Fizika tankönyv 9. osztály

Fizika 9. tk A természetről tizenéveseknek c. sorozat fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2615U
MS-2615U

Mozgások. Energiaváltozások

9. évfolyam, 8. kiadás (2021. 08. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 200 oldal
tanterv: NAT 2012
2 880 Ft
2 304 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A mechanika témakörét feldolgozó fizikakönyv külön hangsúlyt helyez arra, hogy a jelenségek vizsgálata és a fizikai törvényszerűségek felismerése mindig valamilyen gyakorlati szituációhoz, kísérletekhez kapcsolódjon.
A legfontosabb feladattípusok megoldását mintapéldák mutatják be. Az egyéni gyakorlást, a tanultak alkalmazását és elmélyítését teszik lehetővé a lecke végén található kérdések és feladatok. Ezek végeredménye a tankönyv végén megtalálható, így a könyv az önálló munkát és az önellenőrzést is lehetővé teszi.
Kapcsolódó kiadványok
Fizika 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2619MS-26192 880 Ft
Fizika 11. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizenegyedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2623MS-26232 880 Ft
Fizika 11-12. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat érettségire felkészítő fizika tankönyve MS-2627MS-26273 980 Ft
Fizika 11-12. mf. - A fizika érettségire felkészítő tankönyvhöz készült munkafüzet gyakorló feladatokkal MS-2827MS-28271 680 Ft
Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek - Közel 800 fizika feladat megoldásokkal MS-2201MS-22012 780 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A TESTEK MOZGÁSA9
1. Emlékeztető10
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás13
3. Változó mozgás21
3.1. A változó mozgást végző test sebessége21
3.2. A gyorsulás fogalma25
3.3. A szabadon eső test mozgása30
3.4. Az egyenletes körmozgás35
3.5. A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői41
3.6. A változó forgómozgás (Kiegészítő anyag)45
4. A bolygók mozgása48
5. Kidolgozott feladatok53
Összefoglalás57
A NEWTONI DINAMIKA ELEMEI: A TÖMEG ÉS AZ ERŐ59
1. Emlékeztető60
2. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer62
3. A tömeg fogalma65
4. A sűrűség69
5. Lendület, lendületmegmaradás71
6. Erőhatás, erő76
6.1. Az erő fogalma76
6.2. Erő-ellenerő. A mechanikai kölcsönhatás82
6.3. Több erőhatás együttes eredménye84
7. Különféle mozgások dinamikai feltétele88
8. Kényszererők és meghatározásuk91
9. Tehetetlenségi erők (Kiegészítő anyag)94
10. Különféle erőhatások és erőtörvényeik97
10.1. Rugalmas erő. Lineáris erőtörvény97
10.2. Súrlódás. Közegellenállás100
10.3. A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény106
11. A forgómozgás dinamikai vizsgálata111
11.1. A tehetetlenségi nyomaték (Kiegészítő anyag)111
11.2. A perdület (Kiegészítő anyag)114
11.3. A forgatónyomaték117
12. Merev testek egyensúlya122
12.1. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője122
12.2. Tömegközéppont és súlypont. Egyensúlyi helyzetek126
13. Kidolgozott feladatok129
Összefoglalás133
FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA135
1. Emlékeztető136
2. A szilárd testek, a folyadékok és a gázok nyomása137
3. Felhajtóerő. Arkhimédész törvénye143
4. Közlekedőedények. Hajszálcsövek, molekuláris erők147
5. Gázok és folyadékok áramlása151
6. Kidolgozott feladatok155
Összefoglalás157
ENERGIA, MUNKA159
1. Emlékeztető160
2. Energiaváltozás munkavégzés közben162
2.1. A munka kiszámítása162
2.2. A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel167
2.3. Feszítési munka. Rugalmas energia171
2.4. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia174
2.5. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele178
3. Teljesítmény, hatásfok181
4. Kidolgozott feladatok184
Összefoglalás188
MEGOLDÁSOK189
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Az általános iskolában mindenki tanult fizikát, így ez a tantárgy nem ismeretlen a 9. tanévet most kezdők számára. Minden eddig tanult részletre természetes, hogy nem emlékezhetünk. Az alapot jelentő lényeg azonban biztos megmaradt. Ennek ellenére érdemes elgondolkodni az Emlékeztető című részben összefoglaltakról. Megerősíteni, felfrissíteni az olyan felismeréseket is célszerű, mint például: "Változás csak kölcsönhatás közben jöhet létre.", "Az anyagnak két fajtája van, a részecskeszerkezetű és az elsősorban folytonos mezők.", "A testek, anyagok, folyamatok tulajdonságait mennyiségekkel is lehet jellemezni, például a test tehetetlenségének mértéke, mennyiségi jellemzője a tömeg." stb. A fizika alaptudomány, mert saját alapelvei és saját fogalomrendszere van, ezt a többi természettudomány és az egész társadalom átveszi. Erre építi saját ismeretrendszerét. Aki megismeri pl. a tömeg, az energia, a hő, a munka, az égés, a halmazállapotváltozások, az atom, az elektron, a gravitáció, az elektromágneses hullámok stb. fogalmát, az nem csak fizikát tanul. A fizika tanulásához tehát jó, ha tudjuk: a fizika alapjainak ismerete nélkül nem lehet értelmesen foglalkozni a többi természettudománnyal sem. Így nem lehet megérteni és megvédeni a körülöttünk levő természetet. Nem lehet alkalmazni a technikát, bekapcsolódni az információáramlásba, de a társadalomban sem lehet tájékozódni, tehát nem lehet megismerni a világot, amelyben élünk.

A fizika gondolatvilágát, módszereit nemcsak annak célszerű megismerni és megérteni, akinek ez a tudomány jövendő élethivatásához szakmai alapot biztosít, hanem minden törekvő, gondolkodó, értelmes embernek is. A fizika tanulása ugyanis mindenkit felkészít az életre, mert a fizikai jelenségek, fogalmak, törvények, módszerek megismerése, megértése, rendszerbe foglalása semmivel nem pótolható. Ez ugyanis lehetőséget biztosít az élet minden területén alkalmazható készségek, képességek, tanulási technikák, jellembeli tulajdonságok stb. kialakítására, megerősítésére. Aki ebből a tankönyvből okosan tanul, az tehát nemcsak ismeretet szerezhet, hanem elsősorban pozitív személyiségjegyeit is megerősítheti, és sok más olyan általánosan alkalmazható értékre tehet szert, amellyel könnyebbé, sikeresebbé, boldogabbá teheti az életét.