Sokszínű magyar nyelv 7.
MS-2366

Tankönyv

7. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 02.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2366
ára: 890 Ft
méret: B5, 136 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5681-18/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Sokszínű magyar nyelv 7. o. NAT2012, (36 órás)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Színes, vidám külső és korszerű tartalom ötvöződik a tankönyvben. A bevált, hagyományos tanítási módszerek mellett a kiadvány az újabb módszertani törekvéseknek is helyet adva olyan feladatokat kínál feldolgozásra, amelyek lehetőséget adnak a különböző kooperatív munkaformákra és a differenciált oktatásra is.
Nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére és a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére.
Játékos és humoros, a diákok életéhez, nyelvi-kulturális világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését. A megszerzett tudás elmélyítését, rendszerezését számos ábra és táblázat teszi könnyebbé. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó változatos szövegek és az érdekességek lehetőséget nyújtanak a tantárgyi integráció megvalósítására is.
A tankönyv tartalmában és kivitelében a pedagógusok és a diákok igényeit egyaránt szem előtt tartja: egyszerre tanít és szórakoztat.
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés14
Mondattan19
3. Bevezetés a mondatok világába20
4. A mondatok csoportosítása24
5. Az állítmány27
6. Az alany34
7. A tárgy40
8. Részösszefoglalás45
9. Határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)47
10. Határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandóhatározó)57
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)68
12. A mellérendelő szószerkezet75
13. Az egyszerű mondat szerkezete77
14. Az egyszerű mondat helyesírása80
15. Összefoglalás84
Szóalkotási módok87
16. Szóképzés88
17. Az alárendelő szóösszetételek90
18. A mellérendelő szóösszetételek97
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)100
20. Összefoglalás106
Könyv- és könyvtárhasználat107
21. Könyv- és könyvtárhasználat108
Kommunikáció111
22. Kommunikáció szóban és írásban112
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés115
24. A hozzászólás és a felszólalás118
25. A kiselőadás121
26. Összefoglalás124
27. Év végi összefoglalás126
Kislexikon132

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018