Kémia tankönyv 7. osztály

Kémia 7.  A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedik osztályos kémia tankönyve MS-2608
MS-2608

Kémiai alapismeretek

7. évfolyam, 17. kiadás (2020. 09. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 160 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 340 Ft
Kosárba
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervhez készült, de a Nat 2102-es kerettantervnek is megfeleltethető kiadvány.

A könyv a kémiai alapfogalmak megértéséhez nyújt segítséget. A kiadványhoz kapcsolódó munkafüzetben számos feladat segíti a tananyag elmélyítését, gyakorlását.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 8. - Kieg - Az MS-2612 Kémia 8. tankönyv NAT2012 kerettantervi kiegészítése MS-2982UMS-2982U340 Ft
Kémia 7.  - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete hetedik osztályosoknak MS-2808MS-2808980 Ft
Kémia 8. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos kémia tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2982U kiegészítő füzettel) MS-2612MS-26121 340 Ft
Kémia 8.  - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2812MS-2812980 Ft
Környezetvédelem 13-16 éveseknek - Szakköri munkafüzet környezetvédelmi alapismeretek gyakorlathoz (13-16 éveseknek) MS-2422MS-24221 180 Ft
Kémia 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2749MS-2749301 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés9
A kémia tárgya és jelentősége10
Így tanuld a kémiát!13
A kísérletezés célja15
A laboratóriumi kísérletezés elővigyázatossági rendszabályai16
Kémiai alapismeretek17
Az anyagok és tulajdonságaik18
Gázok, folyadékok, szilárd anyagok21
A halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások23
Az anyagok változásai26
A levegő összetétele28
A levegőszennyezés32
Az égés35
A tűzgyújtás és a tűzoltás38
Energiaforrások41
Ásványi szenek43
Mesterséges szenek46
A földgáz és a kőolaj48
A megújuló energiaforrások (Olvasmány)51
Táplálékaink mint energiaforrások és szervezetünk építőanyagai55
Az eddig megismert kémiai alapismeretek áttekintése61
A víz62
A víz a környezetünkben64
Az oldatok68
Az oldatok töménysége71
A vizes oldatok kémhatása77
Az anyagok csoportosítása79
A keverékek szétválasztása alkotórészeikre83
A kémiai alapismeretek összefoglalása85
A megismert környezetvédelmi fogalmak áttekintése89
Bepillantás a részecskék világába91
Az atomok és az elemek92
Az anyagmennyiség95
Az atom felépítése98
Az elektronfelhő szerkezete101
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer104
A kémiai kötés106
Ionok képződése atomokból106
Ionkötés, ionvegyületek. Fémes kötés109
Kovalens kötés I. Elemek molekulái112
Kovalens kötés II. Vegyületek molekulái115
Anyagi halmazok, halmazállapotok118
A kémiai reakció122
Az anyagszerkezeti alapismeretek összefoglalása125
Környezetünk néhány fontos anyaga127
A papír (Olvasmány)128
Az üveg (Olvasmány)131
A kerámiai anyagok (Olvasmány)136
Építőanyagok és építési eljárások (Olvasmány)140
Vegyszerek a háztartásban142
Kémia a mindennapi életben (Olvasmány)146
Név- és tárgymutató148
Az új szakszavak jegyzéke150
Kislexikon154
Az elemek névsora156
Az elemek hosszú periódusos rendszere158
Táblázatok160
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Körültekintve környezetünkben a különféle anyagokból készült tárgyak sokaságát figyelhetjük meg. Ezek közül néhányat már előző tanulmányaink során megismerhettünk. Mindennapi életünkben tapasztalhatjuk, megfigyelhetjük, hogy az anyagok változnak, átalakulnak. Ilyen változás pl. a vas rozsdásodása, az élelmiszerek romlása, a fa korhadása. Ebben a tanévben a kémia tantárgy keretében olyan anyagok tulajdonságait és változásait vizsgáljuk, amelyek otthonunkban, lakóhelyünkön, természeti környezetünkben, az iparban és a mezőgazdaságban is előfordulnak. Kémiát azért tanulunk, hogy megismerjük az anyagok tulajdonságait, átalakításuk és felhasználásuk módjait, megértsük a természet jelenségeit. A kémia az anyagok összetételével, szerkezetével, tulajdonságaival, átalakításaival, előállításával és felhasználásával foglalkozik.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil