Sokszínű magyar nyelv 7.
MS-2367

Munkafüzet

7. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2367
ára: 840 Ft
méret: B5, 80 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5843-18/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
A Sokszínű magyar nyelv tankönyvcsalád köteteiben a színes, vidám külső ötvöződik a korszerű tartalommal. A hagyományos tanítási módszerek mellett a kiadvány az újabb módszertani törekvéseknek is helyet adva lehetőséget ad a különböző kooperatív munkaformákra és a differenciált oktatásra is. Játékos és humoros, a diákok életéhez, nyelvi-kulturális világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését.
A munkafüzet a tankönyv anyagára épül, többféle módon is kiegészíti. Eltérő nehézségű feladatai számos új szempontot és lehetőséget kínálnak az elsajátítandó tananyag feldolgozására. A nagy témaköröket összefoglalások zárják, amelyek a tanultak ismétlése mellett lehetőséget nyújtanak a rendszerezésre, elmélyítésre is. A munkafüzetet forgató diák számára így az anyanyelvvel való ismerkedés örömtelivé válik, hiszen feladatai között bizonnyal megtalálja a kedvére valót.
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Mondattan10
3. Bevezetés a mondatok világába10
4. A mondatok csoportosítása12
5. Az állítmány14
6. Az alany17
7. A tárgy20
8. Részösszefoglalás23
9. A határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)26
10. A határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandó határozó)32
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)41
12. A mellérendelő szerkezet47
13. Az egyszerű mondat szerkezete49
14. Az egyszerá mondat helyesírása50
15. Összefoglalás51
Szóalkotási módok54
16. A szóképzés54
17. Az alárendelő szóösszetételek56
18. A mellérendelő szóösszetételek58
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)60
20. Összefoglalás62
Könyv- és könyvtárhasználat64
Könyv- és könyvtárhasználat64
Kommunikáció66
22. Kommunikáció szóban és írásban66
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés68
24. A hozzászólás és a felszólalás70
25. A kiselőadás72
26. Összefoglalás74
27. Év végi összefoglalás76

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018