Magyar nyelv 10.
MS-2371U

Tankönyv - (Az új kerettantervhez)

10. évfolyam, 5. kiadás (2018. 07. 23.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2371U
ára: 1 690 Ft
méret: C5, 208 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Az első fejezetben megismerhetitek a legfontosabb szövegtípusok jellegzetességeit és felépítését.
A tankönyv második fejezete elmélyíti és árnyalja eddigi ismereteiteket az egyes nyelvhasználati színtereken használt szövegtípusokról, és bemutatja, hogyan kell formába önteni egy üzenetet ahhoz, hogy megfelelő hatást érjünk el vele. A leckék többsége kiegészül gyakorlati tanácsokkal is, amelyek segítséget nyújthatnak egyéni stílusotok kialakításához.
A tankönyv harmadik fejezete arról szól, hogy az egyes nyelvi elemek – a legkisebbtől a legösszetettebbig – milyen többletjelentést kaphatnak a szövegekben, és hogyan használhatók fel a hatékony kommunikáció során. Ebben a fejezetben a hétköznapi kommunikációról a művészi kommunikációra került a hangsúly, bemutatva a szépirodalmi stílus jellegzetességeit köznapi példákkal párhuzamba állítva. A kötetben szereplő stilisztikai ismeretek ugyanakkor segítséget nyújthatnak az irodalomórákon is a műalkotások értelmezéséhez, elemzéséhez.
Az utolsó fejezetben a könyvtári és az internetes kutatómunkáról olvashattok hasznos ismereteket.
Az emelt szintű érettségihez szükséges ismereteket külön oldalon találjátok. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.
Tartalomjegyzék
A szövegtípusok7
A szövegtípusok osztályozása 8
Az iskolában használt szövegtípusok20
A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok34
A digitális kommunikáció szövegtípusai44
Összefoglalás52
A stílusrétegek53
A nyelvi stílus54
A stílus kifejezőereje 62
A stílusrétegek. A társalgási stílus70
A tudományos stílus78
A publicisztikai stílus 84
A hivatalos stílus és a szónoki stílus92
Összefoglalás100
A nyelvi szintek jelentéstana és stilisztikája101
A hétköznapi és a művészi kommunikáció102
A szöveg vizuális elrendezése111
Zeneiség a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben120
A helyesírás stilisztikai változatai (emelt szint)130
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I132
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.141
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I.148
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.159
Az alakzatok a hétköznapi nyelvben és a szépirodalomban169
A szövegszerkesztés a szépirodalmi szövegekben178
Összefoglalás188
Forráshasználat189
A könyvtár és a számítógép szerepe az információszerzésben. A forráshasználat szabályai190
Az egynyelvű szótárak197
Összefoglalás205
Függelékek205
Új szakszavak jegyzéke206
Forrásjegyzék207
Képjegyzék207

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018