Fizika tankönyv 11. osztály

Fizika 11. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizenegyedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2623
MS-2623

Rezgések és hullámok. Modern fizika

11. évfolyam, 18. kiadás (2020. 09. 21.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 192 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
2 880 Ft
2 304 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak
A tankönyv jellemzői:
  • Az egyes tanórákon feldolgozható egységek a téma lehetőségeihez mérten a tanulók meglévő gyakorlati ismereteiből indulnak ki, kísérletekre, mérésekre alapozva vizsgálják a jelenségeket, tulajdonságokat. Ezekre építve tudatos, gyakran viszszatérő, gondolati ritmust képező lépéseken keresztül, fokozatosan bővítve alkothatók meg a fogalmak és törvények, előbb kvalitatív, majd ha lehetőség van rá, kvantitatív formában.
  • A leckéket követő Megjegyzések részben a fogalmak megértését, tartalmi elmélyítését segítő magyarázatok találhatók.
  • A Gondolkodtató kérdések, Feladatok és Érdekességek a logikus gondolkodást, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását segítik, valamint fizikatörténeti érdekességekre, a fizika társadalmi és technikai hatására, jelentőségére hívják fel a figyelmet.
  • Az egyéni gyakorlást segíti, hogy a tankönyv végén megtalálhatók a leckékhez kapcsolódó, tanórán vagy házi feladatként használható feladatok eredményei, illetve megoldásai.
A tankönyv színes és szemléletes képanyaga (hangulati rajzok, fotók, ábrák, vázlatok, grafikonok, táblázatok) a tanulói tevékenységekhez is alapanyagot nyújt, jól kiegészíti a szöveget, szemléletessé teszi és segít értelmezni a legfontosabb gondolatokat.
Kapcsolódó kiadványok
Fizika 11-12. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat érettségire felkészítő fizika tankönyve MS-2627MS-26273 980 Ft
Fizika 11-12. mf. - A fizika érettségire felkészítő tankönyvhöz készült munkafüzet gyakorló feladatokkal MS-2827MS-28271 680 Ft
Fizika 9. tk - A természetről tizenéveseknek c. sorozat fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2615UMS-2615U2 880 Ft
Fizika 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2619MS-26192 880 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Mechanikai rezgések és hullámok9
Emlékeztető10
1. Rezgőmozgás14
1.1. A rezgőmozgás fogalma. A rezgőmozgást jellemző mennyiségek14
1.2. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele. A rezgésidő. Az energiaviszonyok21
1.3. A fonálinga24
1.4. A rezgést befolyásoló külső hatások és következményeik28
2. Mechanikai hullámok31
2.1. A hullám fogalma31
2.2. Hullámok viselkedése új közeg határán36
2.3. Hullámok találkozása. Interferencia40
2.4. A hanghullámok és jellemzőik45
Összefoglalás53
Elektromágneses hullámok. Optika55
1. Elektromágneses hullámok56
1.1. Elektromágneses rezgések előállítása56
1.2. Elektromágneses hullámok keletkezése és tulajdonságai60
2. Optika67
2.1. Fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben67
2.2. Egyszerű optikai eszközök: tükrök és lencsék (Emlékeztető)73
2.3. Optikai eszközök leképezési törvénye77
2.4. Összetett optikai rendszerek (Kiegészítő anyag)80
2.5. Fényhullámok interferenciája, elhajlása84
2.6. A fény mint transzverzális hullám88
2.7. Színfelbontás, színképek90
Összefoglalás95
Modern fizika97
1. A modern fizika születése98
1.1. Bevezetés98
1.2. A fényelektromos jelenség102
1.3. A foton részecsketulajdonságai106
1.4. Az elektron hullámtermészete109
2. Az atommodellek114
2.1. Emlékeztető114
2.2. Klasszikus atommodellek116
2.3. Az atomok vonalas színképe. Bohr atommodellje120
2.4. Az atomok hullámmodellje123
Összefoglalás127
Magfizika. Csillagászat129
1. Az atommag szerkezete130
1.1. Az atommag fizikai jellemzői130
1.2. Nukleáris kölcsönhatás, kötési energia132
2. A radioaktivitás136
2.1. A természetes radioaktív sugárzások136
2.2. A radioaktív bomlás törvénye140
2.3. Sugárzást mérő eszközök. A radioaktív sugárzások biológiai hatása (Kiegészítő anyag)144
2.4. A radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazásai (Kiegészítő anyag)148
3. A maghasadás és a magfúzió151
3.1. Az uránatommagok hasadása151
3.2. Villamos energia termelése atomerőművekben. Az erőművek biztonsága és környezeti hatásaik (Kiegészítő anyag)155
3.3. A könnyű atommagok fúziója160
4. Csillagászat163
4.1. Csillagok születése és fejlődése163
4.2. A világegyetem szerkezete és fejlődése166
4.3. A világűr kutatása, távlatok168
Összefoglalás172
Megoldások175
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Tankönyvünk a fizika tudományának legújabb és egyben legizgalmasabb fejezeteivel foglalkozik. A "kézzelfogható" mechanikai rezgések és hullámok jelenségeiből kiindulva eljutunk a rejtélyes, szemmel nem látható elektromágneses hullámok világába, ahol a hullámok hordozó közeg nélkül szállítanak óriási mennyiségű információt egyik kontinensről a másikra. Megtudhatjuk, hogy miként született meg a modern fizika, hogyan fejlődött ki az atom- és magfizika, melyek a szó szoros értelmében is megrengették a XX. század szellemi és anyagi világát. Tanulmányaink során rádöbbenhetünk mindennapi szemléletünk korlátaira, amikor a makro- és mikrovilág furcsa, de igaz törvényszerűségeit próbáljuk magunknak elképzelni. A tankönyv utolsó fejezete az atommagok és a csillagok világába vezet bennünket. Feltárul előttünk az atomenergia rejtélye, és megérthetjük, miként szolgálhatják az emberiség energiaellátását az atomerőművek. Végezetül áttekintjük világegyetemünk szerveződésének szintjeit, megismerkedünk a csillagok kozmikus születésével és halálával, univerzumunk keletkezésével, lehetséges jövőjével. Mindezen izgalmas kérdések jobb megértését szolgálják a tankönyv újszerű ábrái, fotói, tréfás rajzai, a kiegészítő olvasmányok és a segítő megjegyzések.