Fizika gyakorló feladatok 8. osztály

Jól felkészültem-e? 8. Fizika feladatsorozatok 8. osztályosoknak. Lényegkiemelő feladatok és megoldások a tananyag gyakorlásához, önellenőrzéshez. Kiválóan alkalmas a témazáró dolgozatra való készüléshez MS-2498
MS-2498

Fizikai feladatsorok

8. évfolyam, 13. kiadás (2020. 08. 11.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x285 mm
terjedelem: 96 oldal
1 420 Ft
1 136 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
A korábbi tantervekhez készült hagyományos szemléletű munkafüzet segédkönyvként szakkörön vagy a fizika otthoni tanulásához továbbra is használható. Alkalmat kínál arra, hogy a tanulók felelevenítsék az ismereteiket, elmélyítsék az újonnan elsajátított fizikai fogalmakat, összefüggéseket. Mivel tartalmazza a feladatok megoldásait, önellenőrzésre is lehetőséget ad.
Kapcsolódó kiadványok
Fizika 8. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika munkafüzete (NAT2007, NAT2012) MS-2868MS-28681 140 Ft
Fizika 8. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos fizika tankönyve (NAT2007, NAT2012) MS-2668MS-26681 740 Ft
Trükkös fizika - Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel MS-3180MS-31803 960 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385UMS-2385U3 280 Ft
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U3 480 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó3
Kérdések és feladatok 
Az elektromos töltés, az áramerősség, a feszültség5
Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye, a vezetékek ellenállása9
A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása13
Az elektromos áram hatásai. Az elektromos munka és teljesítmény23
Az elektromágneses indukció, a generátor és a transzformátor35
Fénytani ismeretek43
Megoldások 
Az elektromos töltés, az áramerősség, a feszültség59
Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye, a vezetékek ellenállása61
A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása64
Az elektromos áram hatásai. Az elektromos munka és teljesítmény70
Az elektromágneses indukció, a generátor és a transzformátor79
Fénytani ismeretek83
A tudományos ismeretszerzés módszeréről92
Összefüggések és mértékegységek93
A kiadvány bevezetője
A fizikáról - mint tantárgyról - a diákok, sőt a felnőttek körében is igen eltérőek a vélemények. Van, aki azt mondja, neki nem okozott különösebben sem gondot, sem örömet, mások így kiáltanak fel: ?Álmomban se jöjjön elő!?, de szerencsére nem kevés azoknak a száma sem, akiknek sok öröme, sikere van e tantárggyal kapcsolatban. ők azok, - akik megértik a fizikában az egymásraépülést, az összefüggéseket; - akik kísérletezés közben izgalommal kutatják a természeti jelenségek okait, törvényszerűségeit; - akiknek nem okoz nehézséget egy-egy meghatározás, összefüggés, törvény megtanulása; - akik nem riadnak vissza sem az egyszerűbb, sem az esetlegesen többszörösen összetett számításos feladatok megoldásától; - akik a siker nyújtotta öröm érzését élik át, ha ismereteiket egy-egy jelenség megértésében, logikai problémák megoldásában alkalmazni tudják. Elsősorban a fizika fontosságát, szépségeit felismerők azok, akik a természettudományok, műszaki tudományok alapján készült csodálatos emberi alkotásokat (rádió, televízió, távcső, autó, röntgenkészülékek, számítógép, automata gépsorok stb.) nemcsak használni akarják, hanem azok működését is szeretnék megérteni. ők tudják, hogy ehhez az kell, hogy tudásukat - a tanári ellenőrzés előtt - felmérjék, a hiányokat pótolják. Mindehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány.

E feladatsorozatokban az általános iskola 7. osztályos fizika tananyagából találhatók kérdések, rajzkészítési és számításos feladatok, problémák, melyek az ismeretek gyakorlati alkalmazását igénylik. A kérdések segítik a felidézést, a fogalmak tartalmának megismerését, a lényegkiemelést, támogatva ezzel mind a megértést, mind a megtanulást, lehetőséget adnak az önellenőrzéshez, a hiányosságok felméréséhez. A számításos feladatok között az egyszerűtől a többszörösen összetettig sokféle változat előfordul, s mind ezek megoldása, mind pedig egy-egy jelenség lejátszódásának, egy-egy eszköz működési elvének elemzésére adott lehetőség igen hatékonyan szolgálhatja a gondolkodás fejlődését. A kérdések és feladatok többsége olyan, hogy a fizikaórán használt témazáró feladatlapokon is szerepelhetnek. Így a témazáró feladatlapok eredményes megoldásához jó edzési lehetőséget biztosít ezek megoldása. Ehhez azonban az kell, hogy a megoldást mindenki önállóan végezze, s csak ezután hasonlítsa össze a saját megoldását a kiadvány második részében található válaszokkal. Javasoljuk, hogy a feladatok többségét - az üres helyeken - írásban válaszold meg! A feleletválasztásos kérdéseknél a megfelelő válasz sorszáma bekarikázható. Szerencsés, ha ezzel egyidőben a válaszodat szóban is megindokolod. Ezt követheti - önellenőrzésként - a megoldási rész megfelelő részének áttanulmányozása. A megoldásokban helyenként a várhatónál - az általános iskolai követelményeknél - részletesebb válaszokat adunk, ezzel közületek a legérdeklődőbbek ismereteit szeretnénk tovább bővíteni, mélyíteni. E kiegészítések megtanulása, tudása természetesen nem kötelező, hiszen közvetlenül nem része az általános iskolai tananyagnak.