Kémia 8.
MS-2812

Munkafüzet - Szervetlen kémia

8. évfolyam, 15. kiadás (2018. 07. 26.)
 
 
kód: MS-2812
ára: 940 Ft
méret: B5, 96 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kötet a NAT2007 alapján készült, de a kiadó honlapjáról letölthető tanmenetjavaslattal és az MS-2982U kiegészítő kötettel a NAT2012-nek is tökéletesen megfeleltethető.

A kompetenciaalapú oktatás igényeinek megfelelően megújult munkafüzeteink változatos tanulói cselekvés alkalmazását teszik lehetővé. Ezek között vannak egyéni megismerési formák; környezeti problémák és azok megoldásainak megismerése; tanári kísérletek és azok elemzése, valamint csoportmunkát igénylő projektek. A sokszínű feladatok segítik a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek helyes értelmezését, fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását.

Tartalomjegyzék
Kémiai alapismeretek ismétlése és rendszerezése4
Az anyagok tulajdonságai és változásaik4
Az anyagok csoportosítása6
Az atomok és az elemek8
Kémiai kötések10
Ionkötés10
Kovalens kötés11
Anyagi halmazok, halmazállapotok14
A kémiai reakció15
Kémiai számítások18
A nemfémes elemek és vegyületeik20
A nemesgázok20
A hidrogén21
A periódusos rendszer VII. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik23
A klór23
Rejtvények25
A hidrogén-klorid26
A periódusos rendszer VI. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik28
Az oxigén28
Az ózon30
A víz31
Vizes oldatok kémhatása32
A hidrogén-peroxid35
A kén36
Fontosabb kénvegyületek37
Gyakoroljunk! A hidrogén, a VII. és VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik39
A periódusos rendszer V. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik40
A nitrogén41
Az ammónia42
A salétromsav44
A foszfor és fontosabb vegyületei46
Rendszerezzük eddigi ismereteinket!47
A periódusos rendszer IV. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik49
A szén50
A szén-dioxid52
A szén-monoxid53
A szénsav53
A szilícium és vegyületei54
A nemfémek (Összefoglaló feladatok)55
A fémes elemek és vegyületeik59
A fémek általános jellemzése59
Kémiai kötések (Összefoglalás)60
A fémek kémiai tulajdonságai63
A fémek korróziója65
A periódusos rendszer I. főcsoportjának elemei és vegyületeik66
Az alkálifémek66
Az alkálifémek fontosabb vegyületei67
A periódusos rendszer II. főcsoportjának elemei és vegyületeik69
Az alkáliföldfémek69
Az alkáliföldfémek fontosabb vegyületei71
A természetes vizek keménysége73
A periódusos rendszer III. főcsoportjának eleme, az alumínium75
Az alumínium előállítása77
A vas79
A vasgyártás80
Az acélgyártás81
Gyakoroljunk! Az alumínium és a vas82
A réz és fontosabb vegyületei84
Az ezüst és fontosabb vegyületei85
A fémes elemek és vegyületeik összefoglalása86
A tanult kémiai ismeretek összefoglalása89
Részecskék és halmazaik89
Kémiai reakciók91
Kémiai számítások93
Számítási feladatok94

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019