Fizika tankönyv 8. osztály

Fizika 8. A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos fizika tankönyve MS-2668
MS-2668

Elektromosságtan, fénytan

8. évfolyam, 16. kiadás (2020. 04. 08.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 104 oldal
1 380 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok
Díjak

A hosszú éveken át méltán legnépszerűbb általános iskolai fizikakönyv a NAT2007 alapján készült, de a NAT20012-es tantervhez is használható.

A tananyag feldolgozásmódjának külön értéke, hogy a természettudományos gondolkodást fejleszti, az ismeretek alkalmazásával pedig visszakapcsolódást biztosít a gyakorlati élethez.

Ezek a szempontok különösen erős hangsúllyal jelennek meg a Keresd a megoldást! c. részekben. Ezek a tanulók életéből vett fizikai problémákat tűznek ki, amelyek megoldása korszerű megközelítést, kreativitást, ötleteket, nyitottságot igényel.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. Elektromos alapjelenségek. áramerősség, feszültség9
Emlékeztető10
1. Az anyag részecskéinek szerkezete11
2. A testek elektromos állapota12
3. Az elektromos áram. Az áramerősség15
4. Az elektromos áramkör22
5. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása26
6. Az elektromos feszültség28
Keresd a megoldást!32
Összefoglalás34
II. Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai35
1. Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye36
2. A vezetékek elektromos ellenállása40
3. Több fogyasztó az áramkörben42
4. Az egyenáram hatásai46
5. Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása51
Keresd a megoldást!56
Összefoglalás58
III. Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram59
1. Az elektromágneses indukció60
2. A váltakozó áram63
3. A transzformátor68
4. Az elektromos távvezetékrendszer71
5. Az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása73
Keresd a megoldást!78
Összefoglalás80
IV. Fénytan81
1. A fény tulajdonságai82
2. Fényvisszaverődés síktükörről85
3. Fényvisszaverődés gömbtükörről87
4. A fénytörés90
5. Fénytani lencsék92
6. Optikai eszközök94
7. A színek97
Keresd a megoldást!99
Összefoglalás101
Az új szakszavak jegyzéke102
Időtérkép104
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Életünk ma már elképzelhetetlen elektromos eszközök használata nélkül. Minden nap világítunk, melegítünk, rádiózunk, tévét nézünk, dolgozunk vagy játszunk számítógéppel, villanymotorokat működtetünk és még sokféleképpen kerülünk kapcsolatba az elektromossággal. Ez az egyik oka annak, hogy mindenkinek ismernie kell az elektromosság legfontosabb tulajdonságait, jellemzőit, illetve hasznos, káros és veszélyes hatásait az emberi életre. A lakások és üzemek számára szükséges elektromos energiát óriási áramfejlesztők biztosítják. Ezek üzemeltetése szén, gáz, olaj elégetésével, folyók duzzasztásával, atommagok átalakításával, a szél és a napsugárzás felhasználásával történik. Nem mindegy azonban, hogy az elektromos áram fejlesztése közben milyen mértékben károsodik a környezetünk. Az elektromos energiával való takarékoskodás az egyik legjobb védekezés a környezet károsítása ellen. Ezért ne működtessük feleslegesen az elektromos berendezéseket! A 8. osztályos tananyag másik nagy fejezete a fénytan, mellyel az élet minden pillanatában találkozunk. A fény különféle kölcsönhatásai teszik lehetővé, hogy növények, állatok, emberek élhessenek a földön. A fény kölcsönhatásai alapján tudjuk megérteni, megmagyarázni a látást, valamint az optikai eszközök működését a visszapillantó tükörtől a videózásig. Fizikaórákon tehát ebben a tanévben is olyan ismeretekhez juthatunk, amelyek a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen segítséget adnak.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil