Kémia 8.
MS-2812

Munkafüzet - Szervetlen kémia

8. évfolyam, 15. kiadás (2018. 07. 26.)
 
 
kód: MS-2812
ára: 940 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 752 Ft (15 db felett)
méret: B5, 96 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervnek megfelelő, a Nat 2012-es kerettantervnek is megfeleltethető, MS-2612 tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kémiai alapismeretek ismétlése és rendszerezése4
Az anyagok tulajdonságai és változásaik4
Az anyagok csoportosítása6
Az atomok és az elemek8
Kémiai kötések10
Ionkötés10
Kovalens kötés11
Anyagi halmazok, halmazállapotok14
A kémiai reakció15
Kémiai számítások18
A nemfémes elemek és vegyületeik20
A nemesgázok20
A hidrogén21
A periódusos rendszer VII. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik23
A klór23
Rejtvények25
A hidrogén-klorid26
A periódusos rendszer VI. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik28
Az oxigén28
Az ózon30
A víz31
Vizes oldatok kémhatása32
A hidrogén-peroxid35
A kén36
Fontosabb kénvegyületek37
Gyakoroljunk! A hidrogén, a VII. és VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik39
A periódusos rendszer V. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik40
A nitrogén41
Az ammónia42
A salétromsav44
A foszfor és fontosabb vegyületei46
Rendszerezzük eddigi ismereteinket!47
A periódusos rendszer IV. főcsoportjának fontosabb elemei és vegyületeik49
A szén50
A szén-dioxid52
A szén-monoxid53
A szénsav53
A szilícium és vegyületei54
A nemfémek (Összefoglaló feladatok)55
A fémes elemek és vegyületeik59
A fémek általános jellemzése59
Kémiai kötések (Összefoglalás)60
A fémek kémiai tulajdonságai63
A fémek korróziója65
A periódusos rendszer I. főcsoportjának elemei és vegyületeik66
Az alkálifémek66
Az alkálifémek fontosabb vegyületei67
A periódusos rendszer II. főcsoportjának elemei és vegyületeik69
Az alkáliföldfémek69
Az alkáliföldfémek fontosabb vegyületei71
A természetes vizek keménysége73
A periódusos rendszer III. főcsoportjának eleme, az alumínium75
Az alumínium előállítása77
A vas79
A vasgyártás80
Az acélgyártás81
Gyakoroljunk! Az alumínium és a vas82
A réz és fontosabb vegyületei84
Az ezüst és fontosabb vegyületei85
A fémes elemek és vegyületeik összefoglalása86
A tanult kémiai ismeretek összefoglalása89
Részecskék és halmazaik89
Kémiai reakciók91
Kémiai számítások93
Számítási feladatok94

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil