Történelem gyakorló munkafüzet 7. osztály

Történelem 7. munkafüzet - NAT2020  MS-2862U
MS-2862U

Interaktív 3D-animációkkal

7. évfolyam, (hamarosan megjelenik)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 96 oldal
tanterv: NAT 2020
1 940 Ft
1 552 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az új szemléletű, a tantervi előírásokhoz teljes mértékben igazodó kiadvány valójában egy teljes értékű munkafüzet, amely kalandos felfedezésekre, időutazásra csábítja a tanulókat. Egy motiváló kiadvány, amely interaktív digitális tartalmakkal megkönnyíti a „tanulós” történelem tantárgy feldolgozását.

A kiadvány látványos 3D animációs jelenetekkel életre kelti a történelmet.

Ajánljuk minden olyan osztály számára, ahol vagy a történelem iránt különösen érdeklődő gyerekek vannak, vagy éppen olyanok számára, akik a hagyományos taneszközökkel dolgozva nem motiválhatók eléggé.

Otthoni, egyéni használatra is kiváló, hiszen szórakoztatva, a 3D-s animácók segítségével rendkívül látványosan sajátíttatja el a kötelező iskolai tananyagot.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860UMS-2860U1 940 Ft
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 - 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861UMS-2861U1 940 Ft
Történelem 7. tk. - Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657UMS-2657U2 480 Ft
Történelem 7. mf. - Hetedikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2857UMS-2857U1 540 Ft
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115MS-41152 140 Ft
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0062CR-00621 980 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Elôszó3
Útinaplód bejegyzései és útitársaid4
A modern kor születése6
1. Az olasz egység létrejötte6
2. A német egység megteremtése7
3. A 19. századi brit világbirodalom8
4. Az USA polgárháborúja9
5. Az ipari forradalom térhódítása10
6. Az imperializmus kora12
7. A modern állam és polgárai13
Összefoglalás14
A dualizmus kora16
8. Az önkényuralom évei16
9. A kiegyezés17
10. A dualizmus korának politikai változásai18
11. A magyar gazdaság fejlõdése19
12. Az Osztrák–Magyar Monarchia népei20
13. A polgárosodó társadalom21
14. Az ország fõvárosa, Budapest22
15. A millennium23
16. Az oktatás fejlõdése24
Összefoglalás26
Az elsõ világháború és következményei28
17. Az elsõ világháború kitörése28
18. A frontok és a hátország29
19. Az elsõ világháború fegyverei30
20. Az elsõ világháború befejezése32
21. Az oroszországi forradalom33
22. Magyarország az elsõ világháborúban34
23. Európa az elsõ világháború után35
24. A Párizs környéki békék36
Összefoglalás38
Totális diktatúrák40
25. A békekötések után40
26. A sztálini Szovjetunió41
27. A nagy gazdasági válság42
28. A Harmadik Birodalom44
29. Úton az újabb háború felé45
Összefoglalás46
A Horthy-korszak48
30. Az õszirózsás forradalom48
31. A Tanácsköztársaság49
32. Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása50
33. A trianoni béke52
34. A rendszer megszilárdulása54
35. Válság és kiútkeresés55
36. A Harmadik Birodalom árnyékában56
37. Társadalom és kultúra. A hétköznapi élet57
38. Magyarok a határon túl58
Összefoglalás60
A második világháború62
39. A villámháborúk idõszaka62
40. A hátország élete63
41. A háború fegyverei64
42. Fordulat a háború menetében66
43. Az antifasiszta koalíció gyõzelme67
44. Az európai zsidóság tragédiája68
45. A semlegességtõl a doni katasztrófáig70
46. Hazánk megszállása és a nyilas uralom71
47. A háborús bûnösök72
Összefoglalás74
A megosztott világ76
48. A kétpólusú világ kialakulása76
49. A hidegháború kibontakozása77
50. Az Európán kívüli világ78
51. Az ûrverseny79
52. Enyhülés és szembenállás80
53. A hidegháború vége81
Összefoglalás82
Magyarország szovjetizálása84
54. Újrakezdés a háború után84
55. Magyarország szovjetizálása85
56. A Rákosi-diktatúra86
57. Az államvédelmi szervek88
58. Az „új szakasz” és kudarca89
59. A magyar sport aranykora90
Összefoglalás92
IdôPontGyûjtô94