Történelem 7.
MS-2857U

Munkafüzet - A nemzetállamok korától a II. világháborúig

7. évfolyam, 4. kiadás (2018. 07. 30.)
 
 
kód: MS-2857U
ára: 860 Ft
méret: B5, 72 oldal
tanterv: NAT2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Az MS-2857 Történelem 7. c. munkafüzet új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A kiadvány az új kerettanterv korszakbeosztását követi.
Tartalomjegyzék
Év eleji ismétlés3
A nemzetállamok kora5
1. Az olasz egység létrejötte5
2. A német egység megteremtése6
3. A 19. századi brit világbirodalom7
4. Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja8
5. Az ipari forradalom térhódítása9
6. A munkásmozgalom irányzatai10
7. Az imperializmus kora11
8. A modern állam és polgárai13
Összefoglalás14
Magyarország a dualizmus időszakában17
9. Az önkényuralom évei17
10. A kiegyezés18
11. A dualizmus korának politikai változásai19
12. A magyar gazdaság fejlődése20
13. Az Osztrák-Magyar Monarchia népei21
14. A polgárosodó társadalom22
15. Az ország fővárosa, Budapest23
16. Az oktatás fejlődése24
Összefoglalás25
Az első világháború29
17. Az első világháború kitörése29
18. A frontok és a hátország30
19. Az első világháború befejezése31
20. Az oroszországi forradalom33
21. Magyarország az első világháborúban34
Összefoglalás35
Földünk a két világháború között38
22. Európa az első világháború után38
23. A Párizs környéki békék39
24. A békekötések után40
25. A sztálini Szovjetunió41
26. A nagy gazdasági válság42
27. A Harmadik Birodalom43
28. Úton az újabb háború felé44
Összefoglalás45
Hazánk a két világháború között48
29. Az őszirózsás forradalom48
30. A Tanácsköztársaság49
31. Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása50
32. A trianoni béke51
33. A rendszer megszilárdulása52
34. Válság és kiútkeresés53
35. A Harmadik Birodalom árnyékában54
36. Társadalom és kultúra55
37. Magyarok a határon túl56
38. A hétköznapi élet57
Összefoglalás58
A második világháború61
39. A villámháborúk időszaka61
40. Fordulat a háború menetében62
41. A semlegességtõl a doni katasztrófáig63
42. Az antifasiszta koalíció győzelme64
43. Az európai zsidóság tragédiája66
44. Hazánk német megszállása és a nyilas uralom68
Összefoglalás69

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018