Kémia munkafüzet 8. osztály

Kémia 8. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2812
MS-2812

Szervetlen kémia

8. évfolyam, 20. kiadás (2023. 05. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
1 540 Ft
1 232 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Információk a NAT2020 szerinti használathoz: A Kémia 7. és Kémia 8. kiadványunk együttesen kb. 70%-ban megfeleltethető a NAT2020-ban és a kerettantervben megadott tényanyagnak, de a tananyag feldolgozása még hagyományos módon zajlik. A kiadványt szükséges kiegészíteni az új kerettantervben előírt tananyagrészekkel, munkaformákkal és kísérletekkel (pl: tápanyagok, gyógyszerek, drogok kémiai vonatkozásai, a bor, a pálinka, a műanyagok kémiája stb.) Az óraszámok és a kétéves kerettantervi anyag bontásának és elosztásának figyelembevételével a Kémia 8. kiadvánnyal együtt használható.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2750MS-2750590 Ft
Kémia 8. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos kémia tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2982U kiegészítő füzettel) MS-2612MS-26122 140 Ft
Kémia 8. - Kieg - Az MS-2612 Kémia 8. tankönyv NAT2012 kerettantervi kiegészítése MS-2982UMS-2982U520 Ft
Jól felkészültem-e? 8. - Kémia feladatsorozatok 8. osztály. Lényegkiemelő feladatok és megoldások a tananyag gyakorlásához, önellenőrzéshez. Kiválóan alkalmas a témazáró dolgozatra való készüléshez MS-2526MS-25261 680 Ft
Kémia 7. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedik osztályos kémia tankönyve MS-2608MS-26082 140 Ft
Kémia 7. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete hetedik osztályosoknak MS-2808MS-28081 540 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kémiai alapismeretek ismétlése és rendszerezése4
Az anyagok tulajdonságai és változásaik4
Az anyagok csoportosítása6
Az atomok és az elemek8
Kémiai kötések10
Ionkötés10
Kovalens kötés11
Anyagi halmazok, halmazállapotok14
A kémiai reakció15
Kémiai számítások18
A nemfémes elemek és vegyületeik20
A nemesgázok20
A hidrogén21
A periódusos rendszer VII. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik23
A klór23
Rejtvények25
A hidrogén-klorid26
A periódusos rendszer VI. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik28
Az oxigén28
Az ózon30
A víz31
Vizes oldatok kémhatása32
A hidrogén-peroxid35
A kén36
Fontosabb kénvegyületek37
Gyakoroljunk! A hidrogén, a VII. és VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik39
A periódusos rendszer V. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik40
A nitrogén41
Az ammónia42
A salétromsav44
A foszfor és fontosabb vegyületei46
Rendszerezzük eddigi ismereteinket!47
A periódusos rendszer IV. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik49
A szén50
A szén-dioxid52
A szén-monoxid53
A szénsav53
A szilícium és vegyületei54
A nemfémek (Összefoglaló feladatok)55
A fémes elemek és vegyületeik59
A fémek általános jellemzése59
Kémiai kötések (Összefoglalás)60
A fémek kémiai tulajdonságai63
A fémek korróziója65
A periódusos rendszer I. főcsoportjának elemei és vegyületeik66
Az alkálifémek66
Az alkálifémek fontosabb vegyületei67
A periódusos rendszer II. főcsoportjának elemei és vegyületeik69
Az alkáliföldfémek69
Az alkáliföldfémek fontosabb vegyületei71
A természetes vizek keménysége73
A periódusos rendszer III. főcsoportjának eleme, az alumínium75
Az alumínium előállítása77
A vas79
A vasgyártás80
Az acélgyártás81
Gyakoroljunk! Az alumínium és a vas82
A réz és fontosabb vegyületei84
Az ezüst és fontosabb vegyületei85
A fémes elemek és vegyületeik összefoglalása86
A tanult kémiai ismeretek összefoglalása89
Részecskék és halmazaik89
Kémiai reakciók91
Kémiai számítások93
Számítási feladatok94
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A munkafüzet kérdései és feladatai segítséget nyújtanak az új ismeretek lényegének megértéséhez, gyakorlati alkalmazásához, a rendszerezéshez, a rögzítéshez és az ismétléshez. A munkafüzet tartalmilag összefüggő rendszert alkot, ábrákkal is segíti a megértést és a tanulást. Emellett számos olyan feladatot is tartalmaz, amelyek az önálló ismeretszerzést segítik, tájékozódásra ösztönöznek. A *-gal jelölt kísérletek a balesetmegelőzési szabályok betartásával és felnőtt felügyelete mellett tanulókísérletként is elvégezhetők. A **-gal jelölt kísérleteket csak tanárod mutathatja be. A projektmunkára, csoportmunkára felhívó munkafüzeti feladatokat jelzés mutatja. Ezek megoldásához készítsetek kiselőadást, plakátot vagy számítógépes prezentációt, és az így elkészült munkákat mutassátok be társaitoknak! Kémiai tanulmányaid során nagyon sok, általad már ismert és most még ismeretlen anyag tulajdonságait, élettani hatását, előállítási módját, felhasználását fogod megismerni. Ezek közül a legtöbb a mindennapi életünkben is fontos szerepet tölt be. Ismerj meg közülük minél többet alaposan! Olvasd el a vásárolt termékek ismertetőjét, használati utasítását! Ezekről rövid feljegyzést is készíthetsz. A leírást különböző szempontok szerint rendszerezheted. (Pl. a felhasználási területe szerint: mosás, tisztálkodás, testápolás, táplálkozás stb.; vagy a felhasználási helyszíne szerint: iskolában, otthon stb.) Célszerű az anyag nevét (a későbbiekben kémiai nevét is), fontosabb jellemzőit, felhasználását is feljegyezni. Ne feledkezz el a veszélyességet jelző piktogramokról sem, amelyek jelentését a tankönyv 16. oldalán találod!

Ha osztályotokban többen is kedvet kaptok ehhez a munkához, akkor néhányan összefogva tablót, plakátot is készíthettek, amelyet a szaktanterem vagy a folyosó falára kitéve társaitoknak is bemutathatjátok gyűjtőmunkátok eredményét. Ebben az esetben ne feledkezzetek el arról, hogy frissítsétek az anyagot! Ha osztályotoknak van honlapja, akkor oda is feltehetitek gyűjtőmunkátok eredményét. Készíthettek számítógépes bemutatókat (prezentációt), saját szabályok alkotásával társasjátékot, vagy akár vetélkedőt is az összegyűjtött anyag felhasználásával. Ha kémiai tanulmányaid során összekapcsolod az órán szerzett ismereteket a gyűjtőmunkáddal, akkor saját készítésű "kézikönyved" segíthet a termékek közötti tájékozódásban. Ez esetben képes lehetsz arra, hogy megtaláld azokat a környezetbarát megoldásokat is, amikkel kiválthatod néhány környezetkárosító vegyszer használatát. Ezzel magad is hozzájárulhatsz a természet kincseinek óvásához. Mindezzel elősegítheted, hogy tudatos vásárlóvá válj, a reklámokat kritikával kezeld, és jobban odafigyelj saját egészségedre.