Nyelvtan tankönyv 7. osztály

Sokszínű magyar nyelv 7. Gyerekbarát 7. osztályos magyar nyelv tankönyv (NAT2012-höz is) MS-2366
MS-2366

Tankönyv

7. évfolyam, 8. kiadás (2020. 08. 10.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 136 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 080 Ft
Kosárba

A népszerű tankönyvcsalád 7. osztályos tankönyve jól használható mind a tanórai munkához, mind az otthoni tanuláshoz. Magyarázatai közérthetőek, játékos és humoros, a diákok világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését. Az önálló tanulást támogatják a fejezetek végén található összefoglalások, amelyek segítenek a tanult ismeretek rendszerezésében és elmélyítésében.

Az ismeretek átadása mellett a kiadvány nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére, valamint a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére. Így megfelelő alapot nyújt a majdani középiskolai felvételi sikeres teljesítéséhez is.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2707MS-2707301 Ft
Sokszínű magyar nyelv 7. - 7. osztályos magyar nyelv munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv anyagának gyakorlásához MS-2367MS-2367960 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés14
Mondattan19
3. Bevezetés a mondatok világába20
4. A mondatok csoportosítása24
5. Az állítmány27
6. Az alany34
7. A tárgy40
8. Részösszefoglalás45
9. Határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)47
10. Határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandóhatározó)57
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)68
12. A mellérendelő szószerkezet75
13. Az egyszerű mondat szerkezete77
14. Az egyszerű mondat helyesírása80
15. Összefoglalás84
Szóalkotási módok87
16. Szóképzés88
17. Az alárendelő szóösszetételek90
18. A mellérendelő szóösszetételek97
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)100
20. Összefoglalás106
Könyv- és könyvtárhasználat107
21. Könyv- és könyvtárhasználat108
Kommunikáció111
22. Kommunikáció szóban és írásban112
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés115
24. A hozzászólás és a felszólalás118
25. A kiselőadás121
26. Összefoglalás124
27. Év végi összefoglalás126
Kislexikon132
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A Sokszínű magyar nyelv tankönyvcsalád hetedikes kötetét tartjátok kezetekben. Segítségével elmélyíthetitek és bővíthetitek az elmúlt években szerzett tudásotokat az anyanyelvetekről. Számos új ismeretre tehettek szert a mondatokkal kapcsolatban: megismerkedhettek a részeivel, a felépítésükkel, és tanulmányozhatjátok a jelentésüket is. Megfigyelhetitek, hogyan gazdagodik anyanyelvünk új szavakkal. Emellett gyarapíthatjátok az anyaggyűjtéssel kapcsolatos ismereteiteket, és azt is megtanulhatjátok, hogyan lehet eredményesen megszólalni egy témával kapcsolatban, vagy hogyan állíthattok össze egy érdekes kiselőadást. A tankönyvnek fontos célja, hogy a nyelvvel való ismerkedés érdekes, izgalmas legyen a számotokra.
Számos feladat játékosan, a humor segítségével mutatja meg nektek a magyar nyelv szépségét. A feladatokban szereplő szövegrészleteket úgy válogattuk össze, hogy kedvet ébresszenek bennetek egy-egy mű elolvasására, vagy éppen további nyomozásra ösztönözzenek titeket valamely témával kapcsolatban. A páros és csoportos feladatok ezenkívül arra is alkalmat adnak, hogy megtanuljatok társaitokkal együttműködni, jobban megismerjétek egymást és önmagatokat is. A könyv fejezetei a következő módon épülnek fel: - A nyitóoldal bemutatja a fejezet témáját. - A leckék tartalmazzák az új ismereteket. - A fejezetek végén összefoglalás segíti a tanultak rendszerezését. Az egyes leckék felépítése: - A felvezető, ráhangoló feladatok segítségével feleleveníthetitek a témával kapcsolatos ismereteiteket, saját tapasztalataitokat. - Az elsajátítandó ismereteket vastag betűvel és színes háttérrel emeltük ki: sárgával jelöltük a legfontosabb tudnivalókat, fehérrel a többit. - A gyakorló feladatok a tananyag elmélyítése mellett az önkifejezés fejlesztését is segítik. - A kis és a nagy buborékokban a tananyaghoz kapcsolódó érdekességeket, hasznos információkat olvashattok. Ezeket nem kell megtanulnotok. Reméljük, hogy az anyanyelvetekkel való ismerkedés szórakoztató és örömteli lesz számotokra.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil