Matematika tankönyv 7. osztály

Sokszínű matematika 7. tk. A többszörösen díjazott sorozat 7. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2307
MS-2307
7. évfolyam, 17. kiadás (2024. 07. 16.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 368 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 880 Ft
2 304 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.

A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 7. mf. - A többszörösen díjazott sorozat 7. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2317MS-23171 980 Ft
MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek  - A legnépszerűbb matematika összefoglaló feladatgyűjtemény. Több mint 3000 feladat 5-8. osztályosoknak MS-2204MS-22043 080 Ft
Sokszínű matematika 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2726MS-2726590 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Természetes számok, racionális számok9
1. A racionális számok alakjai10
2. Műveletek racionális számokkal15
3. Arányos következtetések (emlékeztető)21
4. Százalékszámítás (emlékeztető)27
5. Kamatszámítás. Gazdálkodj okosan!33
6. A hatványozás36
7. Műveletek azonos alapú hatványokkal41
8. Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal45
9. Prímszámvadászat50
10. Nagyon nagy számok55
11. Vegyes feladatok60
Algebrai kifejezések63
1. Az algebrai kifejezés64
2. Behelyettesítés68
3. Műveleti sorrend74
4. Egytagú és többtagú algebrai kifejezések78
5. Összevonás ? egynemű kifejezések83
6. Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása89
7. Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval94
8. Kiemelés97
9. Vegyes feladatok100
Egyenletek, egyenlőtlenségek103
1. Hogyan oldjunk meg feladatokat? (emlékeztető)104
2. Hogyan születnek az egyenletek?109
3. A mérlegelv I.115
4. A mérlegelv II.120
5. Amit nem szabad elfelejteni: az egyenlet alaphalmaza125
6. Mikor érdemes egyenleteket használni?129
7. Egyenlőtlenségek135
8. Vegyes feladatok139
Síkgeometria I.141
1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria142
2. Középpontos tükörképek szerkesztése148
3. Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege153
4. Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma156
5. A trapéz162
6. A paralelogramma, a trapéz és a háromszög középvonala166
7. Vegyes feladatok171
Halmazok, kombinatorika173
1. Halmazok (részhalmazok)174
2. Komplementer halmaz181
3. Halmazok metszete és egyesítése187
4. Hány eleme van a halmazoknak?193
5. Rendszerezzük a lehetőségeket!199
6. Hányféle sorrend lehetséges?205
7. Kapcsolatok210
8. Vegyes feladatok213
Lineáris függvények, sorozatok217
1. Sorozatok218
2. Számtani sorozat222
3. Grafikonok a mindennapi életben229
4. Hozzárendelések233
5. Függvények238
6. A függvények ábrázolása242
7. A lineáris függvények247
8. A lineáris függvény meredeksége253
9. Egyenletek grafikus megoldása258
10. Vegyes feladatok262
Síkgeometria II.265
1. A háromszögek csoportosítása, egybevágósága266
2. A háromszög köré írható kör274
3. A háromszög belső szögfelezői, a beírható kör279
4. A magasságvonal és a súlyvonal284
5. A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések289
6. Sokszögek293
7. A háromszögek területe297
8. A négyszögek területe302
9. A kör kerülete, területe309
10. Vegyes feladatok313
Statisztika, valószínűség317
1. Adatok elemzése, átlag, medián318
2. A módusz, a gyakoriság és a relatív gyakoriság324
3. A valószínűség becslése331
4. Vegyes feladatok338
Térgeometria341
1. Egyenesek, síkok, testek a térben342
2. Henger, hasáb348
3. A hasáb és a henger felszíne353
4. A hasáb és a henger térfogata359
5. Vegyes feladatok365
Az új szakszavak jegyzéke367
A kiadvány bevezetője
A könyv jelrendszere és kiemelései segítenek a tananyag elsajátításában. A leckék legtöbbször kidolgozott példákkal kezdődnek. Ezek gondolatmenetét érdemes elemezni és megérteni, mert mintát nyújtanak a további feladatok megoldásához is. A megtanulandó legfontosabb szabályokat és meghatározásokat a könyv zöld aláfestéssel és vastag betűs kiemeléssel jelzi. A *-gal jelölt gyakorló feladatok megoldásához ügyes ötletek szükségesek. A lapszélen olvasható apró betűs információk a mindennapi élettel, a matematika alkalmazásával kapcsolatos érdekességek, magyarázatok, kiegészítő ismeretek vagy kérdések.