Matematika gyakorló munkafüzet 7. osztály

Sokszínű matematika 7. mf. A többszörösen díjazott sorozat 7. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül MS-2317
MS-2317
7. évfolyam, 17. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 144 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 180 Ft
885 Ft (25% kedvezménnyel)
Kosárba

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.

A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelő sorrendben követik egymást. Az egymásra épülő feladatok jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak, így segítik a tananyag megértését és elmélyítését. A gondolkodtatóbb feladatokat *-gal jelöltük, ezek megoldásához jó ötletekre van szükség.

Kapcsolódó kiadványok
MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek  - A legnépszerűbb matematika összefoglaló feladatgyűjtemény. Több mint 3000 feladat 5-8. osztályosoknak MS-2204MS-22041 470 Ft
Sokszínű matematika 7. tk. - A többszörösen díjazott sorozat 7. osztályos matematika tankönyve.  A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. MS-2307MS-23071 230 Ft
Sokszínű matematika 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2726MS-2726430 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Ismétlés3
1. Természetes számok, racionális számok4
A racionális számok alakjai4
Műveletek racionális számokkal6
Arányos következtetések9
Százalékszámítás13
A hatványozás17
Műveletek azonos alapú hatványokkal20
Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal21
Prímszámvadászat22
Nagyon nagy számok25
2. Algebrai kifejezések26
Az algebrai kifejezés26
Behelyettesítés28
Műveleti sorrend31
Egytagú és többtagú algebrai kifejezések33
Az összevonás35
Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása37
Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval40
Kiemelés42
3. Egyenletek, egyenlőtlenségek43
Hogyan oldjunk meg feladatokat? Emlékeztető.43
Hogyan születnek az egyenletek?45
A mérlegelv I.47
A mérlegelv II.50
Amit nem szabad elfelejteni: az egyenlet alaphalmaza52
Mikor érdemes egyenletet használni?54
Egyenlőtlenségek55
4. Síkgeometria I.57
Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria57
Középpontos tükörképek szerkesztése59
Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege62
Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma64
A trapézok67
A paralelogramma, a trapéz, a háromszög középvonala69
5. Halmazok, kombinatorika71
Halmazok, részhalmazok71
Komplementer halmaz72
Halmazok metszete és egyesítése74
Hány eleme van a halmazoknak?76
Rendszerezzük a lehetőségeket!78
Hányféle sorrend lehetséges?81
Kapcsolatok84
6. Lineáris függvények, sorozatok86
Sorozatok86
7. Síkgeometria II.104
A háromszögek szerkesztése, egybevágósága104
A háromszög köré írt kör107
A háromszög belső szögfelezői, a beírható köre (kiegészítő anyag)109
Magasságvonal, súlyvonal110
A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések113
Sokszögek115
A háromszögek területe117
A négyszögek területe120
Kör kerülete, területe123
8. Statisztika, valószínűség126
Adatok elemzése, átlag, medián126
Módusz, relatív gyakoriság128
A valószínűség becslése130
9. Térgeometria133
Egyenesek, síkok, testek a térben133
Henger, hasáb135
Hengerek, hasábok hálója, felszíne, térfogata137