Kémia 8.
MS-2612

Szervetlen kémia

8. évfolyam, 15. kiadás (2018. 07. 20.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2612
ára: 1 295 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 036 Ft (15 db felett)
méret: B5, 168 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Kémia 8. o. NAT2012 (1,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervhez készült, de a Nat 2102-es kerettantervnek is megfelel, mivel készült hozzá egy kiegészítő anyag, amely azokat a fejezeteket tartalmazza, melyek új elemként kerültek bele a tantervbe.

A könyv a szervetlen kémiai alapismeretek megértéséhez nyújt segítséget.

A kiadványhoz kapcsolódó munkafüzetben számos feladat segíti a tananyag elmélyítését, gyakorlását.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
A kémiai alapismeretek ismétlése és rendszerezése9
A laboratóriumi kísérletezés elővigyázatossági rendszabályai10
Az anyagok tulajdonságai és változásaik11
Az anyagok csoportosítása14
Az atomok és az elemek17
A kémiai kötések21
Anyagi halmazok, halmazállapotok. A kémiai reakció26
Kémiai számítások29
A nemfémes elemek és vegyületeik31
Az elemek rövid, általános jellemzése32
A nemesgázok34
A hidrogén37
A VII. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik40
A klór40
A hidrogén-klorid44
A VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik47
Az oxigén47
Az ózon50
A víz53
Vizes oldatok kémhatása57
A hidrogén-peroxid61
A kén63
Fontosabb kénvegyületek66
A kén oxidjai66
A kénsav67
Az V. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik70
A nitrogén70
Fontosabb nitrogénvegyületek72
Az ammónia72
A salétromsav74
A foszfor és fontosabb vegyületei77
A IV. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik82
A szén82
Fontosabb szénvegyületek86
A szén-oxidjai86
A szénsav89
A szilícium és vegyületei91
Összefoglalás93
A fémes elemek és vegyületeik96
A fémek általános jellemzése. Az ötvözetek97
A fémek kémiai tulajdonságai100
A fémek korróziója. A korrózióvédelem104
Az I. főcsoport elemei és vegyületeik108
Az alkálifémek108
Az alkálifémek fontosabb vegyületei111
A II. főcsoport elemei és vegyületeik114
Alkáliföldfémek114
Az alkáliföldfémek fontosabb vegyületei118
A természetes vizek keménysége122
A III. főcsoport eleme az alumínium125
Az óncsoport130
Az ón130
Az ólom131
A vascsoport elemei134
A vas134
A rézcsoport elemei139
A réz139
Az ezüst és az arany143
A cinkcsoport elemei149
A cink149
A kadmium150
A higany150
Összefoglalás152
Az új szakszavak jegyzéke154
Kislexikon157
Név- és tárgymutató162
Az elemek hosszú periódusos rendszere164

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil