Középiskolai földrajzi atlasz

Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz MS-4109U
MS-4109U
9-12. évfolyam, 8. kiadás (2022. 08. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 208x284 mm
terjedelem: 168 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
3 780 Ft
3 024 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az atlaszaink mozaMap digitális változatáról bővebb információt itt találnak: mozaMap ->>

Az atlasz bármely középiskolai földrajzkönyvhöz és az érettségire való felkészüléshez is jól használható.
A tematikus térképek mellett a tipikus tájakat, termelési módszereket, embereket bemutató fotók a természetföldrajztól a gazdasági folyamatokon át a társadalomföldrajzig minden területen bőséges háttéranyagot biztosít az elemzésekhez, a folyamatok megértéséhez és illusztrálásához.
Az atlasz adatait a 2018-as kiadás során az elérhető legújabb statisztikák alapján frissítettük.
Kapcsolódó kiadványok
Képes földrajzi atlasz 5-10. - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz. MS-4105UMS-4105U2 580 Ft
Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116MS-41163 180 Ft
Földrajz 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes tankönyve (NAT 2012 és NAT2020-hoz is) MS-2621UMS-2621U2 880 Ft
Földrajz 10. tk. - A sorozat tizedikes földrajz tankönyve (NAT2012) MS-2625UMS-2625U2 880 Ft
Földrajz 9. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat földrajz munkafüzete kilencedik osztályosoknak (NAT2012 és NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2821UMS-2821U1 680 Ft
Cartographia - Középiskolai földrajzi atlasz 9-12. évf. - A nagy múltú Cartographia népszerű földrajzi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0033CR-00333 750 Ft
Középiskolai földrajz falitablócsomag - Mérete: 47 x 68 cm. Tartalma: 7 tabló/csomag (Kontinensvándorlás + Éghajlatváltozások; Földrengések, vulkánosság, lemezmozgások; A légkör szerkezete, távérzékelés; A Naprendszer; A Nap és a Hold; A csillagos égbolt; Az élet fejlődése) MS-4135MS-41353 984 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tablók1
A Naprendszer1
A csillagos égbolt2
A Nap és a Hold4
Kontinensvándorlás. Éghajlatváltozások6
Az élet fejlődése7
A légkör szerkezete. Távérzékelés8
Tájékozódás térben és időben10
A domborzatábrázolás főbb módszerei12
Térképtípusok13
Magyarország14
A Kárpát-medence domborzata és vizei14
Magyarország domborzata, vizei és ásványkincsei16
Magyarország közigazgatása, közlekedése és ipara18
A Nyugat-, a Közép-, és a Dél-Dunántúl közigazgatása, közlekedése és ipara20
Ézsak-, Közép-Magyarország és az Észak-Alföld közigazgatása, közlekedése és ipara22
A Dél-Alföld közigazgatása, közlekedése és ipara24
Magyarország nagyobb tavai25
Településtípusok szerkezet és funkció szerint26
Budapest27
Magyarország időjárása és éghajlata28
Magyarország éghajlata29
Magyarország mezőgazdasága30
Magyarország vizei, természetes növényzete32
Magyarország környezeti állapota33
Magyarország energiagazdasága34
Magyarország gazdasága35
Magyarország közlekedése37
Magyarország és a Kárpát-medence népessége38
Magyarország népessége39
Magyarország természetvédelme és idegenforgalma43
Európa44
Európa domborzata, vizei és ásványkincsei44
Európa éghajlata és természetes növényzete46
Európa talajtípusai és mezőgazdasága47
Európa országai48
Európa népessége50
Európa gazdasága52
Európa energetikai rendszere és fejlődési tengelyei53
Európa gazdasága és környezeti állapota54
Európa környezeti állapota55
Észak-Európa56
Az Egyesült Királyság és Írország57
Franciaország58
A Benelux államok59
A Pireneusi (Ibériai)-félsziget60
Az Alpok országai61
Az Appennini- és a Balkán-félsziget62
Közép-Európa64
Kelet-Európa66
Európa szerkezeti metszetei67
Ázsia68
Ázsia domborzata, vizei és ásványkincsei68
Ázsia éghajlata és természetes növényzete70
Ázsia talajtípusai és mezőgazdasága71
Ázsia országai72
Észak-Ázsia74
Dél-Ázsia76
Délnyugat-Ázsia78
Japán79
Afrika80
Afrika domborzata, vizei és ásványkincsei80
Afrika középhőmérséklete és csapadékmennyisége81
Afrika éghajlata és természetes növényzete82
Afrika talajtípusai és mezőgazdasága83
Afrika országai és ipara84
Afrika népsűrűsége és népszaporulata85
Amerika86
Észak- és Közép-Amerika domborzata és ásványkincsei86
Észak- és Közép-Amerika középhőmérséklete és csapadékmennyisége87
Észak- és Közép-Amerika éghajlata és természetes növényzete88
Észak- és Közép-Amerika talajtípusai és mezőgazdasága89
Dél-Amerika domborzata és ásványkincsei90
Dél-Amerika középhőmérséklete és csapadékmennyisége91
Dél-Amerika éghajlata és természetes növényzete92
Dél-Amerika talajtípusai és mezőgazdasága93
Észak- és Dél-Amerika országai94
Az Amerikai Egyesült Államok96
Az Amerikai Egyesült Államok államai és ipara97
Ausztrália és Óceánia98
Ausztrália és Óceánia98
Ausztrália és Óceánia tematikus térképei99
Kontinensek szerkezeti metszetszelvényei100
A Föld104
A Föld domborzata és vizei104
A sarkvidékek106
Földrengések, vulkánosság, lemezmozgások106
A földrészek és az óceánok szerkezete107
A földrészek évi középhőmérséklete és a tengeráramlások108
Mezőgazdasági termelési típusok a Földön108
A földrészek januári és júliusi csapadékmennyisége és állandó szélrendszerei109
A földrajzi övezetesség és az éghajlatok a földrészeken110
A földrészek természetes növényzete111
A világ országai112
Emberfajták a Földön114
Vallások a Földön115
A földrészek népsűrűsége116
A világ országainak természetes szaporulata116
Népességátrendeződés, nemzetközi vándorlások117
Nyelvek a Földön117
A születéskor várható élettartam118
a világ országaiban118
A világ országainak gyermekhalandósága118
A világ országainak kalóriafogyasztása119
A betegségek elterjedése a világ országaiban119
Írástudatlanság a világ országaiban120
Szegénység a világ országaiban120
A gazdasági fejlettség különbségei a világ országaiban121
Az összes külső adósságállomány a világ országaiban121
A világ országainak működőtőke-exportja122
A világ országainak működőtőke-importja122
A világ123
Világgazdasági pólusok123
A világ országainak energiatermelése124
A világ országainak energiafüggősége124
A világtengerek hasznosítható ásványi nyersanyagai125
Megújuló energiaforrások a Földön125
A Föld vízkészlete126
A világ országainak vízhiánya126
A Föld szárazföldjeinek környezeti állapota127
A Föld vizeinek környezeti állapota127
Ökológiai lábnyom128
A világ országainak szén-dioxid-kibocsátása128
Az ENSZ szakosított szervezetei129
A világ regionális integrációs szervezetei129
A Föld legsúlyosabb természeti katasztrófái130
Időzónák a Földön130
Műholdfelvételek131
Tipikus tájak, városszerkezeti modellek134
Tipikus tájak - természetföldrajz134
Tipikus tájak - mezőgazdaság136
Tipikus tájak - ipar138
Városszerkezeti modellek140
Egyedi szerveződésű tájak, országok142
Egyedi gazdálkodási módok144
Országlexikon145
Névmutató161