Sokszínű matematika 7.
MS-2307

Tankönyv

7. évfolyam, 11. kiadás (2018. 07. 02.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2307
ára: 1 490 Ft
méret: B5, 368 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5457-5/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
geometriai szerkesztések
Próba verzió:
A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.
Tartalomjegyzék
Természetes számok, racionális számok9
1. A racionális számok alakjai10
2. Műveletek racionális számokkal15
3. Arányos következtetések (emlékeztető)21
4. Százalékszámítás (emlékeztető)27
5. Kamatszámítás. Gazdálkodj okosan!33
6. A hatványozás36
7. Műveletek azonos alapú hatványokkal41
8. Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal45
9. Prímszámvadászat50
10. Nagyon nagy számok55
11. Vegyes feladatok60
Algebrai kifejezések63
1. Az algebrai kifejezés64
2. Behelyettesítés68
3. Műveleti sorrend74
4. Egytagú és többtagú algebrai kifejezések78
5. Összevonás ? egynemű kifejezések83
6. Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása89
7. Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval94
8. Kiemelés97
9. Vegyes feladatok100
Egyenletek, egyenlőtlenségek103
1. Hogyan oldjunk meg feladatokat? (emlékeztető)104
2. Hogyan születnek az egyenletek?109
3. A mérlegelv I.115
4. A mérlegelv II.120
5. Amit nem szabad elfelejteni: az egyenlet alaphalmaza125
6. Mikor érdemes egyenleteket használni?129
7. Egyenlőtlenségek135
8. Vegyes feladatok139
Síkgeometria I.141
1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria142
2. Középpontos tükörképek szerkesztése148
3. Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege153
4. Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma156
5. A trapéz162
6. A paralelogramma, a trapéz és a háromszög középvonala166
7. Vegyes feladatok171
Halmazok, kombinatorika173
1. Halmazok (részhalmazok)174
2. Komplementer halmaz181
3. Halmazok metszete és egyesítése187
4. Hány eleme van a halmazoknak?193
5. Rendszerezzük a lehetőségeket!199
6. Hányféle sorrend lehetséges?205
7. Kapcsolatok210
8. Vegyes feladatok213
Lineáris függvények, sorozatok217
1. Sorozatok218
2. Számtani sorozat222
3. Grafikonok a mindennapi életben229
4. Hozzárendelések233
5. Függvények238
6. A függvények ábrázolása242
7. A lineáris függvények247
8. A lineáris függvény meredeksége253
9. Egyenletek grafikus megoldása258
10. Vegyes feladatok262
Síkgeometria II.265
1. A háromszögek csoportosítása, egybevágósága266
2. A háromszög köré írható kör274
3. A háromszög belső szögfelezői, a beírható kör279
4. A magasságvonal és a súlyvonal284
5. A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések289
6. Sokszögek293
7. A háromszögek területe297
8. A négyszögek területe302
9. A kör kerülete, területe309
10. Vegyes feladatok313
Statisztika, valószínűség317
1. Adatok elemzése, átlag, medián318
2. A módusz, a gyakoriság és a relatív gyakoriság324
3. A valószínűség becslése331
4. Vegyes feladatok338
Térgeometria341
1. Egyenesek, síkok, testek a térben342
2. Henger, hasáb348
3. A hasáb és a henger felszíne353
4. A hasáb és a henger térfogata359
5. Vegyes feladatok365
Az új szakszavak jegyzéke367

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018