Matematika tankönyv 8. osztály

Sokszínű matematika 8. tk. A többszörösen díjazott sorozat 8. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. MS-2308
MS-2308
8. évfolyam, 14. kiadás (2023. 06. 01.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 292 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 580 Ft
Kosárba

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.

A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 8. mf. - A többszörösen díjazott sorozat 8. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül MS-2318MS-23181 880 Ft
MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek  - A legnépszerűbb matematika összefoglaló feladatgyűjtemény. Több mint 3000 feladat 5-8. osztályosoknak MS-2204MS-22042 464 Ft
Sokszínű matematika 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2727MS-2727590 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U3 184 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385UMS-2385U3 024 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Algebra9
1. Algebrai kifejezések (emlékeztető)10
2. Hogyan oldunk meg egyenleteket, egyenlőtlenségeket?16
3. Többtagú algebrai kifejezések szorzása22
4. Összeg, különbség négyzete (kiegészítő anyag)27
5. Összeg és különbség szorzata (kiegészítő anyag)33
6. Kiemelés, szorzattá alakítás36
7. Algebrai törtek (kiegészítő anyag)40
8. Egyenletek megoldása szorzattá alakítással45
9. Vegyes feladatok49
Szöveges feladatok51
1. Egyenletek alkalmazása feladatmegoldásban (emlékeztető)52
2. Hány éves a kapitány?57
3. Gondoltam egy számra...62
4. Fogócska matematikus szemmel66
5. Méregkeverés - egyenletekkel71
6. A fénymásolástól a fűnyírásig: együttes munkavégzés74
7. Szögek, oldalak, átlók: geometriai számítások78
8. Vegyes feladatok83
Halmazok, kombinatorika85
1. Halmazok86
2. Beszéljünk helyesen a matematika nyelvén!93
3. Hányféle útvonal lehet? Az összegzési módszer98
4. Hányféleképpen választhatunk?103
5. Válasszuk szét az eseteket!110
6. Hány lehetőség van?114
7. Vegyes feladatok117
Geometria I.119
1. A terület120
2. A négyzetgyökvonás126
3. Pitagorasz tétele133
4. A Pitagorasz-tétel alkalmazásai138
5. Vegyes feladatok143
Térgeometria145
1. A testek csoportosítása. Kúp, gúla146
2. Nézzük több oldalról!152
3. Csúcsok, élek, lapok156
4. Testek hálója161
5. Testek felszíne166
6. A gúla felszíne (kiegészítő anyag)172
7. Testek térfogata176
8. A gúla térfogata (kiegészítő anyag)181
9. Testek felszíne és térfogata186
10. A kúp és a gömb felszíne, térfogata (kiegészítő anyag)190
11. Vegyes feladatok193
Statisztika, valószínűség195
1. Adatok elemzése196
2. Mennyi a valószínűsége?205
Geometria II.215
1. Az eltolás216
2. A vektorok222
3. A párhuzamos eltolás alkalmazása, szerkesztések226
4. Egybevágósági transzformációk231
5. A középpontos hasonlóság239
6. Vegyes feladatok245
Függvények, sorozatok247
1. Függvények, lineáris függvények248
2. Függvények tulajdonságai255
3. Az abszolútérték-függvény259
4. Másodfokú függvények265
5. Egyéb függvények (kiegészítő anyag)270
6. Sorozatok, számtani sorozat276
7. Mértani sorozatok281
8. Vegyes feladatok287
Az új szakszavak jegyzéke290
A kiadvány bevezetője
A könyv jelrendszere és kiemelései segítenek a tananyag elsajátításában. A leckék általában kidolgozott példákkal kezdődnek. Ezek gondolatmenetét érdemes alaposan elemezni és megérteni, mert mintát nyújtanak a további feladatok megoldásához is. A megtanulandó legfontosabb szabályokat és meghatározásokat a könyv zöld aláfestéssel és vastag betűs kiemeléssel jelzi. A *-gal jelölt gyakorló feladatok megoldásához a tananyag mélyebb ismerete szükséges, az egyes leckék végén található rejtvények pedig sokszor egy-egy ügyes ötlettel, egyéni látásmóddal oldhatók meg. A lapszélen olvasható apró betűs információk többféle szerepet is betölthetnek. Lehetnek például - fontos kiegészítések, emlékeztetők, amelyek segítenek a mintapéldák megértéséhez szükséges ismereteket felidézni; - érdekességek, amelyek bemutatják, hogyan alkalmazható a matematika az élet legkülönbözőbb területein; - beszélgetésre, végiggondolásra, kutatásra érdemes kérdések is. A tankönyv számos matematikai játék leírását tartalmazza. Ezek kipróbálását akár a tanórán, akár azon kívül mindenképpen ajánljuk, mert sok tanulsággal szolgálhatnak, és a matematikai gondolkodásmódot is fejlesztik. A tankönyv mellett feltétlenül javasoljuk a hozzá kapcsolódó munkafüzet használatát. Ez főként azokból a feladatokból nyújt válogatást, amelyek megértését kifejezetten segíti és gyorsítja a részletesebb, lépésekre bontott feldolgozás.