Fizika tankönyv 10. osztály

Fizika 10. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2619
MS-2619

Elektromosságtan. Hőtan

10. évfolyam, 18. kiadás (2020. 06. 04.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 216 oldal
2 880 Ft
2 304 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak
Az elektromosságtan és hőtan témakörét feldolgozó fizikakönyv külön hangsúlyt helyez arra, hogy a jelenségek vizsgálata és a fizikai törvényszerűségek felismerése mindig valamilyen gyakorlati szituációhoz, kísérletekhez kapcsolódjon.
A legfontosabb feladattípusok megoldását mintapéldák mutatják be. Az egyéni gyakorlást, a tanultak alkalmazását és elmélyítését teszik lehetővé a lecke végén található kérdések és feladatok. Ezek végeredménye a tankönyv végén megtalálható, így a könyv az önálló munkát és az önellenőrzést is lehetővé teszi.
Kapcsolódó kiadványok
Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek - Közel 800 fizika feladat megoldásokkal MS-2201MS-22012 780 Ft
Fizika 9. tk - A természetről tizenéveseknek c. sorozat fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2615UMS-2615U2 880 Ft
Fizika 11. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizenegyedikes fizika tankönyve. A fizika megértéséhez tantervtől függetlenül jól használható MS-2623MS-26232 880 Ft
Fizika 11-12. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat érettségire felkészítő fizika tankönyve MS-2627MS-26273 980 Ft
Fizika 11-12. mf. - A fizika érettségire felkészítő tankönyvhöz készült munkafüzet gyakorló feladatokkal MS-2827MS-28271 680 Ft
Trükkös fizika - Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel MS-3180MS-31804 580 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Hőtan9
1. Hőtani alapjelenségek10
1.1. Emlékeztető10
1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei12
1.3. A folyadékok térfogati hőtágulása16
2. Gázok állapotváltozásai19
2.1. Emlékeztető. Állapotjelzők, állapotváltozások19
2.2. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson (izobár állapotváltozás)21
2.3. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton (izochor állapotváltozás)25
2.4. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten (izotermikus állapotváltozás)27
2.5. Az ideális gázok állapotváltozása, állapotegyenlete30
3. Molekuláris hőelmélet34
3.1. Emlékeztető34
3.2. A gázok állapotváltozásainak molekuláris értelmezése35
3.3. A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele39
3.4. A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata42
3.5. A termikus folyamatok iránya, a hőtan II. főtétele48
4. Halmazállapot-változások50
4.1. A halmazállapot-változások energetikai vizsgálata50
4.2. A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése53
Összefoglalás60
Elektrosztatika63
1. Elektrosztatikai alapismeretek64
1.1. Emlékeztető64
2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye69
3. Az elektromos mező jellemzése72
3.1. Az elektromos térerősség72
3.2. Az elektromos mező szemléltetése erővonalkakkal75
3.3. Az elektromos mező munkája. Az elektromos feszültség78
4. Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn82
5. A kondenzátor: Az elektromos mező energiája86
6. Kondenzátorok kapcsolása (kiegészítő anyag)91
Összefoglalás92
Az elektromos áram, vezetési jelenségek93
1. Egyenáram. Áramköri alaptörvények94
1.1. Emlékeztető94
1.2. Az áramköri alapmennyiségek. Ohm törvénye.97
1.3. Mitől függ a fémes vezető ellenállása?102
1.4. Az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás107
1.5. Fogyasztók soros kapcsolása110
1.6. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása113
1.7. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának gyakorlati alkalmazásai116
1.8. Áramforrások modellezése. Üresjárási feszültség, belső ellenállás (kiegészítő anyag)120
2. Vezetési jelenségek124
2.1. Elektromos áram folyadékokban. Az elemi töltés meghatározása124
2.2. Elektromos áram gázokban és vákuumban126
2.3. Elektomos áram félvezetőkben129
2.4. Félvezető eszközök131
Összefoglalás135
A mágneses mező, elektromágneses indukció137
1. A mágneses mező138
1.1. Emlékeztető138
1.2. A mágneses indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus141
1.3. Egyenes áramvezető és tekercs mágneses mezője146
1.4. Elektromágnesek a gyakorlatban150
1.5. A mágneses mező hatása mozgó töltésekre153
2. Elektromágneses indukció159
2.1. A mozgási elektromágneses indukció159
2.2. Nyugalmi elektromágneses indukció165
2.3. Az önindukció. A mágneses mező energiája169
3. A váltakozó feszültségű áramkörök173
3.1. A váltakozó feszültség előállítása és tulajdonságai173
3.2. Ellenállások a váltakozó áramú áramkörben (kiegészítő anyag)179
3.3. Teljesítmény a váltakozó áramú áramkörben (kiegészítő anyag)182
3.4. A transzformátor185
3.5. Elektromos balesetvédelem és elsősegélynyújtás189
Összefoglalás194
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A fizika tudománya a természetről szerzett tapasztalatokat rendszerezi, meghatározva ezekben a törvényszerű összefüggéseket. A fizikai ismeretek bővítése ezért elsősorban azt igényli, hogy tudatos megfigyelésekkel, kísérletekkel gyarapítsuk a természetről szerzett tapasztalatainkat. A tankönyv hőtani és elektromosságtani fejezetei egyaránt sok érdekes kísérlet élményét kínálják. Ha a természettudományok vagy a műszaki tudományok mélyebb titkaival akarunk megismerkedni, netalán újabb titkokat tudósként felfedezni, akkor használnunk kell a matematika nyelvét a természet fizikai törvényeinek pontos leírására. Gyakran hisszük azt, hogy a tanórán megértett anyagot már tudjuk is, pedig csak a tartós, felhasználásra alkalmas tudás az igazi. Ehhez fontos a tanóra után a megfelelő anyagrész figyelmes elolvasása, a lényeg kiemelése, a gondolkodtató kérdésekkel és a feladatokkal való foglalkozás. Ezért törekedtünk arra, hogy a könyv önállóan is használható legyen, hogy az a diák is megtanulhassa a tananyagot, aki az adott fizikaórán éppen nem volt jelen, vagy az órai gondolatmenetet nem tudta megfelelően követni. A megtanult ismeretek, módszerek nemcsak azok számára hasznosak, akik természettudományi vagy műszaki pályára készülnek, hanem arra is szolgálnak, hogy képesek legyünk bárhol használni a fizikaórákon megtanult észjárást, és otthon érezzük magunkat a természet és a modern technika világában.