Sokszínű magyar nyelv 7.
MS-2367

Munkafüzet

7. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 23.)
 
 
kód: MS-2367
ára: 890 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 712 Ft (15 db felett)
méret: B5, 80 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 7. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Mondattan10
3. Bevezetés a mondatok világába10
4. A mondatok csoportosítása12
5. Az állítmány14
6. Az alany17
7. A tárgy20
8. Részösszefoglalás23
9. A határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)26
10. A határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandó határozó)32
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)41
12. A mellérendelő szerkezet47
13. Az egyszerű mondat szerkezete49
14. Az egyszerá mondat helyesírása50
15. Összefoglalás51
Szóalkotási módok54
16. A szóképzés54
17. Az alárendelő szóösszetételek56
18. A mellérendelő szóösszetételek58
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)60
20. Összefoglalás62
Könyv- és könyvtárhasználat64
Könyv- és könyvtárhasználat64
Kommunikáció66
22. Kommunikáció szóban és írásban66
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés68
24. A hozzászólás és a felszólalás70
25. A kiselőadás72
26. Összefoglalás74
27. Év végi összefoglalás76

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil