Sokszínű irodalom 9. I. kötet
MS-2353U
9. évfolyam, 4. kiadás (2018. 06. 22.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2353U
ára: 1 090 Ft
méret: B5, 256 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4321-11/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A tankönyv egyszerre tartalmazza az irodalmi szemelvényeket és azok feldolgozását. Az irodalmi szövegek kiválasztása során a szerzők arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyek képesek megszólítani a korosztályt, és értékek közvetítésére is alkalmasak. Az egyes szövegekkel való találkozást még izgalmasabbá teszik a változatos, a diákok kreativitását mozgósító feladatok, valamint az egyes témákhoz kapcsolódó érdekességek. Újdonságnak számít, hogy a tankönyvben komplett, az érettségi követelményeknek megfelelően felépített szövegértési feladatsorok is helyet kaptak. A gazdag és változatos kép- és ábraanyag fontos kiegészítője a szövegeknek: nagymértékben segítik a tanítást, a tanulást, valamint a tanultak továbbgondolására, kutatómunkára ösztönöznek.
Tartalomjegyzék
Előszó5
Az olvasó ember7
A szépirodalmi kommunikáció10
Fikció és valóság16
Műnemek és műfajok18
A szövegek egymásra hatása ? az intertextualitás32
Összefoglaló kérdések, feladatok36
Mítoszok37
A mítoszok világa38
Jellegzetes témák és motívumok a mítoszokban46
A görög mitológia53
Összefoglaló kérdések, feladatok68
A homéroszi eposzok69
Az antikvitás művészete70
A görög irodalom72
Iliász78
Odüsszeia98
A homéroszi szövegek hatása134
Összefoglaló kérdések, feladatok140
A görög líra141
A görög líra kora142
Szerzők, műfajok, versformák144
Összefoglaló kérdések, feladatok158
A görög dráma159
A görög dráma kialakulásának időszaka160
Szophoklész tragédiái166
Összefoglaló kérdések, feladatok178
A római irodalom179
A római irodalom180
Catullus költészete182
Vergilius művei187
Horatius költészete196
Ovidius költészete204
Az ?ezüstkori? irodalom209
Összefoglaló kérdések, feladatok212
A Biblia213
A Biblia fogalma, részei, a kanonizáció214
Az Ószövetség216
Az Újszövetség234
Bibliafordítások254
Összefoglaló kérdések, feladatok254

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018