Kémia tankönyv 8. osztály

Kémia 8. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos kémia tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2982U kiegészítő füzettel) MS-2612
MS-2612

Szervetlen kémia

8. évfolyam, 19. kiadás (2022. 08. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 168 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
2 140 Ft
1 712 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak

A könyv a szervetlen kémiai alapismeretek megértéséhez nyújt segítséget.

A kiadványhoz kapcsolódó munkafüzetben számos feladat segíti a tananyag elmélyítését, gyakorlását.

Információk a NAT2020 szerinti használathoz: A Kémia 7. és Kémia 8. kiadványunk együttesen kb. 70%-ban megfeleltethető a NAT2020-ban és a kerettantervben megadott tényanyagnak, de a tananyag feldolgozása még hagyományos módon zajlik. A kiadványt szükséges kiegészíteni az új kerettantervben előírt tananyagrészekkel, munkaformákkal és kísérletekkel (pl: tápanyagok, gyógyszerek, drogok kémiai vonatkozásai, a bor, a pálinka, a műanyagok kémiája stb.) Az óraszámok és a kétéves kerettantervi anyag bontásának és elosztásának figyelembevételével a Kémia 8. kiadvánnyal együtt használható.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2750MS-2750590 Ft
Kémia 8. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2812MS-28121 540 Ft
Kémia 8. - Kieg - Az MS-2612 Kémia 8. tankönyv NAT2012 kerettantervi kiegészítése MS-2982UMS-2982U520 Ft
Jól felkészültem-e? 8. - Kémia feladatsorozatok 8. osztály. Lényegkiemelő feladatok és megoldások a tananyag gyakorlásához, önellenőrzéshez. Kiválóan alkalmas a témazáró dolgozatra való készüléshez MS-2526MS-25261 680 Ft
Kémia 7. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedik osztályos kémia tankönyve MS-2608MS-26082 140 Ft
Kémia 7. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete hetedik osztályosoknak MS-2808MS-28081 540 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
A kémiai alapismeretek ismétlése és rendszerezése9
A laboratóriumi kísérletezés elővigyázatossági rendszabályai10
Az anyagok tulajdonságai és változásaik11
Az anyagok csoportosítása14
Az atomok és az elemek17
A kémiai kötések21
Anyagi halmazok, halmazállapotok. A kémiai reakció26
Kémiai számítások29
A nemfémes elemek és vegyületeik31
Az elemek rövid, általános jellemzése32
A nemesgázok34
A hidrogén37
A VII. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik40
A klór40
A hidrogén-klorid44
A VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik47
Az oxigén47
Az ózon50
A víz53
Vizes oldatok kémhatása57
A hidrogén-peroxid61
A kén63
Fontosabb kénvegyületek66
A kén oxidjai66
A kénsav67
Az V. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik70
A nitrogén70
Fontosabb nitrogénvegyületek72
Az ammónia72
A salétromsav74
A foszfor és fontosabb vegyületei77
A IV. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik82
A szén82
Fontosabb szénvegyületek86
A szén-oxidjai86
A szénsav89
A szilícium és vegyületei91
Összefoglalás93
A fémes elemek és vegyületeik96
A fémek általános jellemzése. Az ötvözetek97
A fémek kémiai tulajdonságai100
A fémek korróziója. A korrózióvédelem104
Az I. főcsoport elemei és vegyületeik108
Az alkálifémek108
Az alkálifémek fontosabb vegyületei111
A II. főcsoport elemei és vegyületeik114
Alkáliföldfémek114
Az alkáliföldfémek fontosabb vegyületei118
A természetes vizek keménysége122
A III. főcsoport eleme az alumínium125
Az óncsoport130
Az ón130
Az ólom131
A vascsoport elemei134
A vas134
A rézcsoport elemei139
A réz139
Az ezüst és az arany143
A cinkcsoport elemei149
A cink149
A kadmium150
A higany150
Összefoglalás152
Az új szakszavak jegyzéke154
Kislexikon157
Név- és tárgymutató162
Az elemek hosszú periódusos rendszere164
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Ebben a tanévben folytatjuk a természet titkainak feltárását. Az anyagok és változásaik vizsgálatát a kémia oldaláról közelítjük meg, de mindig figyelünk a vizsgált anyag és jelenség biológiai, földrajzi vonatkozásaira is. Ezért változatlanul kövessétek az elmúlt tanévben kialakított módszert: keressétek az összefüggéseket, ne csak a kémiaórákon szerzett ismeretek között, hanem használjátok fel a fizika, matematika, biológia, földrajz tantárgyak tanulása során szerzett tudásotokat is egy-egy probléma vizsgálatában! Eddigi tanulmányaitok során is tapasztaltátok, hogy a természetben a különféle kölcsönhatások rendszerint együtt játszódnak le, a tudományok, és belőlük a tantárgyak a megismerés folyamán alakultak ki. A kémia napjaink egyik legnagyobb ütemben fejlődő tudománya, amelyen belül különféle részterületek jöttek létre. Az elmúlt tanévben a kémiai alapismereteket tanultátok meg.

Ebben a tanévben a szervetlen kémia alapjait ismeritek meg. Az International Union of Pure and Applied Chemistry, röviden IUPAC feladata a kémiai nevezéktan egységesítése. A szervezet ajánlása értelmében a periódusos rendszer oszlopait 1-18-ig arab számokkal jelöljük. A takönyv az egységesítés előtt elfogadott főcsoport és mellékcsoport jelölést is alkalmazza, azzal a céllal, hogy könnyebben érthető legyen a szerkezet és a tulajdonság kapcsolata az egyes elemeknél, illetve, hogy a továbbtanulás szempontjából segítse a tanulók munkáját. Az egyes főcsoportokat tárgyaló leckékben utalunk a IUPAC által ajánlott jelölésre is. Az előző tankönyvben szereplő név- és tárgymutató mellett ebben a kiadásban megtalálható az új szakszavak gyűjteménye, azok pontos meghatározásával. Továbbá egy Kislexikon, amely részben az előző tanulmányokban szereplő, részben a nem fogalmi szinten szükséges ismereteket tartalmazza.