Történelem 7.
MS-2657U

A nemzetállamok korától a II. világháborúig

7. évfolyam, 3. kiadás (készlethiány, utánnyomás várható)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2657U
ára: 1 490 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 192 Ft (15 db felett)
méret: C5, 192 oldal
tanterv: NAT 2012
Előrendelés
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A 7. osztályosoknak készült kötet a nemzetállamok kialakulásától a II. világháborúig vezeti végig a gyerekeket.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Visszatekintő;6
A nemzetállamok kora10
A "kis" Napóleon Franciaországa (Olvasmány)10
1. Az olasz egység létrejötte12
A Vöröskereszt (Olvasmány)14
2. A német egység megteremtése .15
3. A 19. századi brit világbirodalom18
Aranyláz Amerikában (Olvasmány)20
4. Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja22
Abraham Lincoln élete (Olvasmány)25
5. Az ipari forradalom térhódítása26
A párizsi világkiállítás (Olvasmány)29
6. A munkásmozgalom irányzatai31
7. Az imperializmus kora34
8. A modern állam és polgárai .37
Az újkori olimpiák (Olvasmány)40
Összefoglalás41
Magyarország a dualizmus időszakában44
9. Az önkényuralom évei44
Betyárvilág Magyarországon (Olvasmány)46
10. A kiegyezés48
11. A dualizmus korának politikai változásai51
12. A magyar gazdaság fejlődése54
13. Az Osztrák-Magyar Monarchia népei57
14. A polgárosodó társadalom59
A szegedi árvíz (Olvasmány)62
5. Az ország fővárosa, Budapest64
Magyar "honleányok" (Olvasmány)67
16. Az oktatás fejlődése68
Női divat a dualizmus korában (Olvasmány)70
Összefoglalás71
Az első; világháború74
17. Az első világháború kitörése74
18. A frontok és a hátország76
Új fegyverek az első világháborúban (Olvasmány)80
19. Az első világháború befejezése82
20. Az oroszországi forradalom85
21. Magyarország az első világháborúban87
Összefoglalás89
Földünk a két világháború között92
22. Európa az első világháború után92
A politikai "oldalak" (Olvasmány)95
23. A Párizs környéki békék96
24. A békekötések után99
Gandhi, a "nagy lélek" (Olvasmány)102
25. A sztálini Szovjetunió103
Élet a gulágon (Olvasmány)106
26. A nagy gazdasági válság108
27. A Harmadik Birodalom111
A berlini olimpia (Olvasmány)114
28. Úton az újabb háború felé115
Összefoglalás119
Hazánk a két világháború között122
29. Az őszirózsás forradalom122
A "vörös gróf" és a "geszti bolond" (Olvasmány)125
30. A Tanácsköztársaság126
31. Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása129
Admirális fehér lovon (Olvasmány)131
32. A trianoni béke133
"Nem, nem, soha!" (Olvasmány)136
33. A rendszer megszilárdulása138
Határviták Trianon után (Olvasmány)141
34. Válság és kiútkeresés142
35. A Harmadik Birodalom árnyékában144
36. Társadalom és kultúra146
Cserkészek, leventék (Olvasmány)148
37. Magyarok a határon túl150
38. A hétköznapi élet152
Összefoglalás155
A második világháború158
39. A villámháborúk időszaka158
A hátország élete (Olvasmány)161
40. Fordulat a háború menetében163
A háború fegyverei (Olvasmány)166
41. A semlegességtől a doni katasztrófáig168
42. Az antifasiszta koalíció győzelme171
Az atombomba története (Olvasmány)174
43. Az európai zsidóság tragédiája176
44. Hazánk német megszállása és a nyilas uralom180
A háborús bűnösök (Olvasmány)183
Összefoglalás185

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil