Sokszínű matematika 9.
MS-2309U

Tankönyv

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 24.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2309U
ára: 1 700 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 360 Ft (15 db felett)
méret: B5, 276 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kombinatorika, halmazok9
1. Mi mit jelent a matematika nyelvén?10
2. Számoljuk össze!15
3. Halmazok21
4. Halmazműveletek26
5. Halmazok elemszáma, logikai szita32
6. Számegyenesek, intervallumok36
7. Gráfok38
Algebra és számelmélet43
1. Betűk használata a matematikában44
2. Hatványozás48
3. Hatványozás egész kitevőre52
4. A számok normál alakja55
5. Egész kifejezések (polinomok)58
6. Nevezetes szorzatok60
7. A szorzattá alakítás módszerei66
8. Műveletek algebrai törtekkel68
9. Oszthatóság74
10. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös80
11. Számrendszerek83
Függvények87
1. A derékszögű koordináta-rendszer, ponthalmazok88
2. Lineáris függvények92
3. Az abszolútérték-függvény96
4. A másodfokú függvény102
5. A négyzetgyökfüggvény106
6. Lineáris törtfüggvények110
7. Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény (emelt szintű tananyag)116
8. További példák függvényekre (emelt szintű tananyag)120
9. A függvénytranszformációk rendszerezése124
Háromszögek, négyszögek, sokszögek127
1. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete128
2. Néhány alapvető geometriai fogalom (emlékeztető)129
3. A háromszögekről (emlékeztető)133
4. Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között135
5. Összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között136
6. A négyszögekről (emlékeztető)139
7. A sokszögekről143
8. Nevezetes ponthalmazok145
9. A háromszög beírt köre149
10. A háromszög köré írt kör151
11. Thalész tétele és néhány alkalmazása153
12. Érintőnégyszögek, érintősokszögek (emelt szintű tananyag)157
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek159
1. Az egyenlet, azonosság fogalma160
2. Az egyenlet megoldásának grafikus módszere164
3. Egyenletmegoldás az értelmezési tartomány és az értékkészlet vizsgálatával166
4. Egyenlet megoldása szorzattá alakítással169
5. Megoldás lebontogatással, mérlegelvvel173
6. Egyenlőtlenségek177
7. Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek182
8. Paraméteres egyenletek (emelt szintű tananyag)188
9. Egyenletekkel megoldható feladatok I.191
10. Egyenletekkel megoldható feladatok II.195
11. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek199
12. Egyenletrendszerekkel megoldható feladatok204
13. Lineáris többismeretlenes egyenletrendszerek (emelt szintű tananyag)209
14. Gyakorlati feladatok213
Egybevágósági transzformációk215
1. A geometriai transzformáció fogalma, példák geometriai transzformációkra216
2. Tengelyes tükrözés a síkban218
3. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok221
4. Középpontos tükrözés a síkban225
5. Középpontosan szimmetrikus alakzatok228
6. A középpontos tükrözés alkalmazásai231
7. Pont körüli forgatás a síkban236
8. A pont körüli forgatás alkalmazásai I.239
9. A pont körüli forgatás alkalmazásai II.244
10. Párhuzamos eltolás. Vektorok246
11. Műveletek vektorokkal251
12. Alakzatok egybevágósága256
Statisztika259
1. Az adatok ábrázolása260
2. Az adatok jellemzése264

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil