Sokszínű irodalom 9. II. kötet
MS-2354U
9. évfolyam, 4. kiadás (2018. 06. 25.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2354U
ára: 1 340 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 072 Ft (15 db felett)
méret: B5, 276 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A 9. osztályos tankönyv második kötete hatékonyan támogatja a tanórai és az otthoni tanulást. Egyszerre tartalmazza az irodalmi szemelvényeket és azok feldolgozását. Az irodalmi szövegek kiválasztása során a szerzők arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyek képesek megszólítani a korosztályt, és értékek közvetítésére is alkalmasak.

Újdonságnak számít, hogy a tankönyvben komplett, az érettségi követelményeknek megfelelően felépített szövegértési feladatsorok is helyet kaptak.

Az egyes fejezetek végén ismétlő kérdéssorok segítik a tananyag felidézését, rendszerezését, továbbgondolását. A gazdag és változatos kép- és ábraanyag fontos kiegészítője a szövegeknek: nagymértékben segíti a tanítást, a tanulást, valamint a tanultak továbbgondolására, kutatómunkára ösztönöz.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A középkor irodalma5
A középkor világa6
Az ókeresztény irodalom12
A virágzó középkor irodalma20
François Villon költészete54
Dante Alighieri63
A középkori színjátszás81
Irodalom a középkori Magyarországon84
Összefoglaló kérdések, feladatok94
A reneszánsz irodalma95
A reneszánsz irodalma96
Francesco Petrarca költészete102
Giovanni Boccaccio112
Janus Pannonius128
Balassi Bálint146
Összefoglaló kérdések, feladatok176
Az angol reneszánsz dráma és színház177
Az Erzsébet-kori London színházi élete178
William Shakespeare180
Shakespeare: Rómeó és Júlia183
Shakespeare: Hamlet, dán királyfi190
Összefoglaló kérdések, feladatok202
A francia klasszicista dráma203
A francia klasszicista dráma204
Moli?re209
Moli?re: Tartuffe210
Összefoglaló kérdések, feladatok218
A barokk irodalma219
A barokk kialakulásának körülményei220
A barokk művészet222
Az európai barokk irodalom224
A barokk Magyarországon230
Zrínyi Miklós238
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem244
Összefoglaló kérdések, feladatok261
Fogalommutató262
Képjegyzék264
Kerettantervi és érettségi követelmények271

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil