Nyelvtan tankönyv 10. osztály

Magyar nyelv 10. Az új kerettantervhez átdolgozott 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal MS-2371U
MS-2371U

Tankönyv - (Az új kerettantervhez)

10. évfolyam, 6. kiadás (2019. 08. 06.)
 
 
kód: MS-2371U
ára: 1 820 Ft
méret: C5, 208 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A szövegtípusok7
A szövegtípusok osztályozása 8
Az iskolában használt szövegtípusok20
A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok34
A digitális kommunikáció szövegtípusai44
Összefoglalás52
A stílusrétegek53
A nyelvi stílus54
A stílus kifejezőereje 62
A stílusrétegek. A társalgási stílus70
A tudományos stílus78
A publicisztikai stílus 84
A hivatalos stílus és a szónoki stílus92
Összefoglalás100
A nyelvi szintek jelentéstana és stilisztikája101
A hétköznapi és a művészi kommunikáció102
A szöveg vizuális elrendezése111
Zeneiség a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben120
A helyesírás stilisztikai változatai (emelt szint)130
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I132
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.141
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I.148
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.159
Az alakzatok a hétköznapi nyelvben és a szépirodalomban169
A szövegszerkesztés a szépirodalmi szövegekben178
Összefoglalás188
Forráshasználat189
A könyvtár és a számítógép szerepe az információszerzésben. A forráshasználat szabályai190
Az egynyelvű szótárak197
Összefoglalás205
Függelékek205
Új szakszavak jegyzéke206
Forrásjegyzék207
Képjegyzék207
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A 10. évfolyamon tovább bővülnek ismereteitek. Míg tavaly elsősorban a nyelvi rendszer jeleivel és szabályaival foglalkoztunk, ebben az évben a hangsúly a nyelvi stílusra kerül. A stilisztikai ismeretek elsajátítása nem csupán iskolai tanulmányaitokhoz szükséges, de nagyban hozzájárulhat ahhoz is, hogy hatékonyan érvényesüljetek a hétköznapokban az egyéniségeteknek és az adott beszédhelyzetnek megfelelő stílus kiválasztásával. Az első fejezetben megismerhetitek a legfontosabb szövegtípusok jellegzetességeit és felépítését. A tankönyv második fejezete elmélyíti és árnyalja eddigi ismereteiteket az egyes nyelvhasználati színtereken használt szövegtípusokról, és bemutatja, hogyan kell formába önteni egy üzenetet ahhoz, hogy megfelelő hatást érjünk el vele. A leckék többsége kiegészül gyakorlati tanácsokkal is, amelyek segítséget nyújthatnak egyéni stílusotok kialakításához. A tankönyv harmadik fejezetében arról lesz szó, hogy az egyes nyelvi elemek - a legkisebbtől a legösszetettebbig - milyen többletjelentést kaphatnak a szövegekben, és hogyan használhatók fel a hatékony kommunikáció során. Ebben a fejezetben a hétköznapi kommunikációról a művészi kommunikációra kerül a hangsúly, bemutatva a szépirodalmi stílus jellegzetességeit köznapi példákkal párhuzamba állítva. A kötetben szereplő stilisztikai ismeretek ugyanakkor segítséget nyújthatnak az irodalomórákon is a műalkotások értelmezéséhez, elemzéséhez. Az utolsó fejezetben a könyvtári és az internetes kutatómunkáról olvashattok hasznos ismereteket.

A könyv négy fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok a már tanult ismereteket elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben - a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki; - a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő táblázatok, ábrák; - a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együttműködésre. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja. Az emelt szintű érettségihez szükséges ismereteket külön oldalon találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil