Fizika 11.
MS-2623

Rezgések és hullámok. Modern fizika

11. évfolyam, 16. kiadás (2018. 07. 20.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2623
ára: 1 690 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 352 Ft (15 db felett)
méret: B5, 192 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak
A tankönyv jellemzői:
  • Az egyes tanórákon feldolgozható egységek a téma lehetőségeihez mérten a tanulók meglévő gyakorlati ismereteiből indulnak ki, kísérletekre, mérésekre alapozva vizsgálják a jelenségeket, tulajdonságokat. Ezekre építve tudatos, gyakran viszszatérő, gondolati ritmust képező lépéseken keresztül, fokozatosan bővítve alkothatók meg a fogalmak és törvények, előbb kvalitatív, majd ha lehetőség van rá, kvantitatív formában.
  • A leckéket követő Megjegyzések részben a fogalmak megértését, tartalmi elmélyítését segítő magyarázatok találhatók.
  • A Gondolkodtató kérdések, Feladatok és Érdekességek a logikus gondolkodást, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását segítik, valamint fizikatörténeti érdekességekre, a fizika társadalmi és technikai hatására, jelentőségére hívják fel a figyelmet.
  • Az egyéni gyakorlást segíti, hogy a tankönyv végén megtalálhatók a leckékhez kapcsolódó, tanórán vagy házi feladatként használható feladatok eredményei, illetve megoldásai.
A tankönyv színes és szemléletes képanyaga (hangulati rajzok, fotók, ábrák, vázlatok, grafikonok, táblázatok) a tanulói tevékenységekhez is alapanyagot nyújt, jól kiegészíti a szöveget, szemléletessé teszi és segít értelmezni a legfontosabb gondolatokat.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Mechanikai rezgések és hullámok9
Emlékeztető10
1. Rezgőmozgás14
1.1. A rezgőmozgás fogalma. A rezgőmozgást jellemző mennyiségek14
1.2. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele. A rezgésidő. Az energiaviszonyok21
1.3. A fonálinga24
1.4. A rezgést befolyásoló külső hatások és következményeik28
2. Mechanikai hullámok31
2.1. A hullám fogalma31
2.2. Hullámok viselkedése új közeg határán36
2.3. Hullámok találkozása. Interferencia40
2.4. A hanghullámok és jellemzőik45
Összefoglalás53
Elektromágneses hullámok. Optika55
1. Elektromágneses hullámok56
1.1. Elektromágneses rezgések előállítása56
1.2. Elektromágneses hullámok keletkezése és tulajdonságai60
2. Optika67
2.1. Fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben67
2.2. Egyszerű optikai eszközök: tükrök és lencsék (Emlékeztető)73
2.3. Optikai eszközök leképezési törvénye77
2.4. Összetett optikai rendszerek (Kiegészítő anyag)80
2.5. Fényhullámok interferenciája, elhajlása84
2.6. A fény mint transzverzális hullám88
2.7. Színfelbontás, színképek90
Összefoglalás95
Modern fizika97
1. A modern fizika születése98
1.1. Bevezetés98
1.2. A fényelektromos jelenség102
1.3. A foton részecsketulajdonságai106
1.4. Az elektron hullámtermészete109
2. Az atommodellek114
2.1. Emlékeztető114
2.2. Klasszikus atommodellek116
2.3. Az atomok vonalas színképe. Bohr atommodellje120
2.4. Az atomok hullámmodellje123
Összefoglalás127
Magfizika. Csillagászat129
1. Az atommag szerkezete130
1.1. Az atommag fizikai jellemzői130
1.2. Nukleáris kölcsönhatás, kötési energia132
2. A radioaktivitás136
2.1. A természetes radioaktív sugárzások136
2.2. A radioaktív bomlás törvénye140
2.3. Sugárzást mérő eszközök. A radioaktív sugárzások biológiai hatása (Kiegészítő anyag)144
2.4. A radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazásai (Kiegészítő anyag)148
3. A maghasadás és a magfúzió151
3.1. Az uránatommagok hasadása151
3.2. Villamos energia termelése atomerőművekben. Az erőművek biztonsága és környezeti hatásaik (Kiegészítő anyag)155
3.3. A könnyű atommagok fúziója160
4. Csillagászat163
4.1. Csillagok születése és fejlődése163
4.2. A világegyetem szerkezete és fejlődése166
4.3. A világűr kutatása, távlatok168
Összefoglalás172
Megoldások175

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil