Nyelvtan munkafüzet 7. osztály

Sokszínű magyar nyelv 7. mf. 7. osztályos magyar nyelv munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv anyagának gyakorlásához MS-2367
MS-2367
7. évfolyam, 8. kiadás (2021. 07. 07.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 80 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 140 Ft
912 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 7. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 7. tk. - Gyerekbarát 7. osztályos magyar nyelv tankönyv (NAT2012-höz is) MS-2366MS-23661 460 Ft
Sokszínű magyar nyelv 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2707MS-2707460 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Mondattan10
3. Bevezetés a mondatok világába10
4. A mondatok csoportosítása12
5. Az állítmány14
6. Az alany17
7. A tárgy20
8. Részösszefoglalás23
9. A határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)26
10. A határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandó határozó)32
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)41
12. A mellérendelő szerkezet47
13. Az egyszerű mondat szerkezete49
14. Az egyszerá mondat helyesírása50
15. Összefoglalás51
Szóalkotási módok54
16. A szóképzés54
17. Az alárendelő szóösszetételek56
18. A mellérendelő szóösszetételek58
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)60
20. Összefoglalás62
Könyv- és könyvtárhasználat64
Könyv- és könyvtárhasználat64
Kommunikáció66
22. Kommunikáció szóban és írásban66
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés68
24. A hozzászólás és a felszólalás70
25. A kiselőadás72
26. Összefoglalás74
27. Év végi összefoglalás76
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Munkafüzetünk a 7. osztályos Sokszínű magyar nyelv című tankönyvhöz készült. Felépítésében, tartalmában és küllemében is szorosan kapcsolódik a tankönyv fejezeteihez: feladatai a tankönyvi tananyag feldolgozását, rendszerezését segítik. Mint ahogy már tavaly megszokhattátok, az egyes fejezeteket összefoglaló feladatsorok zárják, melyek segítségével ellenőrizhetitek, elmélyíthetitek tudásotokat. A munkafüzet feladatsorai az idén is gyakran szemelvénnyel kezdődnek, mely a szövegértés ellenőrzésére is alkalmas. A szövegek kiválasztásánál most is figyeltünk arra, hogy izgalmas, humoros szépirodalmi szövegekkel és érdekes ismeretterjesztő írásokkal találkozzatok a feladatsorok bevezetőiben. A tankönyv feladataihoz hasonlóan a munkafüzetben szereplő gyakorlatok is gondolkodásra, alkotásra, játékra ösztönöznek benneteket, és támaszkodnak ismereteitekre, mindennapi tapasztalataitokra. Megoldásuk során alkalmatok nyílik véleményt nyilvánítani egy-egy témáról, megvitatni érdekes kérdéseket. Segítségükkel fejleszthetitek az íráskészségeteket és a helyesírásotokat, bővíthetitek a szókincseteket. A páros és csoportos feladatok arra is alkalmat adnak, hogy meg tapasztaljátok a közös munka örömét. Kutassatok a könyvtárban, keresgéljetek a számítógépen! Olvassatok, gondolkodjatok és játsszatok!