Fizika érettségi felkészítő munkafüzet

Fizika 11-12. mf. A fizika érettségire felkészítő tankönyvhöz készült munkafüzet gyakorló feladatokkal MS-2827
MS-2827

Közép- és emelt szintű éretts. készülőknek

11-12. évfolyam, 8. kiadás (2019. 08. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
1 460 Ft
1 168 Ft (20% kedvezménnyel)
Kosárba
Díjak
A Fizika 11–12. – Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek című könyvhöz kapcsolódó Munkafüzet az érettségi kísérleti feladatainak elvégzéséhez, az iskolai, esetleg az otthoni kísérletezés rutinjának elsajátításához nyújt segítséget. A tankönyv 33 fejezetének mindegyikéhez található általában egy-egy közép-, ill. emelt szintű kísérlet vagy egyszerű mérési gyakorlat, de tartalmazza azok elvi hátterét, eszközeinek jegyzékét és a mérés leírását is.
Kapcsolódó kiadványok
Fizika 11-12. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat érettségire felkészítő fizika tankönyve MS-2627MS-26272 784 Ft
Fizika 11. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizenegyedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2623MS-26231 984 Ft
Fizika 9. tk - A természetről tizenéveseknek c. sorozat fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2615UMS-2615U1 984 Ft
Fizika 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2619MS-26191 984 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés3
Kísérletek és mérések5
1. A haladó mozgás vizsgálata Mikola-féle csővel és lejtővel5
2. A forgómozgás és a körmozgás kísérleti vizsgálata9
3. Tömegmérés dinamikai módszerrel11
4. Mérés és kísérlet rugós erőmérőkkel13
5. Súrlódási erők kísérleti meghatározása16
6. A gravitációs mező jellemzőinek kísérleti meghatározása18
7. Merev test egyensúlyának kísérleti vizsgálata20
8. A mechanikai energiák kísérleti vizsgálata22
9. Energiaváltozások kísérleti vizsgálata24
10. A mechanikai rezgések vizsgálata26
11. Kísérletek mechanikai hullámokkal28
12. Szilárd testek és folyadékok hőtágulásának mérése31
13. A gázok állapotváltozásának vizsgálata35
14. A testek fajhőjének mérése38
15. A jég olvadáshőjének és a víz forráshőjének becslése40
16. Elektroszkópos megfigyelések értelmezése42
17. A kondenzátor kapacitását befolyásoló tényezők vizsgálata43
18. Az egyszerű áramkör jellemzése44
19. Fogyasztók és áramforrások kapcsolása az egyenáramú áramkörben48
20. A tranzisztor karakterisztikájának felvétele, az áramerősítési tényező mérése53
21. A Föld mágneses indukciójának meghatározása55
22. A transzformátor vizsgálata57
23. Váltakozó feszültség, váltakozó áram59
24. A rezgőkör rezgésidejét befolyásoló tényezők vizsgálata64
25. A fény hullámtermészete66
26. A gyűjtőlencse fókusztávolságának mérése70
27. A fényelektromos jelenség kísérleti vizsgálata71
28. Az elektronnyaláb eltérülése katódsugárcsőben. A Millikan-kísérlet vizsgálata74
29. Az elektron hullámtermészetének kísérleti vizsgálata77
30. A Franck-Hertz-kísérlet elemzése79
31. A magfúzió és a radioaktív bomlás modellezése81
32. A Paksi Atomeromű működése. Mérések Geiger-Müller-csővel83
33. A Nap felszíni hőmérsékletének becslése85
Próbaérettségi feladatsorok87
I. Mechanika87
II. Hőtan, elektromosságtan93
III. Optika, modern fizika, atom- és magfizika, csillagászat101
Megoldások108
I. Mechanika108
II. Hőtan, elektromosságtan109
III. Optika, modern fizika, atom- és magfizika, csillagászat110
A kiadvány bevezetője
A természeti, technikai jelenségek megértésében, a szerszámok, eszközök, gépek, gyártási folyamatok célszerű használatában és az anyagok, testek, folyamatok tulajdonságainak felismerésében döntő szerepe van a véletlenszerű vagy szándékos megfigyeléseknek. A tudatosan előidézett jelenségek megfigyelései: a kísérletek és mérések teszik lehetővé, hogy feltáruljanak a vizsgálat tárgyával kapcsolatos szabályszerűségek, törvények, lehetővé váljon ezek mennyiségekkel való megfogalmazása, a hipotézisek és az elméletek ellenőrzése. A világ megismerése tehát elképzelhetetlen kísérletek és mérések nélkül. A mérés összehasonlítás a mértékegységgel, vagyis egy mennyiség mérőszámának meghatározása. A mérés tehát a legfontosabb kísérleti tevékenység, amely nélkülözhetetlen a fizikában és a természettudományokban, újabban pedig a korszerű társadalomtudományokban is. A mérés sikeres elvégzésének elengedhetetlen feltétele a mérési feladat megértése, elméleti alapjának felidézése, az eljárás főbb lépéseinek logikai összekapcsolása. A mérési adatok minél pontosabb meghatározása figyelmet, ügyességet, elméleti tudást, gyakorlatot, jó mérési módszert és pontos mérőeszközöket kíván. A kísérletek és mérések veszélyeket is jelenthetnek a kísérletezőre nézve, ezért a balesetvédelmi szabályokat meg kell ismerni, és be is kell tartani.