsgálata43
18. Az egyszerű áramkör jellemzése44
19. Fogyasztók és áramforrások kapcsolása az egyenáramú áramkörben48
20. A tranzisztor karakterisztikájának felvétele, az áramerősítési tényező mérése53
21. A Föld mágneses indukciójának meghatározása55
22. A transzformátor vizsgálata57
23. Váltakozó feszültség, váltakozó áram59
24. A rezgőkör rezgésidejét befolyásoló tényezők vizsgálata64
25. A fény hullámtermészete66
26. A gyűjtőlencse fókusztávolságának mérése70
27. A fényelektromos jelenség kísérleti vizsgálata71
28. Az elektronnyaláb eltérülése katódsugárcsőben. A Millikan-kísérlet vizsgálata74
29. Az elektron hullámtermészetének kísérleti vizsgálata77
30. A Franck-Hertz-kísérlet elemzése79
31. A magfúzió és a radioaktív bomlás modellezése81
32. A Paksi Atomeromű működése. Mérések Geiger-Müller-csővel83
33. A Nap felszíni hőmérsékletének becslése85
Próbaérettségi feladatsorok87
I. Mechanika87
II. Hőtan, elektromosságtan93
III. Optika, modern fizika, atom- és magfizika, csillagászat101
Megoldások108
I. Mechanika108
II. Hőtan, elektromosságtan109
III. Optika, modern fizika, atom- és magfizika, csillagászat110

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil