Fizika 10.
MS-2619

Elektromosságtan. Hőtan

10. évfolyam, 16. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2619
ára: 1 690 Ft
méret: B5, 216 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/687-16/2013
Kosárba
 
doc Fizika 10. o. - JAVÍTOTT VÁLTOZAT
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
HUNDIDAC `99 Arany Díj HUNDIDAC 2001 Arany Díj HUNDIDAC 2003 Arany Díj
doc
$ext V. Budapesti Könyvfesztivál Budai Könyvdíj
A tankönyv jellemzői:
  • Az egyes tanórákon feldolgozható egységek ű a téma lehetőségeihez mérten ű a tanulók meglévő gyakorlati ismereteiből indulnak ki, kísérletekre, mérésekre alapozva vizsgálják a jelenségeket, tulajdonságokat. Ezekre építve tudatos, gyakran viszszatérő, gondolati ritmust képező lépéseken keresztül, fokozatosan bővítve alkothatók meg a fogalmak és törvények, előbb kvalitatív, majd ha lehetőség van rá, kvantitatív formában.
  • A leckéket követő Megjegyzések részben a fogalmak megértését, tartalmi elmélyítését segítő magyarázatok találhatók.
  • A Gondolkodtató kérdések, Feladatok és Érdekességek a logikus gondolkodást, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását segítik, valamint fizikatörténeti érdekességekre, a fizika társadalmi és technikai hatására, jelentőségére hívják fel a figyelmet.
  • Az egyéni gyakorlást segíti, hogy a tankönyv végén megtalálhatók a leckékhez kapcsolódó, tanórán vagy házi feladatként használható feladatok eredményei, illetve megoldásai.
A tankönyv színes és szemléletes képanyaga (hangulati rajzok, fotók, ábrák, vázlatok, grafikonok, táblázatok) a tanulói tevékenységekhez is alapanyagot nyújt, jól kiegészíti a szöveget, szemléletessé teszi és segít értelmezni a legfontosabb gondolatokat.
Tartalomjegyzék
Hőtan9
1. Hőtani alapjelenségek10
1.1. Emlékeztető10
1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei12
1.3. A folyadékok térfogati hőtágulása16
2. Gázok állapotváltozásai19
2.1. Emlékeztető. Állapotjelzők, állapotváltozások19
2.2. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson (izobár állapotváltozás)21
2.3. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton (izochor állapotváltozás)25
2.4. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten (izotermikus állapotváltozás)27
2.5. Az ideális gázok állapotváltozása, állapotegyenlete30
3. Molekuláris hőelmélet34
3.1. Emlékeztető34
3.2. A gázok állapotváltozásainak molekuláris értelmezése35
3.3. A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele39
3.4. A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata42
3.5. A termikus folyamatok iránya, a hőtan II. főtétele48
4. Halmazállapot-változások50
4.1. A halmazállapot-változások energetikai vizsgálata50
4.2. A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése53
Összefoglalás60
Elektrosztatika63
1. Elektrosztatikai alapismeretek64
1.1. Emlékeztető64
2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye69
3. Az elektromos mező jellemzése72
3.1. Az elektromos térerősség72
3.2. Az elektromos mező szemléltetése erővonalkakkal75
3.3. Az elektromos mező munkája. Az elektromos feszültség78
4. Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn82
5. A kondenzátor: Az elektromos mező energiája86
6. Kondenzátorok kapcsolása (kiegészítő anyag)91
Összefoglalás92
Az elektromos áram, vezetési jelenségek93
1. Egyenáram. Áramköri alaptörvények94
1.1. Emlékeztető94
1.2. Az áramköri alapmennyiségek. Ohm törvénye.97
1.3. Mitől függ a fémes vezető ellenállása?102
1.4. Az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás107
1.5. Fogyasztók soros kapcsolása110
1.6. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása113
1.7. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának gyakorlati alkalmazásai116
1.8. Áramforrások modellezése. Üresjárási feszültség, belső ellenállás (kiegészítő anyag)120
2. Vezetési jelenségek124
2.1. Elektromos áram folyadékokban. Az elemi töltés meghatározása124
2.2. Elektromos áram gázokban és vákuumban126
2.3. Elektomos áram félvezetőkben129
2.4. Félvezető eszközök131
Összefoglalás135
A mágneses mező, elektromágneses indukció137
1. A mágneses mező138
1.1. Emlékeztető138
1.2. A mágneses indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus141
1.3. Egyenes áramvezető és tekercs mágneses mezője146
1.4. Elektromágnesek a gyakorlatban150
1.5. A mágneses mező hatása mozgó töltésekre153
2. Elektromágneses indukció159
2.1. A mozgási elektromágneses indukció159
2.2. Nyugalmi elektromágneses indukció165
2.3. Az önindukció. A mágneses mező energiája169
3. A váltakozó feszültségű áramkörök173
3.1. A váltakozó feszültség előállítása és tulajdonságai173
3.2. Ellenállások a váltakozó áramú áramkörben (kiegészítő anyag)179
3.3. Teljesítmény a váltakozó áramú áramkörben (kiegészítő anyag)182
3.4. A transzformátor185
3.5. Elektromos balesetvédelem és elsősegélynyújtás189
Összefoglalás194

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018