Központi felvételi felkészítő magyar nyelv és irodalom feladatsorok

Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385U
MS-2385U

Elmélet, gyakorlat, mintafeladatsorok

7-8. évfolyam, 7. kiadás (2024. 02. 28.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 152 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
3 780 Ft
3 024 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Középiskolai felvételi felkészítő kötetünk célja, hogy hatékony segítséget nyújtson a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A kötet nem csupán feladatsorok gyűjteménye: kiemelt hangsúlyt fektet a szükséges elméleti tudás ismétlésére, rendszerezésére, gyakorlására, valamint a központi feladatsor típusfeladatainak sikeres megoldásához elengedhetetlen jártasság megszerzésére.

Az Emlékeztető című fejezet tematikusan rendszerezve ismétli át a felsős tananyagot, amelyhez gyakorlófeladatok is kapcsolódnak, valamint a kötet végén táblázatokba foglalva is megtalálhatók a szükséges elméleti ismeretek. A következő fejezet gyakorló feladatsorainak megoldásával a diákok próbára tehetik tudásukat, és tapasztalatokat gyűjthetnek a felvételi feladattípusainak megoldásában. A feladatokhoz kapcsolódóan a kötet tanácsokkal is ellátja a diákokat: felhívja a figyelmüket a gyakran elkövetett hibákra, és tippeket is ad a feladatok megoldásához. A Minta feladatsorok című fejezetben olyan feladatsorokat oldhatnak meg a tanulók, amelyekkel vizsgaközeli szituációban érezhetik magukat, hiszen a feladattípusok leképezik a korábbi évek vizsgafeladatait. A könyv végén találhatók a Megoldások, amelyekkel a diákok ellenőrizhetik munkájukat.

Kapcsolódó kiadványok
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386UMS-2386U3 980 Ft
Sokszínű magyar nyelv 8. tk. - Gyerekbarát 8. osztályos magyar nyelv tankönyv MS-2368MS-23681 880 Ft
Sokszínű irodalom 8. tk. - Jól áttekinthető 8. osztályos irodalomtankönyv az önálló tanulást is segítő kérdésekkel MS-2351MS-23512 280 Ft
Sokszínű irodalom 8. mf. - A tankönyvi leckékre épülő 8. osztályos irodalom munkafüzet számos feladattal MS-2352MS-23521 480 Ft
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a hatosztályos központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2387UMS-2387U3 680 Ft
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi a hatosztályos írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2388UMS-2388U4 180 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Emlékeztető6
Hangok és betûk6
Betûrend, elválasztás13
Helyesírási alapelvek16
Hangalak és jelentés18
A szavak szerkezete21
Szólások, közmondások24
A szófajok26
Az egyszerû mondat szerkezete33
Szóalkotási módok42
Szövegszerkesztés45
Gyakorló feladatsorok52
1. gyakorló feladatsor52
2. gyakorló feladatsor57
3. gyakorló feladatsor62
4. gyakorló feladatsor67
5. gyakorló feladatsor72
Minta feladatsorok78
1. feladatsor78
2. feladatsor84
3. feladatsor89
4. feladatsor94
5. feladatsor100
Táblázatok106
AZ ÁBÉCÉ – A magyar ábécé betűi106
Beszédhangjaink rendszere106
BETŰREND, ELVÁLASZTÁS – A betűrendbe sorolás legfontosabb szabályai106
Az elválasztás szabályai107
Helyesírási alapelvek107
Hangalak és jelentés108
A SZAVAK SZERKEZETE – A toldalékok fajtái108
A SZÓFAJOK – A magyar nyelv szófaji rendszere109
Viszonyszók109
Mondatszók109
Igeidők, igemódok109
A földrajzi nevek helyesírása110
A földrajzi nevekből képzett melléknevek helyesírása110
Egyéb tulajdonnevekből képzett melléknevek helyesírása111
AZ EGYSZERŰ MONDAT SZERKEZETE – A határozók fajtái111
A jelzők112
A szószerkezetek fajtái112
Szóalkotási módok112
MEGOLDÁSOK 
Emlékeztető114
Hangok és betűk114
Betűrend, elválasztás116
Helyesírási alapelvek117
Hangalak és jelentés117
A szavak szerkezete118
Szólások, közmondások118
A szófajok119
Az egyszerű mondat szerkezete121
Szóalkotási módok123
Szövegszerkesztés124
Gyakorló feladatsorok128
1. gyakorló feladatsor128
2. gyakorló feladatsor130
3. gyakorló feladatsor131
4. gyakorló feladatsor133
5. gyakorló feladatsor136
Minta feladatsorok138
1. feladatsor138
2. feladatsor141
3. feladatsor143
4. feladatsor146
5. feladatsor148