Földrajz 9.
MS-2621U

Tankönyv - Természetföldrajzi környezetünk

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 10.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2621U
ára: 1 650 Ft
méret: B5, 232 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4707-12/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kozmikus és természetföldrajzi környezetünk témakörét feldolgozó kilencedikes könyv legfőbb célja tudatosítani a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, s ennek következtében átalakítja környezetét. A könyv ezért az általános természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit, az időbeli és térbeli változások vizsgálatát helyezi a középpontba. A természetföldrajzi jelenségeket, folyamatokat, törvényszerűségeket nemcsak a szaktudomány nézőpontjából, hanem belső egymásra hatásukban vizsgálja és vizsgáltatja: ezzel elsajátíttatja a földrajzi-környezeti gondolkodás lényegét. A tizedikes könyv a 21. század elején jellemző gazdasági, társadalmi folyamatok és a Földet fenyegető globális problémák megismeréséhez és megértéséhez nyújt segítséget a tanulóknak. A könyv a gazdasági élet alapfogalmait bemutató fejezettel kezdődik, majd a régiók, országcsoportok és a környezeti problémák tárgyalása során is a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit és azok következményeinek feltárását helyezi a középpontba. A sokszínű és változatos feladatanyag célja a tanulók gondolkodási képességeinek fejlesztése és a sokoldalú ismeretszerzés gyakorlattá emelése. A leckék elején fogalomtár segíti az ismeretek felelevenítését, rendszerezését. A rendkívül gazdag, színes ábra- és képanyag jól segítheti a jelenségek értelmezését, megértését.
Tartalomjegyzék
TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN9
A csillagászati ismeretek fejlődése10
A világegyetem14
A Naprendszer csillaga17
A Nap körül keringő égitestek I?II.20
A Föld mint égitest I?II.25
A Hold34
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében37
A térkép40
Tájékozódás a térképen a térképpel45
Távérzékelés és térinformatika48
Mit tanultunk a Földről és kozmikus környezetéről, valamint a térképről?51
A GEOSZFÉRÁK53
A Föld belső szerkezete54
A kőzetlemezek mozgása56
A lemezmozgások következményei I. - A földrengések és a vulkanizmus59
Lemezmozgások, földi katasztrófák 63
A lemezmozgások következményei II. ? A hegységképződés65
Az ásványok és a kőzetek keletkezése68
Miről ismerhetők fel a kőzetek?72
Hasznosítható ásványegyüttesek74
Földtörténet I-II.78
Felszínfejlődés a belső és a külső erők kölcsönhatásában85
A talaj: a földrajzi burok összetett rendszere90
Mit tudsz a kőzetburokról?93
A légkör anyaga és szerkezete95
A levegő felmelegedése99
A felhő- és csapadékképződés104
Légnyomás, szél; ciklonok, anticiklonok109
Időjárási frontok113
Az időjárás előrejelzése, az időjárás-jelentés értelmezése115
A nagy földi légkörzés117
A monszunszélrendszer; a helyi szelek120
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége123
A légkör jelentősége, védelme126
Mit tanultunk a levegőburokról?129
A vízburok tulajdonságai130
A vízburok mozgásai134
A felszín alatti vizek138
A karsztosodás141
A felszíni vizek144
A folyóvíz felszínformáló munkája147
A jég felszínformáló munkája151
Gazdálkodás a vizekkel I?II.155
Mit tanultunk a vízburokról?162
ATERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG163
A szoláris és a földrajzi övezetesség164
A forró övezet I. - Az egyenlítői öv166
A forró övezet II-III. - Az átmeneti és a térítői öv, a monszunvidék170
A mérsékelt övezet I - II. - Az övezet átmeneti határain176
A mérsékelt övezet III. - A valódi mérsékelt öv180
A hideg övezet184
A hegyvidékek övezetessége187
A hegységek és lakóik 189
Mit figyeljünk meg a klímadiagramon?194
A TERMÉSZETI ÉS A TÁRSADALMI KÖRNYEZET195
A földrajzi környezet összetevői196
A népesség összetétele199
A népesség földrajzi eloszlása204
A világ népességének gyarapodása208
Sokaság és életminőség a Földön 211
A települések I. - A magányos települések és a falvak216
A települések II. - A városok220
Terjeszkedő nagyvárosok ? Élet a városban226
Mit tudsz a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseiről?229
ÚJ FOGALMAK JEGYZÉKE230

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018