Sokszínű magyar nyelv 5.
MS-2363U

Munkafüzet

5. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2363U
ára: 840 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 672 Ft (15 db felett)
méret: B5, 88 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 5. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Kommunikáció8
3. A jelek világa8
4. A kommunikáció fogalma, tényezői10
5. A kommunikáció nem nyelvi jelei12
6. A kommunikációs kapcsolat14
7. A beszélgetés16
8. Összefoglalás18
Hangok és betűk20
9. Az ábécé20
10. A betűrend22
11. Az elválasztás23
12. A hangképzés24
13. A magánhangzók csoportosítása26
14. Magánhangzótörvények. A szavak hangrendje28
15. Az illeszkedés30
16. Mássalhangzótörvények. A részleges hasonulás32
17. Az írásban jelöletlen teljes hasonulás, az összeolvadás, a rövidülés, a kiesés33
18. Az írásban jelölt teljes hasonulás34
19. Összefoglalás36
Helyesírási alapelvek38
20. Helyesírásunk rendszere38
21. A kiejtés elve40
22. A szóelemzés elve42
23. A hagyomány elve44
24. Az egyszerűsítés elve46
25. Összefoglalás47
Szövegszerkesztés50
26. A leírás50
27. Az elbeszélés52
28. A párbeszéd54
29. A levél55
30. Összefoglalás57
A szavak szerkezete58
31. Az egyszerű és az összetett szavak58
32. A szótő és a toldalékok60
33. A képző, a jel és a rag62
34. Összefoglalás64
Állandósult szókapcsolatok66
35. Szólások66
36. Szóláshasonlatok68
37. Közmondások69
38. Összefoglalás71
Hangalak és jelentés72
39. Egyjelentésű szavak72
40. Többjelentésű szavak73
41. Azonos alakú szavak74
42. Rokon értelmű szavak76
43. Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak78
44. Hangutánzó és hangulatfestő szavak79
45. Beszélt nyelvi metaforák81
46. Összefoglalás82
47. Év végi összefoglalás84

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil