Sokszínű matematika 7.
MS-2317

Munkafüzet

7. évfolyam, 11. kiadás (2018. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2317
ára: 1 080 Ft
méret: A4, 144 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Tartalomjegyzék
Ismétlés3
1. Természetes számok, racionális számok4
A racionális számok alakjai4
Műveletek racionális számokkal6
Arányos következtetések9
Százalékszámítás13
A hatványozás17
Műveletek azonos alapú hatványokkal20
Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal21
Prímszámvadászat22
Nagyon nagy számok25
2. Algebrai kifejezések26
Az algebrai kifejezés26
Behelyettesítés28
Műveleti sorrend31
Egytagú és többtagú algebrai kifejezések33
Az összevonás35
Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása37
Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval40
Kiemelés42
3. Egyenletek, egyenlőtlenségek43
Hogyan oldjunk meg feladatokat? Emlékeztető.43
Hogyan születnek az egyenletek?45
A mérlegelv I.47
A mérlegelv II.50
Amit nem szabad elfelejteni: az egyenlet alaphalmaza52
Mikor érdemes egyenletet használni?54
Egyenlőtlenségek55
4. Síkgeometria I.57
Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria57
Középpontos tükörképek szerkesztése59
Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege62
Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma64
A trapézok67
A paralelogramma, a trapéz, a háromszög középvonala69
5. Halmazok, kombinatorika71
Halmazok, részhalmazok71
Komplementer halmaz72
Halmazok metszete és egyesítése74
Hány eleme van a halmazoknak?76
Rendszerezzük a lehetőségeket!78
Hányféle sorrend lehetséges?81
Kapcsolatok84
6. Lineáris függvények, sorozatok86
Sorozatok86
7. Síkgeometria II.104
A háromszögek szerkesztése, egybevágósága104
A háromszög köré írt kör107
A háromszög belső szögfelezői, a beírható köre (kiegészítő anyag)109
Magasságvonal, súlyvonal110
A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések113
Sokszögek115
A háromszögek területe117
A négyszögek területe120
Kör kerülete, területe123
8. Statisztika, valószínűség126
Adatok elemzése, átlag, medián126
Módusz, relatív gyakoriság128
A valószínűség becslése130
9. Térgeometria133
Egyenesek, síkok, testek a térben133
Henger, hasáb135
Hengerek, hasábok hálója, felszíne, térfogata137

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018