Sokszínű matematika 8. A többszörösen díjazott sorozat 8. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. MS-2308
MS-2308

Tankönyv

8. évfolyam, 9. kiadás (2018. 06. 14.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2308
ára: 1 490 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 192 Ft (15 db felett)
méret: B5, 292 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
geometriai szerkesztések
Próba verzió:

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.

A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Algebra9
1. Algebrai kifejezések (emlékeztető)10
2. Hogyan oldunk meg egyenleteket, egyenlőtlenségeket?16
3. Többtagú algebrai kifejezések szorzása22
4. Összeg, különbség négyzete (kiegészítő anyag)27
5. Összeg és különbség szorzata (kiegészítő anyag)33
6. Kiemelés, szorzattá alakítás36
7. Algebrai törtek (kiegészítő anyag)40
8. Egyenletek megoldása szorzattá alakítással45
9. Vegyes feladatok49
Szöveges feladatok51
1. Egyenletek alkalmazása feladatmegoldásban (emlékeztető)52
2. Hány éves a kapitány?57
3. Gondoltam egy számra...62
4. Fogócska matematikus szemmel66
5. Méregkeverés - egyenletekkel71
6. A fénymásolástól a fűnyírásig: együttes munkavégzés74
7. Szögek, oldalak, átlók: geometriai számítások78
8. Vegyes feladatok83
Halmazok, kombinatorika85
1. Halmazok86
2. Beszéljünk helyesen a matematika nyelvén!93
3. Hányféle útvonal lehet? Az összegzési módszer98
4. Hányféleképpen választhatunk?103
5. Válasszuk szét az eseteket!110
6. Hány lehetőség van?114
7. Vegyes feladatok117
Geometria I.119
1. A terület120
2. A négyzetgyökvonás126
3. Pitagorasz tétele133
4. A Pitagorasz-tétel alkalmazásai138
5. Vegyes feladatok143
Térgeometria145
1. A testek csoportosítása. Kúp, gúla146
2. Nézzük több oldalról!152
3. Csúcsok, élek, lapok156
4. Testek hálója161
5. Testek felszíne166
6. A gúla felszíne (kiegészítő anyag)172
7. Testek térfogata176
8. A gúla térfogata (kiegészítő anyag)181
9. Testek felszíne és térfogata186
10. A kúp és a gömb felszíne, térfogata (kiegészítő anyag)190
11. Vegyes feladatok193
Statisztika, valószínűség195
1. Adatok elemzése196
2. Mennyi a valószínűsége?205
Geometria II.215
1. Az eltolás216
2. A vektorok222
3. A párhuzamos eltolás alkalmazása, szerkesztések226
4. Egybevágósági transzformációk231
5. A középpontos hasonlóság239
6. Vegyes feladatok245
Függvények, sorozatok247
1. Függvények, lineáris függvények248
2. Függvények tulajdonságai255
3. Az abszolútérték-függvény259
4. Másodfokú függvények265
5. Egyéb függvények (kiegészítő anyag)270
6. Sorozatok, számtani sorozat276
7. Mértani sorozatok281
8. Vegyes feladatok287
Az új szakszavak jegyzéke290

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil