Nyelvtan munkafüzet 5. osztály

Sokszínű magyar nyelv 5. mf. 5. osztályos magyar nyelv munkafüzet a tankönyv ismereteinek sokoldalú feldolgozásához (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2363U
MS-2363U
5. évfolyam, 11. kiadás (2023. 04. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 88 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 480 Ft
1 184 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 5. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2705UMS-2705U590 Ft
Sokszínű magyar nyelv 5. tk. - Gyerekbarát 5. osztályos magyar nyelv tankönyv (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2362UMS-2362U1 780 Ft
Nyelvtan gyakorló feladatgyűjtemény 5. osztály - A feladatgyűjtemény fejezetei a kerettanterv témakörei alapján épülnek fel, és bőséges gyakorlóanyagot tartalmaznak az összes területhez MS-2581UMS-2581U2 280 Ft
Fogalmazás gyakorló 5. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2381UMS-2381U1 780 Ft
Helyesírás gyakorló 5. osztály - Az ötödikes helyesírási ismeretek gyakorlása sokféle, érdekes feladattípussal MS-2575UMS-2575U1 680 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Kommunikáció8
3. A jelek világa8
4. A kommunikáció fogalma, tényezői10
5. A kommunikáció nem nyelvi jelei12
6. A kommunikációs kapcsolat14
7. A beszélgetés16
8. Összefoglalás18
Hangok és betűk20
9. Az ábécé20
10. A betűrend22
11. Az elválasztás23
12. A hangképzés24
13. A magánhangzók csoportosítása26
14. Magánhangzótörvények. A szavak hangrendje28
15. Az illeszkedés30
16. Mássalhangzótörvények. A részleges hasonulás32
17. Az írásban jelöletlen teljes hasonulás, az összeolvadás, a rövidülés, a kiesés33
18. Az írásban jelölt teljes hasonulás34
19. Összefoglalás36
Helyesírási alapelvek38
20. Helyesírásunk rendszere38
21. A kiejtés elve40
22. A szóelemzés elve42
23. A hagyomány elve44
24. Az egyszerűsítés elve46
25. Összefoglalás47
Szövegszerkesztés50
26. A leírás50
27. Az elbeszélés52
28. A párbeszéd54
29. A levél55
30. Összefoglalás57
A szavak szerkezete58
31. Az egyszerű és az összetett szavak58
32. A szótő és a toldalékok60
33. A képző, a jel és a rag62
34. Összefoglalás64
Állandósult szókapcsolatok66
35. Szólások66
36. Szóláshasonlatok68
37. Közmondások69
38. Összefoglalás71
Hangalak és jelentés72
39. Egyjelentésű szavak72
40. Többjelentésű szavak73
41. Azonos alakú szavak74
42. Rokon értelmű szavak76
43. Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak78
44. Hangutánzó és hangulatfestő szavak79
45. Beszélt nyelvi metaforák81
46. Összefoglalás82
47. Év végi összefoglalás84
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!

Munkafüzetünk az 5. osztályos Sokszínű magyar nyelv című tankönyvhöz készült. Felépítésében, tartalmában és küllemében is szorosan kapcsolódik hozzá: fejezetei a tankönyvi fejezeteket követik, feladatai a tankönyvi tananyag feldolgozását, rendszerezését segítik. Az egyes fejezeteket záró összefoglaló feladatsorok segítségével ellenőrizhetitek, elmélyíthetitek tudásotokat. A munkafüzet feladatsorai gyakran szemelvénnyel kezdődnek, mely a szövegértés ellen őrzésére is alkalmas. A szövegek kiválasztásánál igyekeztünk a kedvetekben járni: izgal mas, humoros szépirodalmi szövegeket és érdekes ismeretterjesztő írásokat egyaránt találhattok közöttük. A tankönyv feladataihoz hasonlóan a munkafüzetben szereplő gyakorlatok is gondolkodásra, alkotásra, játékra ösztönöznek benneteket, és támaszkodnak ismereteitekre, mindennapi tapasztalataitokra. Megoldásuk során alkalmatok nyílik véleményt nyilvánítani egy-egy témáról, megvitatni érdekes kérdéseket. Segítségükkel fejleszthetitek az íráskészségeteket és a helyesírásotokat, bővíthetitek a szókincseteket. A páros és csoportos feladatok arra is alkalmat adnak, hogy megtapasztaljátok a közös munka örömét. Kutassatok a könyvtárban, keresgéljetek a számítógépen! Olvassatok, gondolkodjatok és játsszatok!