Fizika 9.
MS-2615U

Tankönyv - Mozgások. Energiaváltozások

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 05.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2615U
ára: 1 690 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 352 Ft (15 db felett)
méret: B5, 200 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
doc Fizika 9. o. NAT2012, Halász Tibor
doc Fizika 9. o. NAT2012, Tapody Éva
pdf Fizika 9. o. NAT2012, Tapody Éva
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A mechanika témakörét feldolgozó fizikakönyv külön hangsúlyt helyez arra, hogy a jelenségek vizsgálata és a fizikai törvényszerűségek felismerése mindig valamilyen gyakorlati szituációhoz, kísérletekhez kapcsolódjon.
A legfontosabb feladattípusok megoldását mintapéldák mutatják be. Az egyéni gyakorlást, a tanultak alkalmazását és elmélyítését teszik lehetővé a lecke végén található kérdések és feladatok. Ezek végeredménye a tankönyv végén megtalálható, így a könyv az önálló munkát és az önellenőrzést is lehetővé teszi.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A TESTEK MOZGÁSA9
1. Emlékeztető10
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás13
3. Változó mozgás21
3.1. A változó mozgást végző test sebessége21
3.2. A gyorsulás fogalma25
3.3. A szabadon eső test mozgása30
3.4. Az egyenletes körmozgás35
3.5. A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői41
3.6. A változó forgómozgás (Kiegészítő anyag)45
4. A bolygók mozgása48
5. Kidolgozott feladatok53
Összefoglalás57
A NEWTONI DINAMIKA ELEMEI: A TÖMEG ÉS AZ ERŐ59
1. Emlékeztető60
2. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer62
3. A tömeg fogalma65
4. A sűrűség69
5. Lendület, lendületmegmaradás71
6. Erőhatás, erő76
6.1. Az erő fogalma76
6.2. Erő-ellenerő. A mechanikai kölcsönhatás82
6.3. Több erőhatás együttes eredménye84
7. Különféle mozgások dinamikai feltétele88
8. Kényszererők és meghatározásuk91
9. Tehetetlenségi erők (Kiegészítő anyag)94
10. Különféle erőhatások és erőtörvényeik97
10.1. Rugalmas erő. Lineáris erőtörvény97
10.2. Súrlódás. Közegellenállás100
10.3. A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény106
11. A forgómozgás dinamikai vizsgálata111
11.1. A tehetetlenségi nyomaték (Kiegészítő anyag)111
11.2. A perdület (Kiegészítő anyag)114
11.3. A forgatónyomaték117
12. Merev testek egyensúlya122
12.1. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője122
12.2. Tömegközéppont és súlypont. Egyensúlyi helyzetek126
13. Kidolgozott feladatok129
Összefoglalás133
FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA135
1. Emlékeztető136
2. A szilárd testek, a folyadékok és a gázok nyomása137
3. Felhajtóerő. Arkhimédész törvénye143
4. Közlekedőedények. Hajszálcsövek, molekuláris erők147
5. Gázok és folyadékok áramlása151
6. Kidolgozott feladatok155
Összefoglalás157
ENERGIA, MUNKA159
1. Emlékeztető160
2. Energiaváltozás munkavégzés közben162
2.1. A munka kiszámítása162
2.2. A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel167
2.3. Feszítési munka. Rugalmas energia171
2.4. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia174
2.5. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele178
3. Teljesítmény, hatásfok181
4. Kidolgozott feladatok184
Összefoglalás188
MEGOLDÁSOK189

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil